Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiat-sepolno.pl

Treść strony

UCHWAŁA NR XXXVI/208/09 RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJ. z dnia 30 grudnia 2009 r.

w sprawie : porozumienia o przejęciu niektórych zadań publicznych z zakresu
administracji rządowej dotyczącej przygotowania i przeprowadzenia
kwalifikacji wojskowej w 2010 roku

Na podstawie art.5 ust.1 , art.12 pkt 8 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm. ) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 207, poz. 1601)
 

Rada Powiatu
uchwala, co następuje

§1. Przejąć zadanie publiczne z zakresu administracji rządowej dotyczące
przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej określone w
porozumieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.


§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 


Uzasadnienie
do uchwały Nr XXXVI/ 208 /09
z dnia 30 grudnia 2009 roku

 

Pani Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy – pismem z dnia 4 września 2009 r. Nr WSO.III.PŁ.5261/299/2009 zwróciła się z prośbą o rozpatrzenie treści załączonego porozumienia w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z kwalifikacją wojskową w roku 2010 r. przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego Powiatowi Sępoleńskiemu.
Porozumienie ma na celu zapewnienie sprawnego przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w Powiecie Sępoleńskim, a w szczególności usprawnienie procesów związanych z organizacją kwalifikacji, w tym powołanie komisji lekarskich i zawarcia umów z kierownikami zakładów opieki zdrowotnej.
Na pokrycie kosztów wykonania zadań objętych porozumieniem, Wojewoda Kujawsko-Pomorski przekaże Zarządowi Powiatu dotację celową w ramach środków określonych w ustawie budżetowej na rok 2010 ( na sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiaty).
Decyzję upoważniającą Zarząd Powiatu do zawarcia ww. porozumienia podejmuje organ stanowiący Powiatu, stąd niniejszy projekt uchwały.

 

Załącznik do uchwały Nr XXXVI/208/2009 – projekt porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Sępoleńskim.
 

Metryka

  • opublikował: Andrzej Zająkała
    data publikacji: 2010-03-26 13:25

Metryka

  • opublikował: Andrzej Zająkała
    data publikacji: 2010-03-26 13:27

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 71940
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-05-27 13:07:50
baner toplayer