Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiat-sepolno.pl

Treść strony

UCHWAŁA NR XXXIX /214/10 RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJ. z dnia 03 lutego 2010 r.

w sprawie nadania Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z zm. ) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§1. Powiatowemu Urzędowi Pracy w Sępólnie Krajeńskim nadaje się statut w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Tracą moc: Uchwała Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. Nr XLII/220/06 z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie nadania Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Kraj. oraz Uchwała Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. Nr XVI/96/08 z dnia 27 lutego 2008r. w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Kraj.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXXIX/214/2010
z dnia 3 lutego 2010 roku


Przepis art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240) zobowiązuje Radę Powiatu do uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim. W dniu 28 czerwca 2006 r. Rada Powiatu w Sępólnie Kraj. Uchwałą Nr XLII/220/06 nadała Statut Powiatowemu Urzędowi Pracy w Sępólnie Krajeńskim, 27 lutego 2008r. uchwalono zmiany Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Kraj.
W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2009r. Nr 6, poz. 33) zaistniała potrzeba dokonania kolejnej zmiany Statutu w związku z tym postanowiono nadać nowy Statut uwzględniający dotychczasowe zmiany.
Uchwała czyni zadość ustawowemu obowiązkowi.
 

Metryka

  • opublikował: Andrzej Zająkała
    data publikacji: 2010-04-01 11:58

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 15523
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-05-18 10:52:00
baner toplayer