BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ STAROSTWA POWIATOWEGO W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

Wyszukiwarka

:
:

Menu główne

Menu główne

Nawigacja

Nawigacja    ARCHIWUM > Uchwały Rady Powiatu >

Treść strony

Uchwała Nr VII/45/03 z dnia 16 kwietnia 2003 r

Uchwała Nr VII/45/03
Rady Powiatu w Sępólnie Kraj.
z dnia 16 kwietnia 2003 r.


w sprawie ustalania stawek za usuwanie pojazdów z dróg i za przechowywanie
usuniętych pojazdów na strzeżonym parkingu

 


Na podstawie art.12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz.1592 z późn. zm.) w związku z art. 130 a ust.6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. nr 98 poz.602 z późn.
zm ).

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1

Ustala się stawki opłat za usuwanie pojazdów z dróg powiatu sępoleńskiego oraz stawki opłat za przechowywanie usuniętych pojazdów na wyznaczonych parkingach strzeżonych, w sytuacjach określonych w art.130a ust.1-3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, w wysokości określonej załącznikiem do niniejszej uchwały.


§2

Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Powiatu .


§3

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 

Załącznik
do uchwały nr VII/45/03
Rady Powiatu w Sępólnie Kraj.
z dnia 16 kwietnia 2003 r.

 


CENNIK OPŁAT ZA USUWANIE I PRZECHOWYWANIE POJAZDÓW

1. pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony:
- teren administracyjny Powiatu Sępoleńskiego – ryczałt 125,00 zł
- poza granicami Powiatu – ryczałt 125,00 zł + opłata za każdy kolejny kilometr 2,50 zł
- parking za pierwszą dobę 12,00 zł, za każdą następną rozpoczętą dobę 8,00 zł
2. pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony do 7,5 tony:
- teren administracyjny Powiatu Sępoleńskiego – ryczałt 175,00 zł
- poza granicami powiatu – ryczałt 175,00 zł + opłata za każdy kolejny kilometr 3,50 zł
- parking za pierwszą dobę 15,00 zł, za każdą następną rozpoczętą dobę 10,00 zł
3. pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 tony:
- teren administracyjny Powiatu Sępoleńskiego – ryczałt 350,00 zł
- poza granicami Powiatu – ryczałt 350,00 zł + opłata za każdy kolejny kilometr 5,00 zł
- parking za pierwszą dobę 20,00 zł, za każdą następną rozpoczętą dobę 15,00 zł.
4. użycie dźwigu 60 zł za każdą godzinę + dodatkowo 3,50 za każdy kilometr dojazdu dźwigu.

 


Uwaga:
1. Ryczałt obejmuje: dojazd, załadunek, holowanie, rozładunek pojazdu.
2. Powyższe stawki zawierają podatek VAT i wszelkie prace związane z usuwaniem pojazdu.
3. Przez teren administracyjny Powiatu należy rozumieć teren ograniczony tablicami powiatu z napisem „Powiat Sępoleński”.

UZASADNIENIE


Zgodnie z art.130a ust.6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997 r. Nr 98 poz.602 z późn. zm.) na Radzie Powiatu spoczywa obowiązek ustalenia cen za usunięcie pojazdu z drogi i parkowanie na wyznaczonym przez Starostę parkingu.
Pojazdy te usuwane będą na polecenie policji i koszt właściciela na wyznaczony przez Starostę parking strzeżony. Dotyczy to następujących sytuacji na drodze:
- pojazd pozostawiony w miejscu niedozwolonym utrudniający ruch lub zagrażający bezpieczeństwu,
- kierujący pojazdem nie posiada obowiązującego ubezpieczenia OC,
- pojazd przekracza dopuszczalne normatywy w zakresie masy, wymiarów, itd.,
- kierowca kieruje w stanie nietrzeźwości,
- kierowca nie posiada przy sobie dokumentów upoważniających do prowadzenia lub potwierdzających prawo dysponowania pojazdem.

Art.130a ustawy o ruchu drogowym cyt. „Usunięty pojazd umieszcza się na wyznaczonym przez Starostę parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i parkowanie. Wysokość opłat ustala Rada Powiatu”.

Zaproponowane przez Zarząd Powiatu ceny zostały przyjęte na podstawie ofert przedsiębiorców złożonych w trybie konkursu.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Administrator
    data wytworzenia: 2003.06.30
  • opublikował: Kamila Jabłońska
    data publikacji: 1970-01-03 08:38

Pobierz Pliki

  • opublikował: Kamila Jabłońska
    data publikacji: 1970-01-03 08:38

« wstecz

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim
ul. T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie
tel. 52 388 13 00, fax. 52 388 13 03
sepolnopow@pro.onet.pl    www.bip.powiat-sepolno.pl
Licznik odwiedzin: 16713312
ostatnia aktualizacja: 2020-08-04 08:02
baner toplayer