Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiat-sepolno.pl

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXX/177/2009 RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJ. z dnia 27 maja 2009 r.

 


w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych radnych pojazdem samochodowym
niebędącym własnością Powiatu.

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z poźn. zm. ) i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu ( Dz. U. Nr 66, poz. 799 z późn. zm. )


Rada Powiatu
uchwala, co następuje


§ 1

Ustala się stawkę zwrotu kosztów podróży służbowych radnych pojazdem samochodowym niebędącym własnością Powiatu za 1 kilometr przebiegu w wysokości:
1) dla pojazdu samochodowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 0,5214 zł,
2) dla pojazdu samochodowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 - 0,8358 zł.

§ 2

Traci moc uchwała Rady Powiatu Nr IV/25/07 z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych radnych pojazdem niebędącym własnością Powiatu.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie


Stosownie do art. 21 ust. 4 ustawy o samorządzie powiatowym radnym powiatowym przysługuje obok diet zwrot kosztów podróży służbowej. Zgodnie z cytowanym w podstawie prawnej projektu uchwały rozporządzeniem na wniosek radnego Przewodniczący Rady Powiatu może wyrazić zgodę na przejazd w podróży służbowej pojazdem samochodowym niebędącym własnością powiatu. W takim przypadku radnemu przysługuje zwrot kosztów przejazdu według stawek za jeden kilometr przebiegu, określonych przez Radę Powiatu na podstawie przepisów dotyczących warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. Proponowana wysokość stawki za jeden kilometr odpowiada aktualnie obowiązującej stawce dla delegacji pracowniczych.
Podjęcie uchwały nie wywoła skutków dla budżetu Powiatu. Źródłem pokrycia wydatków związanych z ewentualnymi podróżami radnych są środki budżetowe przeznaczone na utrzymanie Biura Rady Powiatu.
 

Metryka

  • opublikował: Andrzej Zająkała
    data publikacji: 2009-10-01 14:52

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 71786
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-11-16 14:03:34
baner toplayer