Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiat-sepolno.pl

Treść strony

 

UCHWAŁA NR XXVIII / 159 / 2009 RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 4 marca 2009 roku
 
w sprawie utworzenia Policealnej Szkoły dla Dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół  Centrum Edukacyjne w Więcborku, ul. Pocztowa 14 b.

 


Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. „i” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. ) i art. 5 ust. 2 pkt 1 oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. )

Rada Powiatu
uchwala, co następuje :

§ 1. Z dniem 1 września 2009 r. tworzy się Policealną Szkołę dla Dorosłych wchodzącą w skład Zespołu Szkół - Centrum Edukacyjne w Więcborku, ul. Pocztowa 14 b.

§ 2. W strukturze organizacyjnej Policealnej Szkoły dla Dorosłych przewiduje się
cykl kształcenia 2-letni – na podbudowie liceum i technikum.

§ 3. Organizację szkoły określi statut, który zostanie nadany do dnia 31 maja 2009r.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2009 r.

 

 

 

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXVIII / 159 / 2009 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 4 marca 2009 roku

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół - Centrum Edukacyjne w Więcborku w sprawie utworzenia Policealnej Szkoły dla Dorosłych na podbudowie liceum i technikum kształcącej w zawodzie
– technik organizacji usług gastronomicznych, Zarząd Powiatu w Sępólnie Kraj. na posiedzeniu w dniu 12 lutego 2009r. wyraził zgodę na utworzenie w/w typu szkoły.
Koncepcja utworzenia szkoły policealnej została pozytywnie zaopiniowana przez Powiatową Radę Zatrudnienia w Sępólnie Kraj. i Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.
 

Metryka

  • opublikował: Andrzej Zająkała
    data publikacji: 2009-04-28 09:50

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 68172
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-11-16 14:03:34
baner toplayer