Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiat-sepolno.pl

Treść strony

UCHWAŁA NR XXXVI/206/09 RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJ. z dnia 30 grudnia 2009 r.

w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2010 rok


Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. ) oraz § 15, ust. 1 Statutu Powiatu Sępoleńskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2002 roku Nr 75, poz. 1538 z późn. zm. ).
 

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§ 1. Uchwala plan pracy Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. na 2010 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2. Wykonanie uchwały zleca Przewodniczącemu Rady Powiatu.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXVI/ 206 /2009
z dnia 30 grudnia 2009 roku


Uchwalony przez Radę Powiatu Statut Powiatu Sępoleńskiego w § 15, ust.1 określa jako podstawę działania Rady uchwalony przez nią plan pracy.
Z kolei w tym samym paragrafie, ale w ust. 2 zawarta jest klauzula dająca Radzie Powiatu możliwość dokonywania zmian i uzupełnień w planie pracy.
Niniejszy projekt określa plan pracy w 2010 roku .

Załącznik
do uchwały Rady Powiatu
Nr XXXVI/ 206 /2009
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Plan pracy Rady Powiatu w roku 2010


1. XXXVII sesja Rady Powiatu – sobota 23 stycznia - MSZA godz. 930
Tematyka:
1. Uroczyste obchody 90-lecia Powiatu Sępoleńskiego – godz. 11oo
a) część oficjalna
b) część artystyczna

2. XXXVIII sesja Rady Powiatu – środa 3 lutego .
Tematyka:
1. Uchwalenie planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu na rok 2010.
2. Sprawozdanie Starosty Sępoleńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego za rok 2009.
3. Sprawy wniesione.
4. Część uroczysta - wpis kandydatów do Księgi Zasłużonych Powiatu Sępoleńskiego.

3. XXXIX sesja Rady Powiatu – środa 24 lutego.
Tematyka:
1. Podjęcie uchwał w sprawach dotyczących oświaty.
2. Informacja w zakresie realizacji zadań związanych z Systemem Zarządzania Jakością ISO 9001/2009.
3. Sprawy wniesione.

4. XL sesja Rady Powiatu – środa 31 marca.
Tematyka:
1. Analiza Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu.
2. Informacja w zakresie współpracy Powiatu Sępoleńskiego z:
a) LGD „Nasza Krajna”
b) Chojnickim Bankiem Żywności
3. Sprawy wniesione.

5. XLI sesja Rady Powiatu - środa 28 kwietnia .
Tematyka:
1. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za rok 2009, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu.
2. Informacja o współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami za rok 2009.
3. Sprawy wniesione.

 

 

 

6. XLII sesja Rady Powiatu – środa 26 maja – wyjazdowa

Tematyka:
1. Informacja na temat wykonania zadań Powiatu w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców realizowanych przez NOVUM – MED Sp. z o. o.
2. Informacja na temat wykonywanych zadań realizowanych przez Gminy w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.
3. Przedstawienie działań Powiatu na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych.
4. Sprawy wniesione.

7. XLIII sesja Rady Powiatu – środa 30 czerwca.
Tematyka:
1. Informacja w zakresie realizacji projektów dotyczących oświaty.
2. Przedstawienie raportu z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska Powiatu Sępoleńskiego.
3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wykonania planu kontroli w 2010 roku.
4. Sprawy wniesione.

8. XLIV sesja Rady Powiatu - środa 25 sierpnia .
Tematyka:
1. Informacja w zakresie przygotowania szkół do roku szkolnego 2010/2011.
2. Informacja w zakresie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Powiat Sępoleński.
3. Sprawy wniesione.

9. XLV sesja Rady Powiatu – środa 29 września
Tematyka:
1. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu w I półroczu 2010 r.
2. Informacja w zakresie realizacji zadań oświatowych jednostek organizacyjnych Powiatu.
a) informacja dotycząca egzaminów maturalnych,
b) informacja dotycząca zadań zrealizowanych w roku szkolnym 2009/2010
3. Sprawy wniesione.

10. XLVI sesja Rady Powiatu - środa 27 października
Tematyka:
1. Informacja w zakresie realizacji zadań przez powiatowe inspekcje, służby
i straże.
2. Przyjęcie informacji z realizacji zadań Powiatu z zakresu infrastruktury drogowej.
3. Sprawozdanie z analizy oświadczeń majątkowych radnych.
4. Podsumowanie pracy Rady Powiatu III kadencji.
5. Sprawy wniesione.

I sesja Rady Powiatu - IV kadencja - listopad
Tematyka
1. Ślubowanie radnych Rady Powiatu IV kadencji.
2. Wybory Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Powiatu.
3. Wybory Starosty, Wicestarosty i członków Zarządu.
4. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
 

Metryka

  • opublikował: Andrzej Zająkała
    data publikacji: 2010-03-26 13:09
  • zmodyfikował: Andrzej Zająkała
    ostatnia modyfikacja: 2010-03-26 13:21

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 71941
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-05-27 13:07:50
baner toplayer