BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ STAROSTWA POWIATOWEGO W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

Wyszukiwarka

:
:

Menu główne

Menu główne

Nawigacja

Nawigacja    E-URZĄD >

Treść strony

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zgodnie z Ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. 2005 nr. 64 poz. 565 oraz Rozporządzeniem Prezesa Ministrów w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczenia dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym Dz.U. 2005 Nr. 200 poz. 1651 pragniemy poinformować, iż uruchomiono Elektroniczny Urząd Podawczy (EPUAP) wraz z Elektroniczną Skrzynką Podawczą (ESP).

"Dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej".

Za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej osoby posiadające bezpieczny podpis elektroniczny (weryfikowany za pomocą kwalifikowanego certyfikatu) lub założony profil zaufany, mogą załatwić wytypowaną sprawę bez konieczności osobistego stawiennictwa w jednostce, o ile przepisy obowiązującego prawa nie stanowią inaczej.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza jednostki, została założona na platformie e-PUAP: www.epuap.gov.pl

Wypełnienie formularza (wniosku) za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej jednostki, możliwe jest po wcześniejszym założeniu konta na stronie: www.epuap.gov.pl

Obecnie w związku z trwającą pracą nad Elektronicznym Obiegiem Dokumentów nie dopuszcza się doręczenia do Starostwa elektronicznych dokumentów poza platformą ePUAP.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wojciech Bilski
  data wytworzenia: 2016-07-20
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2016-07-20 12:26

Ankieta Monitorująca Poziom Satysfakcji Klienta - informacje ogólne

Oddajemy do Państwa dyspozycji procedury w formie elektronicznych kart usług, zgodnie z którymi nasz urząd załatwia poszczególne rodzaje spraw oraz elektroniczne formularze na platformie ePUAP, za pomocą których możecie Państwo załatwić sprawę w naszym urzędzie.

Elektroniczne karty usług i elektroniczne formularze powstały w ramach Projektu pn. „Profesjonalizm Urzędów = Satysfakcja Powiatu Sępoleńskiego” finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytet V Dobre Rządzenie, działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.

Jeśli będziecie Państwo zainteresowani podzieleniem się z nami swoimi uwagami, sugestiami, propozycjami, dokonać oceny wówczas zapraszamy do wypełnienia poniższej ankiety. Państwa opinie służyć będą podniesieniu jakości świadczonych usług i pozwolą nam stale doskonalić jakość pracy.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Logonet Sp. z o.o.
  data wytworzenia: 2012.09.28
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2012-10-10 12:38
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2012-10-19 11:31

Ankieta Monitorująca Poziom Satysfakcji Klienta

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Logonet Sp. z o.o.
  data wytworzenia: 2012.09.28
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2012-10-10 12:36

Ankieta Monitorująca Poziom Satysfakcji Klienta - aktywny pdf

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Logonet Sp. z o.o.
  data wytworzenia: 2012.10.15
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2012-10-15 08:23

drukuj całą stronę

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim
ul. T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie
tel. 52 388 13 00, fax. 52 388 13 03
sepolnopow@pro.onet.pl    www.bip.powiat-sepolno.pl
Licznik odwiedzin: 16414530
ostatnia aktualizacja: 2020-07-09 09:39
baner toplayer