Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiat-sepolno.pl

Treść strony

UCHWAŁA NR XXXV/201/09 RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJ. z dnia 25 listopada 2009 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Sępólnie Kraj.
przy ul. Targowej.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. ) oraz art. 13 ust. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. ),

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie przez Powiat Sępoleński prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej o n – rze ewid. 429/6 i powierzchni 0,0452 ha, zapi-sanej w KW 26925, położonej w obrębie geodezyjnym Sępólno Kraj. – 3, przy ulicy Targowej w m. Sępólno Kraj., gmina Sępólno Kraj., z przeznaczeniem jej na poszerzenie pasa drogowe-go drogi powiatowej nr 1129 C relacji Sępólno Kraj. – Nowy Dwór – Więcbork.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęciaUzasadnienie
do uchwały Nr XXXV/201/2009
Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 listopada 2009 r.

W związku z wcześniej dokonanym podziałem nieruchomości położonej w Sępólnie Kraj. przy ul. Targowej, została wydzielona działka o n – rze ewid. 429/6 i powierzchni 0,0452 ha, którą obecnie planuje się przeznaczyć na poszerzenie pasa drogowego drogi powiatowej nr 1129 C relacji Sępólno Kraj. – Nowy Dwór – Więcbork.
Dotychczasowi współużytkownicy wieczyści nieruchomości, tj.: Panowie Jerzy Guentzel i Ireneusz Lewiński oraz Państwo Jadwiga, Mirosław Dorosz i Teresa, Jacek Majek, wyrażają zgodę na sprzedaż swoich udziałów w użytkowaniu wieczystym nieruchomości na rzecz Powiatu Sępoleńskiego za kwotę 18.080,00 zł.
Z uwagi na to, że działka przeznaczona ma być na poszerzenie pasa drogowego drogi powiatowej, Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim stwierdził zasadność jej przejęcia przez Powiat Sępoleński oraz przeprowadził stosowne negocjacje z dotychczasowymi współużytkownikami wieczystymi.
Stąd projekt niniejszej uchwały.
 

Metryka

  • opublikował: Andrzej Zająkała
    data publikacji: 2010-03-26 12:35
  • zmodyfikował: Anna Kuchna
    ostatnia modyfikacja: 2021-11-16 13:55

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 73825
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-05-27 13:07:50
baner toplayer