Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiat-sepolno.pl

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXXII/ 189 /2009 RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJ. z dnia 19 sierpnia 2009 r.

w sprawie: przystąpienia do zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1125 C relacji Sypniewo - Borzyszkowo na odcinku Lubcza - Borzyszkowo o dł. 6,098 km zlokalizowanym pomiędzy km 3+227, a km 9+325 jej przebiegu”

Na podstawie art. 12 ust. 8 lit e ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. ) oraz art. 167 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm. )

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Upoważnić Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim do podjęcia działań związanych z przygotowaniem wniosku aplikacyjnego na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1125 C relacji Sypniewo - Borzyszkowo na odcinku Lubcza - Borzyszkowo o dł. 6,098 km zlokalizowanym pomiędzy km 3+227, a km 9+325 jej przebiegu”, planowanego do realizacji w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.

§ 2

Termin realizacji inwestycji planuje się na rok 2010.


§ 3

Planowany szacunkowy koszt inwestycji wynosić będzie 2 400 000,00 PLN

§ 4

Źródłami finansowania kosztów inwestycji będą środki:
1) Budżetu Państwa – 1 200 000,00 PLN;
2) Powiatu Sępoleńskiego - 800 000,00 PLN;
3) Gminy Więcbork – 400 000,00 PLN.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

UZASADNIENIE

W związku z ogłoszeniem przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego naboru na 2010 rok wniosków drogowych wpisujących się „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”, Powiat Sępoleński zgodnie z wcześniejszymi uzgodnieniami postanowił aplikować o środki z w/w. programu, w którym wysokość dofinansowania wynosi do 50 % wartości inwestycji.
Jednym z licznych wymogów stawianych potencjalnym beneficjentom jest przedłożenie uchwał budżetowych zabezpieczających środki finansowe na realizację wnioskowanej inwestycji z jednoczesnym wskazaniem źródeł ich finansowania.
Biorąc powyższe pod uwagę należy przyjąć niniejszy projekt uchwały.
 

Metryka

  • opublikował: Andrzej Zająkała
    data publikacji: 2009-12-29 14:04

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 72781
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-05-27 13:07:50
baner toplayer