BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ STAROSTWA POWIATOWEGO W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

Wyszukiwarka

:
:

Menu główne

Menu główne

Nawigacja

Nawigacja    ARCHIWUM > Uchwały Rady Powiatu >

Treść strony

Uchwała Nr VIII/48/03 z dnia 28 maja 2003 r.

Uchwała Nr VIII/48/03
Rady Powiatu w Sępólnie Kraj.
z dnia 28 maja 2003 r.


w sprawie zasad zwrotu członkom Komisji Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku
Publicznego oraz osobom powołanym do udziału w jej pracach wydatków
rzeczywiście poniesionych.


Na podstawie art. 38c ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.).

Rada Powiatu
uchwala , co następuje:

§ 1

Członkom Komisji Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego oraz osobom powołanym do udziału w jej pracach przysługuje zwrot rzeczywiście poniesionych wydatków obejmujący:
a) diety,
b) zwrot kosztów podróży,
c) innych udokumentowanych wydatków.

§ 2

1. Dieta wynosi 1 % nieprzekraczalnej wysokości diety przysługującej radnemu z tytułu wykonywania mandatu.
2. Dieta przysługuje za czas od rozpoczęcia podróży do powrotu po wykonaniu zadania.

§ 3

Jeżeli podróż trwa od 8 do 12 godzin – przysługuje połowa diety, ponad 12 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości.
§ 4

Zwrot kosztów przejazdu obejmuje cenę biletu środka transportu komunikacji publicznej z uwzględnieniem przysługującej członkowi komisji ulgi na dany środek transportu bez względu na to, z jakiego tytułu ulga ta przysługuje.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 


UZASADNIENIE

 

Artykuł 38c ustawy o samorządzie powiatowym stanowi, że koszty działania Komisji Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego pokrywa się ze środków własnych budżetu Powiatu. Rada Powiatu określa więc zasady zwrotu członkom Komisji i osobom powołanym do udziału w jej pracach wydatków rzeczywiście poniesionych w związku z udziałem w pracach Komisji, stosując odpowiednio przepisy o zwrocie kosztów podróży służbowych dla Radnych Powiatu. Przepisy te stanowią, że dieta nie może przekroczyć 1 % wysokości diety przysługującej Radnemu z tytułu wykonywania mandatu. Z kolei wysokość diety przysługującej Radnemu nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej tj. 1,5 x 1.603,56 zł. = 2.405,34 zł..

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Admnistrator
    data wytworzenia: 2003.06.30
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 1970-01-03 08:38

Pobierz Pliki

  • opublikował: Kamila Jabłońska
    data publikacji: 1970-01-01 01:33

« wstecz

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim
ul. T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie
tel. 52 388 13 00, fax. 52 388 13 03
sepolnopow@pro.onet.pl    www.bip.powiat-sepolno.pl
Licznik odwiedzin: 16713102
ostatnia aktualizacja: 2020-08-04 08:02
baner toplayer