Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiat-sepolno.pl

Treść strony

 

UCHWAŁA NR XXVIII / 160 / 2009 RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 4 marca 2009 roku

w sprawie nadania nowego aktu założycielskiego szkoły publicznej
 

 

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. „i” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. ) i art. 5 ust. 2 pkt 1 oraz art. 62 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. )

Rada Powiatu
uchwala, co następuje :

§ 1. W skład Zespołu Szkół - Centrum Edukacyjne w Więcborku wchodzą:

1) Technikum Ekonomiczne – na podbudowie gimnazjum;
2) Technikum Hotelarskie – na podbudowie gimnazjum;
3) Technikum Informatyczne – na podbudowie gimnazjum;
4) Zasadnicza Szkoła Zawodowa – na podbudowie gimnazjum;
5) Policealne Studium Informatyczne – na podbudowie szkoły średniej;
6) Technikum Ekonomiczne (Zaoczne) – na podbudowie gimnazjum;
7) Policealne Studium Informatyczne (Zaoczne) – na podbudowie szkoły średniej;
8) Policealne Studium Zawodowe (Zaoczne) – na podbudowie szkoły średniej;
9) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – na podbudowie gimnazjum;
10) Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - na podbudowie ZSZ;
11) Policealna Szkoła dla Dorosłych – na podbudowie liceum i technikum.

§ 2. Siedzibą Zespołu Szkół - Centrum Edukacyjne w Więcborku jest budynek przy
ul. Pocztowej 14 b.

§ 3. Zespół Szkół - Centrum Edukacyjne w Więcborku prowadzi swoją działalność
w oparciu o statut szkoły uchwalony w trybie art. 60 ustawy o systemie oświaty.

§ 4. Traci moc uchwała Nr V/32/07 z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie nadania nowego aktu założycielskiego szkoły publicznej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXVIII / 160 / 2009 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 4 marca 2009 roku

Nowy akt założycielski szkoły publicznej porządkuje stan istniejących już typów szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół - Centrum Edukacyjne w Więcborku a także uwzględnia nowy typ szkoły, który zacznie funkcjonować z dniem
1 września 2009 r., tj. Policealna Szkoła dla Dorosłych – na podbudowie liceum
i technikum – szkoła umożliwiająca zdobycie zawodu – technik organizacji usług gastronomicznych.
 

Metryka

  • opublikował: Andrzej Zająkała
    data publikacji: 2009-04-28 09:54

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 71558
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-11-16 14:03:34
baner toplayer