Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiat-sepolno.pl

Treść strony

UCHWAŁA NR XXVIII / 154 / 2009 RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 4 marca 2009 roku


w sprawie utworzenia Liceum Uzupełniającego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sępólnie Kraj. ul. Przemysłowa 15.


Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. „i” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. ) i art. 5 ust. 2 pkt 1 oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. )


Rada Powiatu
uchwala, co następuje :

§ 1. Z dniem 1 września 2009r. tworzy się Liceum Uzupełniające dla Dorosłych wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sępólnie Kraj., ul. Przemysłowa 15.

§ 2. W strukturze organizacyjnej Liceum Uzupełniającego dla Dorosłych przewiduje się cykl kształcenia 2-letni – na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej.

§ 3. Organizację szkoły określi statut, który zostanie nadany do dnia 31 maja 2009r.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2009 r.

 


UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXVIII / 154/ 2009 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 4 marca 2009 roku


Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sępólnie Kraj., Zarząd Powiatu w Sępólnie Kraj. na posiedzeniu w dniu 12 lutego 2009r. wyraził zgodę na utworzenie Liceum Uzupełniającego dla Dorosłych na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej.
Koncepcja utworzenia nowego typu szkoły została pozytywnie zaopiniowana przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

 

Metryka

  • opublikował: Andrzej Zająkała
    data publikacji: 2009-04-28 09:28

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 72973
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-05-27 13:07:50
baner toplayer