Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiat-sepolno.pl

Treść strony

 

 

UCHWAŁA NR XXIX/165/2009
RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJ.
z dnia 29 kwietnia 2009 r.

 

w sprawie: udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium za 2008 r.


Na podstawie art. 12 pkt. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. ) i art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Nr 249, poz. 2104 z poźn. zm. )

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§ 1 

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Powiatu w Sępólnie Kraj. z wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za 2008 rok udzielić Zarządowi Powiatu absolutorium z tego tytułu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 


Uzasadnienie

Zarząd Powiatu realizując ustawowy obowiązek uchwałą Nr 42/174/09 z dnia 16 marca 2009 roku przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za rok 2008.
Z kolei Przewodniczący Zarządu Powiatu realizując w/wym. uchwałę pismem OS. 0062-42/09 z dnia 20 marca br. skierowanym do Przewodniczącego Rady Powiatu przesłał 18 egzemplarzy sprawozdania z prośbą o przesłanie Komisji Rewizyjnej w celu zaopiniowania i sformułowania stosownego wniosku w sprawie absolutorium, a następnie Radnym Powiatu.
Komisja Rewizyjna Rady Powiatu na posiedzeniu w dniu 27 marca 2009 r. wydała pozytywną opinię o wykonaniu budżetu Powiatu Sępoleńskiego za rok 2008 i sformułowała wniosek do Rady Powiatu o przyjęcie sprawozdania Zarządu i o udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu.
Przewodniczący Rady Powiatu pismem OS 0072/135/09 z dnia 27 marca 2009 r. przekazał sprawozdanie, opinię i wniosek Komisji Rewizyjnej Regionalnej Izbie Obrachunkowej, zawiadamiając jednocześnie o uzgodnionym z Zarządem Powiatu terminie sesji absolutoryjnej.
Skład Orzekający Nr 1 RIO uchwałą Nr 7/S/2009 z dnia 02.04.2009 r. zaopiniował pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za 2008 rok, oraz uchwałą
Nr 7/Kr/2009 uznał wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Sępoleńskiego w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Sępoleńskiego za 2008 rok jako prawidłowy w świetle obowiązujących przepisów prawa.

 

Metryka

  • opublikował: Andrzej Zająkała
    data publikacji: 2009-10-01 13:44

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 72967
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-05-27 13:07:50
baner toplayer