BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ STAROSTWA POWIATOWEGO W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

Wyszukiwarka

:
:

Menu główne

Menu główne

Nawigacja

Nawigacja    ARCHIWUM > Uchwały Rady Powiatu >

Treść strony

Uchwała Nr VI/39/03 z dnia 12 marca 2003 roku

Uchwała Nr VI/39/03
Rady Powiatu w Sępólnie Kraj.
z dnia 12 marca 2003 roku


w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i zatwierdzenia wartości jednego punktu w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sępoleński.


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) oraz § 2 pkt 2 i § 3 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 61, poz. 708 z późn. zm.).

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala dla pracowników samorządowych zatrudnionych w szkołach, nie będących nauczycielami, najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 650,- zł. i zatwierdza wartość jednego punktu w kwocie 2,40 zł..


§ 2

Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2003 roku.

UZASADNIENIE


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. określa wysokość wynagrodzenia w oparciu o system punktowy. Miesięczne wynagrodzenie zasadnicze ustala się więc jako sumę najniższego wynagrodzenia oraz iloczynu liczby punktów, ustalonych dla poszczególnych kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych. (wartość najniższego wynagrodzenia oraz wartość 1 punktu ustala pracodawca w porozumieniu z organem prowadzącym stosownie do możliwości finansowych).
Wartość ta nie musi być zatem jednakowa dla wszystkich jednostek organizacyjnych. Nie ma jednak żadnych przeszkód prawnych dla wprowadzenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu według zasad określonych w tej uchwale.
Proponowana tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego stanowiąca załączniki do uchwały uzyskała pozytywną opinię Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu w dniu 18.02.2003r. oraz zgodę Zarządu Powiatu wyrażoną w protokole Nr 4/2003 roku.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Administrator
    data wytworzenia: 2003.06.29
  • opublikował: Kamila Jabłońska
    data publikacji: 1970-01-03 08:38

« wstecz

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim
ul. T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie
tel. 52 388 13 00, fax. 52 388 13 03
sepolnopow@pro.onet.pl    www.bip.powiat-sepolno.pl
Licznik odwiedzin: 16713025
ostatnia aktualizacja: 2020-08-04 08:02
baner toplayer