BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ STAROSTWA POWIATOWEGO W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

Wyszukiwarka

:
:

Menu główne

Menu główne

Nawigacja

Nawigacja    ARCHIWUM > Uchwały Rady Powiatu >

Treść strony

Uchwała Nr VIII/49/03 z dnia 28 maja 2003 r.

Uchwała Nr VIII/49/03
Rady Powiatu w Sępólnie Kraj.
z dnia 28 maja 2003 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia pn.
„Chojnicki Bank Żywności”

 

Na podstawie art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.).


Rada Powiatu
uchwala , co następuje:


§ 1


W uchwale Nr XV/102/2000 Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. z dnia 17 kwietnia 2000 r. w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia pn. „Chojnicki Bank Żywności” § 3 otrzymuje brzmienie:
„ § 3 Wnosić miesięczną składkę członkowską w wysokości 600,- zł. waloryzowaną raz w roku wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług”.


§ 2

Traci moc uchwała Nr XXVII/182/01 Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. z dnia 30 maja 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia pn. „Chojnicki Bank Żywności”.

§ 3

Wykonanie uchwały zlecić Zarządowi Powiatu.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UZASADNIENIE

 

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Chojnicki Bank Żywności”, które odbyło się 25 marca b.r. uchwałą Nr IV/2003 podwyższyło składkę podstawową członków Stowarzyszenia na rzecz Banku z dniem podpisania o min. 100,- zł miesięcznie od każdego członka Stowarzyszenia. Powiat Sępoleński dotychczas wnosił miesięczną składkę w wysokości 500,- zł.
Zarząd Powiatu mając świadomość celu jakiemu Bank służy w okresie znacznego zubożenia społeczeństwa tj. niesienia pomocy osobom najbiedniejszym i potrzebującym uznał podniesienie o 100,- zł wysokość składki za zasadne, stąd niniejszy projekt uchwały.
Dla informacji Zarząd podaje, że łączna kwota składki wpłacona w 2002 roku przez Powiat Sępoleński wyniosła 6.000,- zł, a otrzymane towary oszacowano na kwotę 33.370,75 co daje wskaźnik zwrotu w wysokości 5,56.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Administrator
    data wytworzenia: 2003.06.30
  • opublikował: Kamila Jabłońska
    data publikacji: 1970-01-03 08:38

Pobierz Pliki

  • opublikował: Kamila Jabłońska
    data publikacji: 1970-01-03 08:38

« wstecz

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim
ul. T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie
tel. 52 388 13 00, fax. 52 388 13 03
sepolnopow@pro.onet.pl    www.bip.powiat-sepolno.pl
Licznik odwiedzin: 16713002
ostatnia aktualizacja: 2020-08-04 08:02
baner toplayer