Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiat-sepolno.pl

Treść strony

UCHWAŁA NR XXXIII / 191 / 09 RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJ. z dnia 30 września 2009 r.

w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na rok 2009

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm. ) oraz art.165, art. 184, art. 188 ust.2, art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje :

W załączniku nr 1 i 2 do Uchwały Nr XXVI/ 141 /08 RADY POWIATU w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego na rok 2009 oraz w załącznikach nr 1 i 2 do Uchwały Nr 38/167/09 ZARZĄDU POWIATU w Sępólnie Krajeńskim z dnia 14 stycznia 2009 roku w sprawie uchwalenia układu wykonawczego budżetu Powiatu Sępoleńskiego, Uchwała Nr 38/168/09 ZARZĄDU POWIATU w Sępólnie Krajeńskim z dnia 14 stycznia 2009r., Uchwała Nr XXVII/153/09 RADY POWIATU z dnia 28 stycznia 2009 r., Uchwała Nr XXVIII/164/09 RADY POWIATU z dnia 04 marca 2009 r., Uchwałą Nr 43/178/09 ZARZĄDU POWIATU z dnia 06 kwietnia 2009, Uchwałą Nr XXIX/ 167/09 RADY POWIATU z dnia 29 kwietnia 2009 r., Uchwałą Nr 45/186/09 ZARZĄDU POWIATU z dnia 12 maja 2009 r., Uchwałą Nr XXX/182/09 RADY POWIATU z dnia 27 maja 2009 r. , Uchwałą nr 47/196/09 ZARZĄDU POWIATU z dnia 17 czerwca 2009 r., Uchwałą Nr XXXI/184/09 RADY POWIATU z dnia 24 czerwca 2009 r., uchwała ZARZĄDU POWIATU Nr 48/201/09 z dnia 30 czerwca 2009 r., uchwała Nr 50/2007/09 ZARZĄDU POWIATU z dnia 05 sierpnia 2009 r., uchwała RADY POWIATU Nr XXXII/191/09 z dnia 19 sierpnia 2009 r., uchwała ZARZĄDU POWIATU Nr 52 / 218 / 09 z dnia 09 września 2009 r., wprowadza się następujące zmiany:

 

§ 1

Dochody budżetowe powiatu w wysokości 39.149.710,00 zł
Zwiększa się o kwotę 523.271,00 zł
Zmniejsza się o kwotę 53.400,00 zł
Dochody po zmianach w wysokości 39.619.581,00 zł
w tym:
Dochody majątkowe - 2.116.298,00 zł
Dochody bieżące - 37.503.283,00 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 1,1a.

§ 2

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 41.169.710,00 zł
Zwiększa się o kwotę 736.598,00 zł
Zmniejsza się o kwotę 266.727,00 zł
Wydatki po zmianach w wysokości 41.639.581,00 zł
w tym:
Wydatki majątkowe - 3.748.354,00 zł
Wydatki bieżące - 37.891.227,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2012,
zgodnie z załącznikiem nr 3 ( 3a- zadania inwestycyjne w 2009 roku).
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy
strukturalnych i Funduszu spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Dochody i wydatki związane z realizacją z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.
3. Dotacje przedmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 6a.

§ 4

1. Zmiana planu gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody – 1.567.400,00 zł; wydatki -1.567.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Metryka

  • opublikował: Andrzej Zająkała
    data publikacji: 2009-12-29 14:30

Metryka

  • opublikował: Andrzej Zająkała
    data publikacji: 2009-12-29 14:31

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 71932
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-05-27 13:07:50
baner toplayer