Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiat-sepolno.pl

Treść strony

UCHWAŁA NR XXXIII / 192 / 09 RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJ. z dnia 30 września 2009 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego

Na podstawie art. 7a, art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. ) oraz art. 167 ust. 2 pkt 5 i art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm. )

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1. Udzielić z budżetu Powiatu Sępoleńskiego pomocy finansowej Gminie Sępólno Krajeńskie z przeznaczeniem jej na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa i modernizacja ulic Młyńskiej i Baczyńskiego w Sępólnie Krajeńskim”

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona ze środków budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2010 rok, w wysokości 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej, jej przeznaczenia oraz zasad rozliczenia środków finansowych określone zostaną w obustronnej umowie.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY Nr XXXIII/ 192 /2009
RADY POWIATU
w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 30 września 2009 r.


W związku z możliwością ubiegania się jednostek samorządu terytorialnego o środki finansowe z Programu Wieloletniego pod nazwą „NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008-2011”, Beneficjenci w tym przypadku Gmina Sępólno Krajeńskie, oprócz spełnienia kryterium poprawy bezpieczeństwa, spójności z siecią dróg na obszarze województwa mogą otrzymać dodatkowe punkty za kryterium współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego.
W uzgodnieniu z Liderem projektu – Gminą Sępólno Krajeńskie oprócz przebudowy wymienionych w § 1 ulic, w przygotowywanej dokumentacji technicznej uwzględniony zostanie dodatkowy element infrastruktury drogowej jakim jest budowa zjazdu, zatoki lub parkingu w granicach administracyjnych działki przed budynkiem Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kotarbińskiego w Sępólnie Krajeńskim.
Realizacja przedmiotowej inwestycji w partnerstwie z Powiatem znacznie zwiększy szanse powodzenia składanego przez Gminę wniosku aplikacyjnego, który dzięki dodatkowym punktom zyska wyższą pozycję na liście rankingowej Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Stąd niniejszy projekt Uchwały.

 

Metryka

  • opublikował: Andrzej Zająkała
    data publikacji: 2010-03-26 08:26

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 72969
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-05-27 13:07:50
baner toplayer