Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiat-sepolno.pl

Treść strony

Uchwała Nr XXIV/ 135 /08
Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 19 listopada 2008 r.

w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. „c” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 82 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1

Zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 1.800.000,00 z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetowego Powiatu Sępoleńskiego na 2008 r. oraz na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.


§ 2

Zabezpieczeniem kredytu będą dochody roku 2010, 2011, 2012.

§ 3

Kredyt zostanie spłacony w latach 2010-2012 ze środków finansowych pochodzących z dochodów własnych Powiatu.

§ 4

Traci moc uchwała Rady Powiatu Nr XXIII / 133 / 08 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetowego budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2008 r.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

Rada Powiatu uchwałą Nr XIV/80/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku uchwaliła budżet Powiatu Sępoleńskiego na 2008 rok.
W §3 w/wym. uchwały Rada Powiatu ustaliła deficyt budżetowy w wysokości
3.355.500,00 zł., który miał być pokryty przychodami m.in. z zaciągniętych kredytów i pożyczek.
W ciągu roku zmniejszył się deficyt budżetowy do kwoty 2.861.750,00 zł, który będzie pokryty z zaciągniętej pożyczki w kwocie 1.531.250,00 zł oraz z kredytu długoterminowego w kwocie 1.330.500,00 zł. Kwota 469.500,00 zł przeznaczona jest na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
 

Metryka

  • opublikował: Andrzej Zająkała
    data publikacji: 2009-03-16 11:38

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 36474
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-01-29 10:37
baner toplayer