Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiat-sepolno.pl

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXX/ 181 /2009 RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJ. z dnia 27 maja 2009 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1106 C relacji [Chojnice] – gr. woj. – Duża Cerkwica o długości 6,147 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+000, a km 6+147 jej przebiegu (I etap: odcinek Obkas – Duża Cerkwica o długości 2,996 km zlokalizowany pomiędzy km 2+300, a km 5+296 jej przebiegu)”, realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Na podstawie art. 12 ust. 8 lit e ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. ) oraz art. 167 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm. )


Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXVIII/163/2009 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 04 marca 2009 r., w sprawie przystąpienia do zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1106 C relacji [Chojnice] – gr. woj. – Duża Cerkwica o długości 6,147 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+000, a km 6+147 jej przebiegu (I etap: odcinek Obkas – Duża Cerkwica o długości 2,996 km zlokalizowany pomiędzy km 2+300, a km 5+296 jej przebiegu)”, realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

§ 2

Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2009-2012, przy czym realizacja jej rzeczowej części będzie miała miejsce w 2012 r.

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3) Planowany koszt inwestycji wynosić będzie 3 006 421,62 zł

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4 Źródłami finansowania kosztów inwestycji będą środki:
1) Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 1 503 210,81 zł;
2) Gminy Kamień Krajeński – 300 000 zł;
3) Powiatu Sępoleńskiego - 1 203 210,81 zł.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, jedynego na okres programowania 2007-2013 r., konkursu na infrastrukturę drogową pojawiła się możliwość ubiegania przez Powiat o środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Wszyscy Beneficjenci chcąc uzyskać dofinansowanie zobowiązani są do złożenia kompletnego wniosku aplikacyjnego wraz z niezbędnymi załącznikami. Jednym z takich załączników jest przedmiotowa uchwała, która w swej treści winna być zgodna z wnioskiem aplikacyjnym, studium wykonalności oraz szczegółowymi kosztorysami inwestorskimi, które to na etapie uchwalania zmienianej uchwały Nr XXVIII/163/2009 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 04 marca 2009 r. były w trakcie opracowywania.

 

 

Metryka

  • opublikował: Andrzej Zająkała
    data publikacji: 2009-10-06 14:27
  • zmodyfikował: Andrzej Zająkała
    ostatnia modyfikacja: 2009-10-06 14:28

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 71783
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-11-16 14:03:34
baner toplayer