Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiat-sepolno.pl

Treść strony

Ogłoszenie o naborze kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych

OGŁOSZENIE

Starosty Sępoleńskiego

z dnia 30 września 2015r.

w sprawie naboru kandydatów do

Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Działając na podstawie art. 44b i 44c ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz.721 z późn. zm.) oraz § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2003 r. Nr 62, poz. 560) w związku z kończącą się kadencją Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych, Starosta Sępoleński ogłasza nabór kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych powiatu sępoleńskiego. 

 1. Działające na terenie powiatu sępoleńskiego organizacje pozarządowe, fundacje, jednostki samorządu terytorialnego mogą zgłaszać po jednym kandydacie na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
 2. Zgłoszenia kandydatów należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku, ul. Starodoworcowa 8, 89-410 Więcbork w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego-tj. od dnia 02.10.2015 r.
 3. Powołanie przez Starostę Sępoleńskiego członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych nastąpi w formie pisemnej, w terminie do 30 dni od dnia wskazanego w ww.  ogłoszeniu, jako ostatni dzień dokonywania zgłoszeń.
 4. Powołana 5-cio osobowa Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych będzie organem opiniodawczo-doradczym Starosty Sępoleńskiego. 
 5. Kadencja Rady trwa 4 lata. Spośród swoich członków Rada wybierze na okres jednego roku przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza. Posiedzenia Rady będą się odbywały co najmniej raz na kwartał. Do jej zadań będzie należało:
 1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacja ich praw;
 2. opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ich ocena;
 3. opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu w Sępólnie Krajeńskim pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.  

     6. Zgłoszenie powinno zawierać: 

 1. nazwę podmiotu zgłaszającego, 
 2. imię i nazwisko kandydata, 
 3. adres do korespondencji oraz numer telefonu kontaktowego kandydata,  
 4. krótkie uzasadnienie wyboru, 
 5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na powołanie w skład Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, 
 6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz. U z 2014r. poz. 1182 z późń. zm.). 

  

 

 

Metryka

 • [treść archiwalna]
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych
  data wytworzenia: 2015-10-01
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2015-10-01 09:16
 • zmodyfikował: Kamila Jabłońska
  ostatnia modyfikacja: 2015-10-05 12:10

Rejestr zmian

 • zmieniono 2015-10-01 09:19 przez Kamila Jabłońska: korekta numeru
 • zmieniono 2015-10-05 12:10 przez Kamila Jabłońska: dodanie daty publikacji w Dzienniku Urzędowym

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2141352
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-02-26 09:05:27
baner toplayer