BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ STAROSTWA POWIATOWEGO W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

Wyszukiwarka

:
:

Menu główne

Menu główne

Nawigacja

Nawigacja    ARCHIWUM > Uchwały Rady Powiatu >

Treść strony

Uchwała Nr VI/40/03 z dnia 12 marca 2003 roku

Uchwała Nr VI/40/03
Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 12 marca 2003 roku

w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Powiatu
Sępoleńskiego

Na podstawie art. 12 ust. 8 lit. „a” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje :

§ 1
Sprzedać w drodze przetargu nieruchomości zabudowane i niezabudowane stanowiące własność Powiatu Sępoleńskiego, położone w :
1. Sypniewie :
- działkę niezabudowaną, oznaczoną numerem ewidencyjnym 243 a o powierzchni 2,49 ha,
- działkę niezabudowaną, oznaczoną numerem ewidencyjnym 278/24 o powierzchni 0,1167 ha,
- działki niezabudowane, oznaczone numerami ewidencyjnymi 226/22 i 226/9 o powierzchni łącznej 1,0197 ha,
- działkę niezabudowaną, oznaczoną numerem ewidencyjnym 233/15 o powierzchni 0,1668 ha,
- działkę niezabudowaną, oznaczona numerem ewidencyjnym 173/2 Lp o powierzchni 8,00 ha,
- działkę niezabudowaną, oznaczoną numerem ewidencyjnym 480 o powierzchni 9,73 ha,
- działkę niezabudowaną, oznaczoną numerem ewidencyjnym 278/14 o powierzchni 0,1676 ha,
- działkę zabudowaną, oznaczoną numerem ewidencyjnym 278/22 o powierzchni 0,1138 ha wraz z budynkiem kotłowni,
- działkę zabudowana, oznaczona numerem ewidencyjnym 279/4 o powierzchni 49,8256 ha wraz z budynkami inwentarskimi, wyłączając ze sprzedaży :
- część działki przeznaczonej jako plac manewrowy,
- część działki zabudowanej budynkiem, w którym znajduje się agregat prądotwórczy.
2. Runowie Kraj. :
- działkę niezabudowaną, oznaczoną numerem ewidencyjnym 443/2 o powierzchni 0,4960 ha.


§ 2
Wykonanie uchwały zlecić Zarządowi Powiatu.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U z a s a d n i e n i e


Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży stanowią majątek Powiatu, który położony jest w Sypniewie i Runowie Kraj. Nieruchomości położone w Sypniewie są w zarządzie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie, a w Runowie Kraj. zarząd sprawowany jest przez tut. Starostwo.
Część gruntów na terenie Sypniewa - przeznaczona do sprzedaży stanowi grunty położone w różnych częściach wsi Sypniewo i nie stanowią one jednego zwartego kompleksu - ich uprawianie związane jest z ponoszeniem dodatkowych kosztów np. na przejazdy sprzętem mechanicznym.
Budynki fermy tuczu trzody chlewnej wymagają przeprowadzenia remontu, ponieważ ściany budynków i pokrycia dachów wykonane są z płyt eternitowych, co wiąże się z ogromnymi kosztami, na co w obecnej sytuacji związanej z niską opłacalnością ho-dowli trzody chlewnej Gospodarstwa Pomocniczego nie stać.
Sprzedaż w/w nieruchomości nie będzie miała wpływu na działalność miej-scowego ZSCKR.
Pozwoli prowadzić w optymalnych warunkach produkcję mleka i będzie sta-nowić wystarczający w tym zakresie warsztat uczniowski.
Grunty sprzedawane będą z przeznaczeniem na działki rolne oraz na działki budowlane.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Administrator
    data wytworzenia: 2003.06.29
  • opublikował: Kamila Jabłońska
    data publikacji: 1970-01-03 08:38

« wstecz

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim
ul. T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie
tel. 52 388 13 00, fax. 52 388 13 03
sepolnopow@pro.onet.pl    www.bip.powiat-sepolno.pl
Licznik odwiedzin: 16712958
ostatnia aktualizacja: 2020-08-04 08:02
baner toplayer