Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiat-sepolno.pl

Treść strony

UCHWAŁA NR XXXIV/199/09 RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJ. z dnia 28 października 2009 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Sępoleńskiego na rok 2009.


Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz.92 z późn. zm. ).

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:§ 1. W uchwale Nr XXXII/186/2009 Rady Powiatu w Sępólnie Kr. z dnia 19 sierpnia 2009r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Sępoleńskiego na rok 2009r.
§ 1 otrzymuje brzmienie:
„Zatwierdza się plan wydatków na 2009 rok ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1.053.600,00 złotych
w tym: - rehabilitacja zawodowa 72.161,72 złotych,
- rehabilitacja społeczna 981.438,28 złotych
zgodnie z załącznikiem do uchwały.”§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXXIV/ 199 /2009
Rady Powiatu w Sępólnie Kraj.
z dnia 28 października 2009r.:

Zgodnie z art. 35a ust. 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych rada powiatu w formie uchwały określa zadania, na które przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane powiatowi przez Prezesa Zarządu PFRON według algorytmu na dany rok kalendarzowy.
W związku z otrzymanym zwiększeniem planu budżetu środków PFRON oraz występującymi potrzebami dokonano podziału środków na zadania w ramach limitu otrzymanego z PFRON przez powiat sępoleński na realizację w 2009r. zadań określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008r., Nr 14, poz. 92 z późn. zm.).
Ponadto w związku z występującą sytuacją na lokalnym rynku pracy oraz potrzebami zgłaszanymi przez osoby niepełnosprawne dokonano przesunięć środków pomiędzy zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Kraj. oraz przesunięć na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej będących w kompetencji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Kraj. z siedzibą w Więcborku.
Przyjęcie niniejszej uchwały rady powiatu jest w pełni zasadne.

 

Metryka

  • opublikował: Andrzej Zająkała
    data publikacji: 2010-03-26 11:41
  • zmodyfikował: Andrzej Zająkała
    ostatnia modyfikacja: 2010-03-26 12:36

Metryka

  • opublikował: Andrzej Zająkała
    data publikacji: 2010-03-26 11:42

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 71560
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-11-16 14:03:34
baner toplayer