Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiat-sepolno.pl

Treść strony

UCHWAŁA NR XXXVI/207/09 RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJ. z dnia 30 grudnia 2009 r.

w sprawie programu Współpracy Powiatu Sępoleńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010.


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. ) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r., Nr 96 poz. 873 z późn. zm. ).

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się program współpracy Powiatu Sępoleńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie
do Uchwały nr XXXVI/ 207 /2009
z dnia 30 grudnia 2009 roku

Samorząd Powiatu Sępoleńskiego, przekonany o korzyściach płynących z dotychczasowej współpracy z organizacjami pozarządowymi, które w różnych formach współdziałały w realizacji zadań publicznych powiatu, mając na względzie podniesienie jakości życia mieszkańców powiatu sępoleńskiego, deklaruje wolę współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność publiczną w oparciu o założenia przyjęte w niniejszym programie.
Przyjęcie programu współpracy Powiatu Sępoleńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok stanowi wypełnienie obligatoryjnego przepisu art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.). Ustawa ta nakłada na organy administracji publicznej obowiązek realizacji zadań ze sfery publicznej we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Fundamentalne znaczenie w tej kwestii ma powołany wyżej przepis cytowanej ustawy nakładający na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązek uchwalania rocznego programu współpracy.
Program określa cele, zakres i formy współpracy pomiędzy samorządem Powiatu Sępoleńskiego a organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Przyjęcie Programu potwierdza istotne miejsce organizacji pozarządowych w modelu demokracji lokalnej, opiera się na współdziałaniu i komplementarności.
 

Metryka

  • opublikował: Andrzej Zająkała
    data publikacji: 2010-03-26 13:17
  • zmodyfikował: Andrzej Zająkała
    ostatnia modyfikacja: 2010-03-26 13:20

Metryka

  • opublikował: Andrzej Zająkała
    data publikacji: 2010-03-26 13:18

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 71942
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-05-27 13:07:50
baner toplayer