BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ STAROSTWA POWIATOWEGO W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

Wyszukiwarka

:
:

Menu główne

Menu główne

Nawigacja

Nawigacja    ARCHIWUM > Uchwały Rady Powiatu >

Treść strony

Uchwała Nr VII/42/03 z dnia 16 kwietnia 2003 r.

Uchwała Nr VII/42/03
Rady Powiatu w Sępólnie Kraj.
z dnia 16 kwietnia 2003 r.

 

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu
Sępoleńskiego za 2002 rok i udzielenia Zarządowi Powiatu
absolutorium


Na podstawie art. 12 pkt. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592
z późn. zm. ) i art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 155, poz. 1014 z późn. zm.).


Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§ 1


Przyjąć sprawozdanie Zarządu Powiatu w Sępólnie Kraj. z wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za 2002 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2


Udzielić Zarządowi Powiatu absolutorium za 2002 rok z tytułu wykonania budżetu.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

 

Zarząd Powiatu realizując ustawowy obowiązek uchwałą Nr 4/12/03 z dnia 4 marca 2003 roku przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za rok 2002.
Z kolei Przewodniczący Zarządu Powiatu realizując w/wym. uchwałę pismem OS. 0062-4/03 z dnia 7 marca br. skierowanym do Przewodniczącej Rady Powiatu przesłał 18 egzemplarzy sprawozdania z prośbą o przesłanie Komisji Rewizyjnej w celu zaopiniowania i sformułowania stosownego wniosku w sprawie absolutorium, a następnie Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Radnym Powiatu.
Komisja Rewizyjna Rady Powiatu na posiedzeniu w dniu 17 marca br. wydała pozytywną opinię o wykonaniu budżetu Powiatu Sępoleńskiego za rok 2002 i sformułowała wniosek do Rady Powiatu o przyjęcie sprawozdania Zarządu i o udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium
z tytułu wykonania budżetu.
Przewodnicząca Rady Powiatu pismem OS 0072/4/03 z dnia 17 marca br. przekazała Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie oraz opinię i wniosek Komisji Rewizyjnej zawiadamiając jednocześnie o uzgodnionym z Zarządem Powiatu terminie sesji absolutoryjnej.
Skład Orzekający Nr 1 RIO uchwałą Nr 2 zaopiniował dnia 25.03.2003 r . pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za 2002 rok, oraz uchwałą Nr 2A uznał wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Sępoleńskiego w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Sępoleńskiego za 2002 rok jako prawidłowy w świetle obowiązujących przepisów prawa.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Admnistrator
    data wytworzenia: 2003.06.30
  • opublikował: Kamila Jabłońska
    data publikacji: 1970-01-03 08:38

« wstecz

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim
ul. T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie
tel. 52 388 13 00, fax. 52 388 13 03
sepolnopow@pro.onet.pl    www.bip.powiat-sepolno.pl
Licznik odwiedzin: 16713342
ostatnia aktualizacja: 2020-08-04 08:02
baner toplayer