Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiat-sepolno.pl

Treść strony

UCHWAŁA NR XXX/ 179 /2009 RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJ. z dnia 27 maja 2009r.


w sprawie przyjęcia Regulaminu uczestnictwa w projekcie „Kadry oświaty podwyższają swoje kwalifikacje” podniesienie kwalifikacji kadr systemu oświaty jednostek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sępoleński


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. ).

 

Rada Powiatu uchwala, co następuje:


§ 1

Ustala się Regulamin uczestnictwa w projekcie „Kadry oświaty podwyższają swoje kwalifikacje” określający zasady, warunki i tryb organizacji wsparcia dla kadr systemu oświaty jednostek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sępoleński, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2

Wsparcie w ramach projektu udzielane jest na podstawie Umowy współpracy w sprawie przystąpienia i realizacji projektu „Kadry oświaty podwyższają swoje kwalifikacje”, wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty", finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków jednostek samorządu terytorialnego.


§ 3

Regulamin obowiązuje dla projektu realizowanego w 2009 roku.


§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXX/ 179 /2009 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 maja 2009r.

W związku z podjęciem przez Radę Powiatu w Sępólnie Krajeńskim dnia 28 stycznia 2009r. Uchwały nr XXVII/151/2009 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Powiat Sępoleński projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet IX. „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty” oraz pełnienie przez Powiat Tucholski funkcji koordynatora, niezbędne jest przyjęcie szczegółowego regulaminu określającego zasady
i warunki przyznawania pomocy w ramach ww. projektu.

 

Metryka

  • opublikował: Andrzej Zająkała
    data publikacji: 2009-10-06 12:50

Metryka

  • opublikował: Andrzej Zająkała
    data publikacji: 2009-10-06 12:52

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 71777
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-11-16 14:03:34
baner toplayer