Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiat-sepolno.pl

Treść strony

UCHWAŁA NR XXVIII / 155 / 2009 RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 4 marca 2009 roku

w sprawie nadania nowego aktu założycielskiego szkoły publicznej


Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. „i” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku  o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. ) i art. 5 ust. 2 pkt 1 oraz art. 62 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. )

Rada Powiatu
uchwala, co następuje :

§ 1. Z dniem 1 września 2009r. w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sępólnie Kraj. wchodzić będą:

1) Liceum Profilowane - na podbudowie gimnazjum;
2) Technikum (Mechaniczne) – na podbudowie gimnazjum;
3) Zasadnicza Szkoła Zawodowa (wielozawodowa) – na podbudowie gimnazjum;
4) Technikum Uzupełniające dla Dorosłych – na podbudowie zasadniczej szkoły
zawodowej;
5) Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych – na podbudowie liceum;
6) Liceum Uzupełniające dla Dorosłych – na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej.

§ 2. Siedzibą Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych jest budynek przy ul. Przemysłowej 15 w Sępólnie Kraj.

§ 3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sępólnie Kraj. prowadzi swoją działalność
w oparciu o statut szkoły uchwalony w trybie art. 60 ustawy o systemie oświaty.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/199/06 z dnia 8 lutego 2006 r. w sprawie nadania nowego aktu założycielskiego szkoły publicznej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXVIII / 155/ 2009 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 4 marca 2009 roku


Nowy akt założycielski szkoły publicznej porządkuje stan istniejących już typów szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sępólnie Kraj. a także uwzględnia nowy typ szkoły, który zacznie funkcjonować z dniem 1 września 2009r., tj. Liceum Uzupełniające dla Dorosłych – na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej.
 

Metryka

  • opublikował: Andrzej Zająkała
    data publikacji: 2009-04-28 09:33

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 71930
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-05-27 13:07:50
baner toplayer