Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiat-sepolno.pl

Treść strony

Uchwała Nr XXIII/130/08
Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 października 2008 roku


w sprawie : wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu
Sępoleńskiego.


Na podstawie art. 12 ust. 8 lit. „a” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje :

§ 1


Wyraża zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego, nieruchomości zabudowanej budynkiem wraz z wyposażeniem, stanowiącej własność Powiatu Sępoleńskiego, położoną w Więcborku, oznaczoną numerem ewidencyjnym 119/6 o powierzchni 0,1149 ha, zapisaną w księ-dze wieczystej KW – 23643.


§ 2


Wykonanie uchwały zlecić Zarządowi Powiatu.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

U z a s a d n i e n i e


Nieruchomości gruntowa zabudowana, przeznaczona do sprzedaży, położona jest w Więcborku. i stanowi majątek Powiatu Sępoleńskiego.
Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży stała się zbędna dla Powiatu Sępoleńskiego z chwilą likwidacji Szpitala Powiatowego w Więcborku. Spółka prowadząca szpital prowadzi działalność związaną z lecznictwem, natomiast nie prowadzi działalności związanej z transpor-tem, naprawą taboru samochodowego i obiekt związany z tą działalnością nie jest jej przydatny.
W związku z tym, że zbywanie nieruchomości wymaga zgody Rady Powiatu zachodzi konieczność podjęcia niniejszej uchwały.
 

Metryka

  • opublikował: Andrzej Zająkała
    data publikacji: 2009-03-13 12:23
  • zmodyfikował: Andrzej Zająkała
    ostatnia modyfikacja: 2009-03-13 12:23

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 36478
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-01-29 10:37
baner toplayer