Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiat-sepolno.pl

Treść strony

UCHWAŁA NR XXXIII / 194 / 09 RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJ. z dnia 30 września 2009 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Sępoleński do projektu
pn. „Wiem i potrafię” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych
i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, na jego realizację oraz pełnienie przez Powiat Sępoleński funkcji koordynatora.


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. )
 

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie i realizację przez Powiat Sępoleński projektu
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX . Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych oraz pełnienie przez Powiat Sępoleński funkcji koordynatora.

§ 2. Dotacja na realizację Projektu w całości pochodzić będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXXIII/ 194 / 2009
Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 września 2009r.

 

W celu pozyskania środków zewnętrznych na programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszanie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz
podnoszenie jakości procesu kształcenia, przystąpiono do konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski w Toruniu. W lipcu br. złożono wniosek w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet IX Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic
w jakości usług edukacyjnych”, który pozytywnie przeszedł procedury konkursowe.
Projekt będzie realizowany we współpracy z czterema gminami: Sępólno Kraj., Więcbork, Kamień Kraj. i Sośno. przy koordynacji Powiatu Sępoleńskiego. Szacowana całkowita wartość projektu 893.724,00 PLN.
Do podpisania stosownych umów z instytucją wdrażającą niezbędne jest formalne podjęcie uchwały przez Radę Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 

Metryka

  • opublikował: Andrzej Zająkała
    data publikacji: 2010-03-26 08:45

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 68174
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-11-16 14:03:34
baner toplayer