Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiat-sepolno.pl

Treść strony

 

Uchwała Nr XXIII/132/08
Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 października 2008 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Sępoleński, umowy współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu byłego województwa bydgoskiego, w sprawie przystąpienia i realizacji projektu „Kadry oświaty podwyższają swoje kwalifikacje” oraz wyrażenia zgody na pełnienie przez Powiat Tucholski funkcji koordynatora zadań wynikających z tej umowy.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt.1 oraz art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1592, z późn. zm.)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1


Wyraża się zgodę na zawarcie przez Powiat Sępoleński umowy współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu byłego województwa bydgoskiego (powiatami i gminami) w sprawie przystąpienia i realizacji projektu „Kadry oświaty podwyższają swoje kwalifikacje” wdrażanego w ramach Działania 9.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz środków jednostek samorządu terytorialnego.


§ 2


Wyraża się zgodę na pełnienie przez Powiat Tucholski w latach 2008/2009 funkcji koordynatora zadań wynikających z Umowy, o której mowa w § 1.

§ 3


Wyraża się zgodę na wniesienie w gotówce własnego udziału finansowego w wysokości i na rachunek bankowy wskazany w umowach finansowych.

§ 4


Projekt umowy, o której mowa w § 2, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5


Wyraża się wolę dalszej współpracy partnerskiej pomiędzy samorządami, przy realizowaniu projektów dofinansowywanych z funduszy UE.

§ 6


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UZASADNIENIE


Uchwałę podjęto w wyniku realizowania przez Powiat Sępoleński projektu wdrażanego w ramach Działania 9.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”, finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz środków jednostek samorządu terytorialnego. Przystąpienie do programu wymaga zgody Rady Powiatu.

 

 

Metryka

  • opublikował: Andrzej Zająkała
    data publikacji: 2009-03-13 13:18
  • zmodyfikował: Andrzej Zająkała
    ostatnia modyfikacja: 2009-03-13 13:19

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 36523
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-01-29 10:37
baner toplayer