Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiat-sepolno.pl

Treść strony

Uchwała Nr XXIII/ 131 /08
Rady Powiatu w Sępólnie Kraj.
z dnia 29 października 2008 r.


w sprawie : zmiany uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Sępoleńskiego na rok 2008.


Na podstawie art.35a ust.3 ustawy z dnia 23 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2008 r. Nr 14, poz.92).


Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXII/125/08 Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. z dnia 24 września 2008r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Sępoleńskiego na rok 2008
§ 1 otrzymuje brzmienie:
„Zatwierdza się plan wydatków na 2008 rok ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1.223.864 złotych
w tym: - rehabilitacja zawodowa 128.337,80 złotych,
- rehabilitacja społeczna 1.095.526,20 złotych
zgodnie z załącznikiem do uchwały.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Uzasadnienie:

Zgodnie z art.35a ust. 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych rada powiatu w formie uchwały określa zadania, na które przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane powiatowi przez Prezesa Zarządu PFRON według algorytmu na dany rok kalendarzowy.
W związku z otrzymanym zwiększeniem planu budżetu środków PFRON oraz występującymi potrzebami dokonano przeniesień środków miedzy zadaniami w ramach limitu otrzymanego z PFRON przez powiat sępoleński na realizację w 2008 roku zadań określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U z 2008r., Nr 14, poz.92), realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Kr. oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Kr. z siedzibą w Więcborku.
Przyjęcie niniejszej uchwały rady powiatu jest w pełni zasadne.
 

Metryka

  • opublikował: Andrzej Zająkała
    data publikacji: 2009-03-13 12:46
  • zmodyfikował: Andrzej Zająkała
    ostatnia modyfikacja: 2009-03-13 12:46

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 36510
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-01-29 10:37
baner toplayer