Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiat-sepolno.pl

Treść strony

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Infrastruktury, które odbędzie się dnia 25 czerwca 2024 r. (wtorek) o godzinie 12.00 w siedzibie rady powiatu.

Porządek obrad:

 1. Informacje Zarządu Powiatu o realizacji inwestycji "Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z infrastrukturą przy LO i CKZiU w Więcborku" - obiekty sportowe, drogi i parking przy kompleksie boisk sportowych.
 2. Dyskusja na temat proponowanych rozwiązań.
 3. Opinie komisji dotyczące projektów uchwał na sesję.
 4. Sprawy wniesione.
 5. Zakończenie obrad.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Andrzej Chatłas
  data wytworzenia: 2024-06-17
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2024-06-17 09:14

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

             Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki, które odbędzie się dnia 21 maja 2024 r. ( wtorek ) o godz.1100   w siedzibie rady powiatu.

 W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się: 

1.    Informacje przewodniczącego komisji

2.    Propozycje członków komisji dotyczące sposobu jej działania i ewentualnych zmian w planie pracy na rok 2024.

3.    Sprawy różne. 

Część druga wyjazdowa:

4.    Drogi powiatowe na terenie gminy Więcbork

5.    Zakończenie

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Andrzej Chatłas
  data wytworzenia: 2024-05-15
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2024-05-16 08:39

Zaproszenie na wspólne posiedzenie komisji

Zapraszam na wspólne posiedzenie komisji stałych, które odbędzie się dnia 27 marca 2024 r., godz. 15.00 (środa). Posiedzenie odbędzie się na sali sesyjnej im. L. Prądzyńskiego, ul. Kościuszki 11 w Sępólnie Kraj.

Porządek spotkania:

 1. Sposób wykorzystania 1.200.000 zł na dokumentacje projektowe pod planowane inwestycje.
 2. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 3. Przyjęcie Raportu o stanie powiatu.
 4. Opiniowanie projektów uchwał na sesje.
 5. Sprawy wniesione.
 6. Zakończenie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Rady Powiatu - Marek Chart
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2024-03-22 10:16

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

                             Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie się  dnia  16 lutego 2024 roku (piątek) o godz. 11.00 w biurze rady.  

Porządek obrad: 

1.        Informacja o realizacji uchwał Rady Powiatu podjętych w 2023 roku.

2.      Informacja Powiatowego Urzędu Pracy o sytuacji na rynku pracy oraz zapotrzebowania na określone profesje.

3.      Informacja dotycząca organizacji Powiatowych Targów Pracy i Edukacji.

4.      Informacja dotycząca subwencji oświatowej na 2024 rok.

5.      Opiniowanie projektów uchwał na sesję.

6.      Sprawy wniesione, wolne wnioski.

                                                                       

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Infrastruktury Franciszek Frohlke
  data wytworzenia: 2024-02-12
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2024-02-12 11:14

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

          Uprzejmie zapraszam na  posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki, które  odbędzie   się  dnia  17 stycznia 2024 roku (środa) o godz. 10.00 w biurze rady powiatu.  

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie informacji Starosty Sępoleńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa Porządku Publicznego.
 2. Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2024.
 3. Sprawy wniesione.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Infrastruktury Franciszek Frohlke
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2024-01-15 12:09

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

          Uprzejmie zapraszam na  posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki, które  odbędzie   się  dnia  20 grudnia 2023 roku (środa) o godz. 09.30 w biurze rady powiatu.  

 

Porządek obrad:

 1. Sprawozdanie Komisji za 2023 rok.
 2. Opiniowanie uchwał na sesję.
 3. Sprawy wniesione, wolne wnioski.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Infrastruktury Franciszek Frohlke
  data wytworzenia: 2023-12-11
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2023-12-11 14:17

Zaproszenie na wspólne posiedzenie Komisji

Zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji stałych, które odbędzie się 7 grudnia 2023 roku o godzinie 14.00. Posiedzenie odbędzie się na sali sesyjnej im. Lucjana Prądzyńskiego przy ul. Kościuszki 11 w Sępólnie Kraj.

Porządek spotkania:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia WPF.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie budżetu powiatu na 2024 rok.
 3. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
 4. Zakończenie.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Rady Powiatu - Marek Chart
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2023-12-01 11:00

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

          Uprzejmie zapraszam na  posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki, które  odbędzie   się  dnia 22 listopada 2023 roku o godz. 13.30 w biurze rady powiatu, pokój 62.

Porządek obrad:

 1. Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w zakresie prowadzonej działalności.
 2. Sprawozdanie z działalności Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim.
 3. Informacje o przygotowaniu do zimowego utrzymania dróg.
 4. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
 5. Sprawy wniesione, wolne wnioski.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Infrastruktury Franciszek Frohlke
  data wytworzenia: 2023-11-13
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2023-11-14 11:50

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

          Uprzejmie zapraszam na  posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki, które  odbędzie   się  dnia  25 października 2023 roku (środa) o godz. 15.10 w siedzibie LGD „Nasza Krajna” przy ul. Jeziornej 6 w Sępólnie Krajeńskim.  

Porządek obrad:

 1. Sprawozdanie z działalności LGD „Nasza Krajna” oraz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki”.
 2. Sprawy wniesione. 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Infrastruktury Franciszek Frohlke
  data wytworzenia: 2023-10-18
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2023-10-18 12:33

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki, które odbędzie się 27 września 2023 roku o godzinie 15.10 w biurze Rady Powiatu.

Porządek spotkania:

 1. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierzawienie i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy tej samej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sępoleńskiego oraz zezwolenia na odstąpinie od obowiązku zastosowania drogi przetargowej.
 2. Informacja na temat rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska. Sytuacja zagrożenia ASF na terenie pwiatu sępoleńskiego.
 3. Sprawy wniesione.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Infrastruktury Franciszek Frohlke
  data wytworzenia: 2023-09-19
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2023-09-21 09:24

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki, które odbędzie się dnia 23 sierpnia 2023 roku (środa) o godz. 13.00 w biurze rady powiatu - część pierwsza.

Część druga - wyjazdowa, bezpośrednio po zakończeniu części pierwszej.

Porządek obrad:

Część pierwsza

 1. informacje na temat realizacji inwestycji w obiektach oświatowych.
 2. Sprawy wniesione.

Część druga

      3. Wyjazd na drogi gminy Sośno.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Infrastruktury Franciszek Frohlke
  data wytworzenia: 2023-08-16
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2023-08-16 13:24

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

          Uprzejmie zapraszam na wyjazdowe  posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki, które  odbędzie   się  dnia  28 czerwca 2023 roku (środa). Wyjazd spod budynku starostwa o godz. 13.00 transportem własnym.  

Porządek obrad:

 1. Wyjazd na drogi gminy Sępólno (Lutówko – Dąbrowa).
 2. Sprawy wniesione.                                                   

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Infrastruktury Franciszek Frohlke
  data wytworzenia: 2023-06-21
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2023-06-21 12:36

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

          Uprzejmie zapraszam na  posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki, które  odbędzie   się  dnia  24 marca 2023 roku (środa) o godz. 14.15 w Więcborku, przy ul. 600-lecia 9.  

Porządek obrad:

 1. Ocena możliwości adaptacyjnych budynku zlokalizowanego przy ul. ulicy 600-lecia w Więcborku. Komisja wyjazdowa.
 2. Sprawy wniesione.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki - Franciszek Frohlke
  data wytworzenia: 2023-05-15
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2023-05-15 14:53

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

Uprzejmie zapraszam na  posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki, które  odbędzie   się  dnia  26 kwietnia 2023 roku (środa) o godz. 14.15 w biurze Rady.

Porządek obrad:

 1. Ocena dróg powiatowych po sezonie zimowym.
 2. Sprawy wniesione.                                                   

 

Zaproszenie na wspólne posiedzenie Komisji

Zapraszam na współne posiedzenie Komisji stałych, które odbędzie się dnia 18 kwietnia 2023 r., o godz. 14.00 (wtorek). Posiedzenie odbędzie sie na sali sesyjnej, ul. Kościuszki 11 w Sępólnie Kraj.

Porządek spotkania:

 1. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za rok 2022 wraz ze sprawozdaniem finansowym.
 2. Przyjecie Raportu o stanie powiatu.
 3. Sprawy wniesione.
 4. Zakończenie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Rady Powiatu - Marek Chart
  data wytworzenia: 2023-04-12
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2023-04-13 08:34

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

Uprzejmie zapraszam na  posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki, które  odbędzie   się  dnia  29 marca 2023 roku (środa) o godz. 14.15 w biurze Rady.

Porządek obrad:

1.      Przyjęcie informacji w zakresie realizacji zadań przez:

Państwową Straż Pożarną, Ochotniczą Straż Pożarną, Komendę Powiatową Policji.

2.      Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w zakresie prowadzonej działalności.

3.      Informacja na temat działań Powiatowego Rzecznika Konsumentów.

4.      Sprawy wniesione.

                                                        

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Infrastruktury Franciszek Frohlke
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2023-03-20 09:43

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

          Uprzejmie zapraszam na  posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki, które  odbędzie   się   22 lutego br. (środa) o godz. 14.15 w biurze Rady Powiatu.    

Porządek spotkania:    

1.      Informacja na temat działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii.

2.      Informacja dotycząca działalności Powiatowego Urzędu Pracy na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych w 2022 roku.

3.      Informacja o sytuacji na rynku pracy z uwzględnieniem obcokrajowców.

4.      Informacja o realizacji uchwał Rady Powiatu podjętych w 2022 roku.

5.      Sprawy wniesione.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Infrastruktury Franciszek Frohlke
  data wytworzenia: 2023-02-15
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2023-02-15 13:38

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

    Uprzejmie zapraszam na  posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki, które  odbędzie   się  dnia  25 stycznia 2023 roku (środa) o godz. 13.30 w biurze Rady.  

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2023.
 2. Przyjęcie informacji Starosty Sępoleńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa Porządku Publicznego.
 3. Sprawy wniesione.      

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki - Franciszek Frohlke
  data wytworzenia: 2023-01-18
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2023-01-18 10:42

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

          Uprzejmie zapraszam na  posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki, które  odbędzie   się  dnia  14 grudnia br. (środa) o godz. 13.15 w biurze Rady Powiatu.

Porządek spotkania:    

1.      Sprawozdanie Komisji za 2022 rok.

2.      Sprawy wniesione.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Franciszek Frohlke
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2022-12-06 14:22

Zaproszenie na wspólne posiedzenie Komisji

Zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji stałych, które odbędzie się dnia 7 grudnia br. o godz. 15.00. Posiedzenie odbędzie się na sali sesyjnej im. L. Prądzyńskiego w Sępólnie Kraj., ul. Kościuszki 11.

Porządek spotkania:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia WPF.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia budżetu Powiatu na 2023 r.
 3. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
 4. Zakończenie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Rady Powiatu - Marek Chart
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2022-12-06 11:50

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

          Uprzejmie zapraszam na  posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki, które  odbędzie   się  dnia  23 listopada 2022 roku (środa) o godz. 13.15 w biurze Rady.  

Porządek obrad:

 1. Sprawozdanie z działalności Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim.
 2. Informacja o przygotowaniu do zimowego utrzymania dróg.
 3. Sprawy wniesione – opiniowanie projektów uchwał.    

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Infrastruktury Franciszek Frohlke
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2022-11-18 11:11

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

                     Uprzejmie zapraszam na  posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki, które  odbędzie   się  dnia  26 października br. (środa) o godz. 13.15 w biurze Rady Powiatu.   

Porządek spotkania:    

1.      Sprawozdanie z działalności LGD „Nasza Krajna” oraz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki”.

2.      Sprawy wniesione.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Infrastruktury Franciszek Frohlke
  data wytworzenia: 2022-10-17
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2022-10-17 10:31

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

          Uprzejmie zapraszam na  posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki, które  odbędzie   się  dnia  28 września 2022 roku (środa) o godz. 13.30 w biurze Rady. 

Porządek obrad:

 1. Informacja na temat rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska. Sytuacja zagrożenia ASF na terenie powiatu sępoleńskiego.
 2. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku.
 3. Sprawy wniesione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Infrastruktury Franciszek Frohlke
  data wytworzenia: 2022-09-21
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2022-09-21 10:05

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

Uprzejmie zapraszam na  posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki, które  odbędzie   się  dnia  23 sierpnia br. (wtorek) o godz. 10.00 w biurze Rady Powiatu.   

Porządek spotkania:    

 1. Informacja na temat realizacji inwestycji w obiektach oświatowych.
 2. Sprawy wniesione, wolne wnioski.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki - Franciszek Frohlke
  data wytworzenia: 2022-08-17
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2022-08-17 09:05

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

Uprzejmie zapraszam na  posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki, które  odbędzie   się  dnia  21 czerwca br. (wtorek) o godz. 12.00.

Komisja ma charakter wyjazdowy. Radni zapoznają się ze stanem dróg na terenie gminy Kamień Krajeński.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Krzysztof Wilgosiewicz
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2022-06-14 10:40

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

Uprzejmie zapraszam na  posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki, które  odbędzie   się  dnia  20 maja br. (piątek).

Komisja ma charakter wyjazdowy do Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku. Wyjazd spod budynku Starostwa o godz. 14.00.    

Porządek spotkania:    

 1. Informacja na temat stanów technicznych budynków, w których świadczona jest opieka społeczna. Komisja wyjazdowa do Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku.
 2. Sprawy wniesione.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Infrastruktury Franciszek Frohlke
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2022-05-18 09:12

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

Uprzejmie zapraszam na  posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki, które  odbędzie   się  dnia  26 kwietnia 2022 r. (wtorek) o godz.  14.30 na sali sesyjnej Urzędu Miejskiego.

Porządek spotkania: 

 1. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem finansowym.
 2. Przyjęcie raportu o stanie powiatu.
 3. Ocena stanu dróg powiatowych po sezonie zimowym.
 4. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
 5.  Sprawy wniesione, wolne wnioski.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki - Franciszek Frohlke
  data wytworzenia: 2022-04-15
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2022-04-20 14:12

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

          Uprzejmie zapraszam na  posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki, które  odbędzie   się  dnia  23 marca br. (środa) o godz.  14.30 w biurze Rady Powiatu (pokój nr 62).

Porządek spotkania:    

 1. Przyjęcie informacji w zakresie realizacji zadań przez: Państwową Straż Pożarną, Ochotniczą Straż Pożarną, Komendę Powiatową Policji.
 2. Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w zakresie prowadzonej działalności.
 3. Sprawy wniesione.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Infrastruktury Franciszek Frohlke
  data wytworzenia: 2022-03-14
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2022-03-14 14:30

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

 Uprzejmie zapraszam na  posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki, które  odbędzie   się  dnia  23 lutego 2022 r. (środa) o godz.  14.30 w trybie zdalnym na platformie Microsoft Teams.

Porządek spotkania:  

 1. Opiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu.
 2. Informacja dotycząca działalności Powiatowego Urzędu Pracy na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych w 2021 roku.
 3. Informacja o sytuacji na rynku pracy z uwzględnieniem obcokrajowców.
 4. Informacja o wykonaniu zadań zleconych z zakresu odnowień powierzchni leśnych zniszczonych podczas nawałnicy z 2017 r.
 5. Sprawy wniesione.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki - Franciszek Frohlke
  data wytworzenia: 2022-02-11
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2022-02-11 13:47

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

Uprzejmie zapraszam na  posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki, które  odbędzie   się  dnia  12 stycznia br. (środa) o godz.  14.30.

Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym na platformie Microsoft TEAMS.

Porządek spotkania:  

 1. Przyjęcie planu pracy komisji na rok 2022.
 2. Przyjęcie informacji Starosty Sępoleńskiego z działalności  Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.
 3. Sprawy wniesione.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki - Franciszek Frohlke
  data wytworzenia: 2022-01-03
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2022-01-03 10:32

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

Uprzejmie zapraszam na  posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki, które  odbędzie   się  dnia  15 grudnia 2021 r. (środa) o godz.  14.30 w trybie zdalnym na platformie Microsoft Teams.

Porządek spotkania:  

 1. Opiniowanie uchwał na sesję.
 2. Sprawozdanie z prac Komisji za rok 2021.
 3. Sprawy wniesione.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Infrastruktury Franciszek Frohlke
  data wytworzenia: 2021-12-08
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2021-12-08 14:28

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

Przewodniczący Rady Powiatu, zaprasza na wspólne  posiedzenia Komisji stałych , które odbędzie   się   dnia 2 grudnia br.   godz. 1100  (czwartek) . Posiedzenie odbędzie się na sali sesyjnej im. L. Prądzyńskiego 11a, ul. T. Kościuszki 11 w Sępólnie Kraj. W związku z dynamiczną sytuacją pandemiczną wspólne posiedzenie może  mieć charakter zdalnym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na platformie Microsoft TEAMS bądź hybrydowy. O formie posiedzenia zostaniecie Państwo poinformowani przed posiedzeniem.

    Porządek spotkania:                  

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia WPF.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2022 r.
 3. Sprawy wniesione ,wolne wnioski.
 4. Zakończenie.                                    

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Rady Powiatu - Marek Chart
  data wytworzenia: 2021-11-25
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2021-11-25 13:51

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

 Uprzejmie zapraszam na  posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki, które  odbędzie   się  dnia  24 listopada 2021 r. (środa) o godz.  14.30 w biurze Rady Powiatu.

Porządek spotkania:    

 1. Opiniowanie uchwały na sesję.
 2. Sprawozdanie z działalności Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim.
 3. Informacje o przygotowaniu do zimowego utrzymania dróg.
 4. Sprawy wniesione.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Infrastruktury Franciszek Frohlke
  data wytworzenia: 2021-11-17
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2021-11-17 11:10

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

Uprzejmie zapraszam na  posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki, które  odbędzie   się  dnia  27 października br. (środa) o godz.  14.30 w biurze Rady Powiatu, ul. Kościuszki 11.

Porządek spotkania:  

 1. Sprawozdanie z działalności LGD „Nasza Krajna” oraz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki”.
 2. Sprawy wniesione.
 3. Zakończenie.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Infrastruktury Franciszek Frohlke
  data wytworzenia: 2021-10-15
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2021-10-18 14:26

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

Uprzejmie zapraszam na  posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki, które  odbędzie   się  dnia  23 września 2021 r. (czwartek) o godz.  15.00 w biurze Rady Powiatu.

Porządek spotkania:  

 1. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2021 roku.
 2. Sprawy wniesione.
 3. Zakończenie.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Infrastruktury Franciszek Frohlke
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2021-09-16 08:15

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

Uprzejmie zapraszam na  posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki, które  odbędzie   się  dnia  25 sierpnia 2021 r. (środa) o godz.  14.00 w biurze Rady Powiatu.

Porządek spotkania:    

 1. Informacja na temat realizacji inwestycji w obiektach oświatowych.
 2. Informacja na temat rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska. Sytuacja zagrożenia ASF n terenie powiatu sępoleńskiego.
 3. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
 4. Zakończenie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Franciszek Frohlke
  data wytworzenia: 2021-08-18
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2021-08-19 11:49

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

Uprzejmie zapraszam na wyjazdowe posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospdarki, które odbędzie się dnia 21 czerwca br. (poniedziałek) o godz. 15.00.

Porządek spotkania:

 1. Wyjazd na drogi gminy Więcbork.
 2. Sprawy wniesione.
 3. Zakończenie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki - Franciszek Frohlke
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2021-06-16 12:45

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

Uprzejmie zapraszam  posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki, które  odbędzie   się  dnia  26 maja br. (środa) o godz.  14.30 w trybie zdalnym.

Porządek spotkania:  

 1. Informacja na temat stanów technicznych budynków, w których świadczona jest opieka społeczna.
 2. Sprawy wniesione.
 3. Zakończenie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Infrastruktury Franciszek Frohlke
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2021-05-20 07:53

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

          Uprzejmie zapraszam  na posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki, które  odbędzie   się  dnia  28 kwietnia br. (środa) o godz.  14.30  w trybie zdalnym.

Porządek spotkania:

 1. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za rok 2020 wraz ze sprawozdaniem finansowym.
 2. Zaopiniowanie uchwał w sprawie: udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Sępólnie Krajeńskim; udzielenia dla Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim absolutorium za 2020 rok; wyrażenia zgody na wydzierżawienie i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy tej samej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sępoleńskiego oraz zezwolenia na odstąpienie od obowiązku zastosowania drogi przetargowej;
 3. Ocena stanu dróg powiatowych po sezonie zimowym.
 4. Sprawy wniesione.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Infrastruktury Franciszek Frohlke
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2021-04-20 14:31

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

 Uprzejmie zapraszam  na wyjazdowe posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki, które  odbędzie   się w miejscowości Olszewka  dnia  24 marca br. (środa) o godz.  14.30.

Porządek spotkania:    

 1. Wizja lokalna obiektu mostowego na rzece Sępolenka w miejscowości Olszewka.
 2. Sprawy wniesione.
 3. Zakończenie.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki - Franciszek Frohlke
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2021-03-19 09:39

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

          Uprzejmie zapraszam  na posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki, które  odbędzie   się  dnia  24 lutego br. (środa) o godz.  14.30  w trybie zdalnym.

Porządek spotkania:  

 1. Przyjęcie informacji w zakresie realizacji zadań przez Państwową Straż Pożarną, Ochotniczą Straż Pożarną, Komendę Powiatową Policji.
 2. Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w zakresie prowadzonej działalności.
 3. Sprawy wniesione.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki - Franciszek Frohlke
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2021-02-17 12:39

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

 Uprzejmie zapraszam  na posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki, które  odbędzie   się  dnia  27 stycznia br. (środa) o godz.  14.30  w trybie zdalnym.

Porządek spotkania:  

 1. Informacja dotycząca działalności Powiatowego Urzędu Pracy na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych w 2021 r., a  także sytuacja na rynku pracy z uwzględnieniem obcokrajowców.
 2. Przyjęcie informacji Starosty Sępoleńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa Porządku Publicznego.
 3. Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2021.
 4. Sprawy wniesione. 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Infrastruktury Franciszek Frohlke
  data wytworzenia: 2021-01-20
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2021-01-20 10:32

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

      Uprzejmie zapraszam  na posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki, które  odbędzie   się  dnia  17 grudnia br. (czwartek) o godz.  14.30  w trybie zdalnym.

Porządek spotkania:    

 

 1. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
 2. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2020 rok.
 3. Sprawy wniesione.
 4. Zakończenie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Infrastruktury Franciszek Frohlke
  data wytworzenia: 2020-12-09
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2020-12-09 10:59

Zaproszenie na wspólne posiedzenie Komisji

Przewodniczący Rady Powiatu zaprasza na wspólne posiedzenie Komisji stałych, które odbędzie się dnia 2 grudnia br. godz. 10.00 (środa). Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym.

Porzadek spotkania:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia WPF.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2021 r.
 3. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
 4. Zakończenie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Rady Powiatu - Marek Chart
  data wytworzenia: 2020-11-25
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2020-11-25 10:42

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

          Uprzejmie zapraszam  na posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki, które  odbędzie   się  dnia  25 listopada br. (środa) o godz.  14.40  w trybie zdalnym.

Porządek spotkania:    

 1. Opiniowanie uchwały na sesję.
 2. Sprawozdanie z działalności LGD „Nasza Krajna” oraz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki”.
 3. Sprawy wniesione.
 4. Zakończenie.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Infrastruktury Franciszek Frohlke
  data wytworzenia: 2020-11-17
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2020-11-17 12:23

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki, które odbędzie sie dnia 28 października br (środa) o godz. 14.15 w trybie zdalnym.

Porządek spotkania:

 1. Sprawozdanie z działalnosci Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim.
 2. Informacja o prszygotowaniu do zimowego utrzymania dróg.
 3. Zaopiniowanie uchwały w sprawei określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu sępoleńskiego, których właścicielem lub zarządzajacym jest Powiat Sępoleński oraz warunków io zasad korzystania z tych przystanków.
 4. Sprawy wniesione.
 5. Zakończenie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Infrastruktury Franciszek Frohlke
  data wytworzenia: 2020-10-16
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2020-10-16 10:55

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

          Uprzejmie zapraszam  na posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki, które  odbędzie   się  dnia  23 września br. (środa) o godz.  14.15  w sali nr 62 przy ul. Kościuszki 15 w Sępólnie Kraj.

Porządek spotkania:    

 

 1. Informacja na temat rolnictwa, leśnictwa, i ochrony środowiska. Sytuacja zagrożenia ASF na terenie powiatu sępoleńskiego.
 2. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2020 roku.
 3. Sprawy wniesione.
 4. Zakończenie.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Infrastruktury Franciszek Frohlke
  data wytworzenia: 2020-09-15
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2020-09-15 09:39

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

 

                        Uprzejmie zapraszam  na posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki, które    odbędzie   się  dnia  16 września br. (środa) o godz.  15.15  w trybie zdalnym.

       Porządek spotkania:        

 

 1. Zaopiniowanie uchwały w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Sępoleńskim i Powiatem Nakielskim w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego.

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Franciszek Frohlke
  data wytworzenia: 2020-09-15
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2020-09-15 09:27

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

Uprzejmie zapraszam  na posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki, które 

odbędzie się dnia  25 sierpnia br. (wtorek) o godz.  09.30  w trybie zdalnym.

Porządek spotkania:  

 1. Informacja na temat realizacji inwestycji w obiektach oświatowych.
 2. Sprawy wniesione.
 3. Zakończenie.

 

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Infrastruktury Franciszek Frohlke
  data wytworzenia: 2020-08-19
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2020-08-19 11:42
 • zmodyfikował: Anna Kuchna
  ostatnia modyfikacja: 2020-08-19 11:43

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

          Uprzejmie zapraszam  na posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki, które  odbędzie   się  dnia  23 czerwca br. (wtorek) o godz.  12.00  w Urzędzie Gminy w Sośnie.

Porządek spotkania: 

1.Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z wykonania planu kontroli za 2019 rok.

2. Opiniowanie uchwał na sesję Rady Powiatu.

3. Dokonanie oględzin wyremontowanych dróg na terenie gminy Sośno.

4. Zakończenie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Krzysztof Wilgosiewicz
  data wytworzenia: 2020-06-16
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2020-06-16 13:59

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

          Uprzejmie zapraszam  na posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki, które    odbędzie   się  dnia  25 maja br. (poniedziałek) o godz.  10.00  w trybie zdalnym.

  Porządek spotkania:       

       1. Informacja na temat stanów technicznych budynków, w których świadczona jest opieka społeczna.

       2. Przyjęcie raportu o stanie powiatu i zaopiniowanie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium.

       3. Przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem finansowym.

       4. Sprawy wniesione.

       5. Zakończenie.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Krzysztof Wilgosiewicz
  data wytworzenia: 2020-05-21
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2020-05-21 11:25

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

          Uprzejmie zapraszam  na posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki, które  odbędzie   się  dnia  18 lutego br. (wtorek) o godz.  14.30  w biurze Rady Powiatu (pokój nr 62).

Porządek spotkania: 

 1. Informacja dotycząca działalności Powiatowego Urzędu Pracy na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych w 2019 r.
 2. Informacja o sytuacji na rynku pracy z uwzględnieniem obcokrajowców.
 3. Sprawy wniesione.
 4. Zakończenie.       

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Infrastruktury Franciszek Frohlke
  data wytworzenia: 2020-02-12
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2020-02-12 12:25

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

 

          Uprzejmie zapraszam  na posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki, które  odbędzie   się  dnia  28 stycznia br. (wtorek) o godz.  14.00  w biurze Rady Powiatu (pokój nr 62).

Porządek spotkania:    

 1. Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2020. 
 2.  Przyjęcie informacji Starosty Sępoleńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa Porządku Publicznego.
 3. Sprawy wniesione.
 4. Zakończenie.

     

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Infrastruktury Franciszek Frohlke
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2020-01-21 08:53

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

Przewodniczący Rady Powiatu, zaprasza na wspólne posiedzenie Komisji stałych, które odbędzie się dnia 20 stycznia 2020 r.

godz. 15.30 (poniedziałek) w sali L. Prądzyńskiego w Sępólnie Krajeńskim.

Porządek spotkania:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia Jubileuszu 100-lecia utworzenia Powiatu Sępoleńskiego.

2. Sprawy wniesione, wolne wnioski.

3. Zakończenie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Rady Powiatu - Marek Chart
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2020-01-14 08:23

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

 

Uprzejmie zapraszam  na posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki w sprawie opiniowania projektu budżetu na 2020 r.,  które  odbędzie   się  dnia  16 grudnia br. (poniedziałek) o godz.  15.00  w biurze Rady Powiatu (pokój nr 62)

Porządek spotkania:         

 1. Sprawozdanie z prac Komisji za 2019 r.
 2. Wypracowanie założeń do planu pracy Komisji na 2020 rok. .
 3. Sprawy wniesione.
 4. Zakończenie.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Infrastruktury Franciszek Frohlke
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2019-12-13 09:14

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

 

          Uprzejmie zapraszam  na posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki w sprawie opiniowania projektu budżetu na 2020 r.,  które  odbędzie   się  dnia  3 grudnia br. (wtorek) o godz.  15.00  w biurze Rady Powiatu (pokój nr 62).

 

Porządek spotkania:  

     

       1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 r.

       2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy   

           Finansowej.

       3. Sprawy wniesione, wolne wnioski.

       4. Zakończenie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Infrastruktury Franciszek Frohlke
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2019-11-25 14:15

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

          Uprzejmie zapraszam  na posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki,  które  odbędzie   się  dnia  28 listopada br. (czwartek) o godz.  15.00  w biurze Rady Powiatu (pokój nr 62).

 

Porządek spotkania:    

 

 1. Sprawozdanie z działalności LGD „Nasza Krajna” oraz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna o Pałuki”
 2. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
 3. Sprawy wniesione.
 4. Zakończenie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Infrastruktury Franciszek Frohlke
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2019-11-21 08:09

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

          Uprzejmie zapraszam  na posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki,  które  odbędzie   się  dnia  24 października br. (czwartek) o godz.  15.00  w biurze Rady Powiatu (pokój nr 62).

Porządek spotkania:  

       1. Sprawozdanie z działalności Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim.

       2. Informacja o przygotowaniu do zimowego utrzymania dróg.

       3. Sprawy wniesione.

       4. Zakończenie.

                                                       

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Infrastruktury Franciszek Frohlke
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2019-10-18 11:05

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

          Uprzejmie zapraszam  na posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki,  które  odbędzie   się  dnia  24 września br. (wtorek) o godz.  14.00  w biurze Rady Powiatu (pokój nr 62).

 

Porządek spotkania:  

 

 1. Informacja na temat rolnictwa, leśnictwa i Ochrony Środowiska.
 2. Sprawy wniesione.
 3. Zakończenie.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Infrastruktury Franciszek Frohlke
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2019-09-17 11:24

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

          Uprzejmie zapraszam  na posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki,  które  odbędzie   się  dnia 

            27 sierpnia br. (wtorek) o godz.  14.00  w biurze Rady Powiatu (pokój nr 62).

 

Porządek spotkania:    

 

 1. Informacje na temat realizacji inwestycji w obiektach oświatowych.
 2. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2019 r.
 3. Sprawy wniesione.
 4. Zakończenie.

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki - Franciszek Frohlke
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2019-08-19 13:18

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

Przewodniczący Rady Powiatu, zaprasza na wspólne  posiedzenia Komisji Infrastruktury i Gospodarki z Komisja Budżetu i Finansów , które odbędzie się dnia 07.08.2019 r. ( środa)  o godz. 15.00 na sali im. L. Prądzyńskiego  w Sępólnie Krajeńskim.

Porządek spotkania:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach :

a) określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu sępoleńskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest powiat sępoleński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,

b) wyrażenia zgody na podpisanie przez Powiat Sępoleński umowy o oświadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej,

c) uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego  na 2019 r. ,

d) uchwalania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego.

2. Sprawy wniesione ,wolne wnioski.

3. Zakończenie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczacy Rady Powiatu - Marek Chart
  data wytworzenia: 2019-07-31
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2019-08-01 11:41

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

 

          Uprzejmie zapraszam  na posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki,  które  odbędzie   się  dnia  25 czerwca br. (wtorek) o godz.  9.00  w biurze Rady Powiatu (pokój nr 63).

 

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

 

 1. Informacja o działalności ekipy remontowej.
 2. Sprawozdanie z realizacji postępu prac inwestycyjnych prowadzonych w Szpitalu Powiatowym.
 3. Sprawy wniesione.
 4. Zakończenie.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki - Franciszek Frohlke
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2019-06-19 14:48

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

 

          Uprzejmie zapraszam  na posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki,  które  odbędzie   się  dnia  23 maja br. (czwartek) o godz.  14.00  w biurze Rady Powiatu (pokój nr 62).

 

Porządek spotkania:    

 

 1. Informacja na temat stanów technicznych budynków, w których świadczona jest opieka społeczna.
 2. Ocena stanu dróg powiatowych po sezonie zimowym.
 3. Sprawy wniesione.
 4. Zakończenie.                                                          

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki - Franciszek Frohlke
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2019-05-16 10:00

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

Uprzejmie zapraszam  na posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki,  które  odbędzie   się  dnia  23 kwietnia br. (wtorek) o godz.  12.00  w biurze Rady Powiatu (pokój nr 62).

Porządek spotkania: 

 1. Przyjęcie Raportu o stanie Powiatu Sępoleńskiego w 2018 r.
 2. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem finansowym
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium.
 4. Sprawy wniesione.
 5. Zakończenie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki - Franciszek Frohlke
  data wytworzenia: 2019-04-16
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2019-04-16 09:17

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

          Uprzejmie zapraszam  na posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki,  które  odbędzie   się  dnia  26 marca br. (wtorek) o godz.  14.00  w biurze Rady Powiatu (pokój nr 62).

 

Porządek spotkania:    

 

 1. Przyjęcie informacji w zakresie realizacji zadań przez: Państwową Straż Pożarną, Komendę Powiatową Policji, Ochotniczą Straż Pożarną.
 2. Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w zakresie prowadzonej działalności.
 3. Sprawy wniesione.
 4. Zakończenie.

                                                        

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Franciszek Frohlke
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2019-03-20 13:17

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

Przewodniczący Rady Powiatu, zaprasza na wspólne posiedzenia Komisji stałych , które odbędzie się dnia 27 lutego 2019 r. godz. 15.00 (środa) w sali im. L. Prądzyńskiego w Sępólnie Krajeńskim.
Porządek spotkania:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu postępowania naprawczego dla Powiatu Sępoleńskiego na lata 2019-2021
2. Sprawy wniesione ,wolne wnioski.
3. Zakończenie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczacy Rady Powiatu - Marek Chart
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2019-02-26 10:31

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

 

          Uprzejmie zapraszam  na posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki,  które  odbędzie   się  dnia  21 lutego br. (czwartek) o godz.  14.30  w biurze Rady Powiatu (pokój nr 62).

 

Porządek spotkania:    

 

 1. Informacja dotycząca działalności Powiatowego Urzędu Pracy na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych w 2018 r.
 2. Informacja o sytuacji na rynku pracy z uwzględnieniem obcokrajowców.
 3. Sprawy wniesione.

.                                                         

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Franciszek Frohlke
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2019-02-13 12:46

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

          Uprzejmie zapraszam  na posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki,  które  odbędzie   się  dnia  25 stycznia br. (piątek) o godz.  08.00  w biurze Rady Powiatu (pokój nr 62).

 

Porządek spotkania:  

 

 1.  Przedstawienie Informacji   Starosty     Sępoleńskiego    z   działalności Komisji Bezpieczeństwa Porządku Publicznego.
 2. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. zatwierdzenia planu Komisji Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim  na 2019 r.,
 2. delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego.             

 3. Sprawy wniesione, wolne wnioski.

 4.  Zakończenie.                                                         

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Franciszek Frohlke
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2019-01-16 14:11

          Uprzejmie zapraszam  na posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki,  które  odbędzie   się  dnia  21 grudnia br. (piątek) o godz.  14.00  w biurze Rady Powiatu (pokój nr 62).

 

W porządku posiedzenia na Komisji przewiduje się:

 

 1. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
 2. Sprawy wniesione.
 3. Zakończenie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Franciszek Frohlke
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2018-12-18 08:06

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

              Przewodniczący Rady Powiatu, zaprasza na wspólne  posiedzenia Komisji stałych , które  odbędzie   się   dnia 12 grudnia 2018 r.   godz. 1400  (środa) w sali im. L. Prądzyńskiego  w Sępólnie Krajeńskim.

                   Porządek spotkania:

                  

                   I część godz. 14.00

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 r.
 2. .Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2027.

II część spotkania

 1.  Przedstawienie opinii do projektu budżetu i WPF poszczególnych komisji. 

4. Sformułowanie ostatecznej opinii o projekcie budżetu

5. Sprawy wniesione ,wolne wnioski.

6. Zakończenie.                                    

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Rady Powiatu - Marek Chart
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2018-12-12 08:07
 • zmodyfikował: Anna Kuchna
  ostatnia modyfikacja: 2018-12-12 08:08

          Uprzejmie zapraszam  na posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki,  które  odbędzie   się  dnia  03 grudnia br. (poniedziałek) o godz.  14 00. w biurze Rady Powiatu pokój 62.

 

Porządek obrad:

 

 1. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji.
 2. Opiniowanie uchwał na sesję.
 3. Sprawy wniesione.

Zakończenie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Franciszek Frohlke
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2018-11-28 12:41

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

          Uprzejmie zapraszam  na posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki,  które  odbędzie   się  dnia  25 września br. (wtorek) o godz.  15.00  w biurze nr 37 (gabinet Starosty).

 

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

 

 1. Informacja na temat rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska. 
 2. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonani budżetu Powiatu za I półrocze 2018 r.
 3. Opiniowanie uchwał na sesję Rady Powiatu.
 4. Zakończenie.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Franciszek Frohlke
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2018-09-21 08:37

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

          Uprzejmie zapraszam  na posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki,  które  odbędzie   się  dnia  21 sierpnia br. (wtorek) o godz.  10.00  w biurze Rady Powiatu (pokój nr 62).

 

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

 

 1. Informacje na temat realizacji inwestycji w powiecie sępoleńskim.
 2. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z wykonania planu kontroli na I półrocze 2018 r.
 3. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2018 r.
 4. Sprawy wniesione.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Franciszek Frohlke
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2018-08-16 12:34

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

 

          Uprzejmie zapraszam  na posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki,  które  odbędzie   się  dnia 

19 czerwca br. (wtorek) o godz.  15.00  w biurze Rady Powiatu (pokój nr 62).

 

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

 

 1. Informacje o działalności ekipy remontowej za rok 2017, i pierwsze półrocze 2018 roku.
 2. Sprawy wniesione.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Franciszek Frohlke
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2018-06-15 09:58

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

          Uprzejmie zapraszam  na posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki,  które  odbędzie   się  dnia  22 maja br. (wtorek) o godz.  15.00  w biurze Rady Powiatu (pokój nr 62).

 

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

 

 1. Informacja na temat stanów technicznych budynków, w których świadczona jest opieka społeczna.
 2. Sprawy wniesione
 3. Zakończenie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Franciszek Frohlke
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2018-05-15 13:52

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

          Uprzejmie zapraszam  na posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki,  które  odbędzie   się  dnia  23 kwietnia br. (poniedziałek) o godz.  14.50  w biurze Rady Powiatu (pokój nr 62).

 

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

 1. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem finansowym.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium.
 3. Ocena stanu dróg powiatowych po sezonie zimowym.
 4. Sprawy wniesione.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Franciszek Frohlke
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2018-04-17 13:43

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

          Uprzejmie zapraszam  na posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki,  które  odbędzie się  dnia 20 marca 2018 r. (wtorek) o godz. 14.30  w biurze Rady Powiatu (pokój nr 62). 

 

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

 

            Porządek spotkania:

 1. Przyjęcie informacji w zakresie realizacji zadań przez:

Państwową Straż Pożarną, Ochotniczą Straż Pożarną, Komendę Powiatową Policji.

 1. Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w zakresie prowadzonej działalności.
 2. Sprawy wniesione.   

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Franciszek Frohlke
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2018-03-12 14:10

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

          Uprzejmie zapraszam  na posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki,  które  odbędzie   się 

           dnia 20 lutego 2018 r. (wtorek) o godz. 11.00  w biurze Rady Powiatu (pokój nr 62).  

 

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

 

      1. Informacja dotycząca działalności Powiatowego Urzędu Pracy na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych w 2017 r.

      2.Informacja o sytuacji na rynku pracy z uwzględnieniem obcokrajowców.

      3.Sprawy wniesione.

 

                                                                                                                                Przewodniczący Komisji

                                                                                                                                    Franciszek Frohlke

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Franciszek Frohlke
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2018-02-13 08:04

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

          Uprzejmie zapraszam  na posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki,  które  odbędzie   się  dnia 23 stycznia 2018 r. o godz. 15.00  w biurze Rady Powiatu (pokój nr 62). 

 

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

 

Porządek spotkania: 

 1. Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2018.
 2. Przyjęcie informacji Starosty Sępoleńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa Porządku Publicznego.
 3. Sprawy wniesione.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Franciszek Frohlke
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2018-01-16 11:20

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

          Uprzejmie zapraszam  na posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki,  które  odbędzie   się  dnia 19 grudnia 2017 r. o godz. 15.00  w biurze Rady Powiatu (pokój nr 62). 

 

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

 

Porządek spotkania: 

 

 1. Podsumowanie rocznej pracy Komisji.
 2. Zatwierdzenie planu pracy Rady Powiatu na 2018 rok.
 3. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
 4. Zakończenie

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Franciszek Frohlke
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2017-12-13 08:37

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

 

          Uprzejmie zapraszam  na posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki,  które  odbędzie się dnia 5 grudnia 2017 r. o godz. 14.30 w biurze Rady Powiatu (pokój nr 62). 

 

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

 

Porządek spotkania: 

 1. Opiniowanie projektu budżetu 2018 r. oraz WPF.
 2. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
 3. Zakończenie

 

                               Przewodniczący Komisji

 

                               Franciszek Frőhlke

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Franciszek Frohlke
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2017-11-23 13:57

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

 

          Uprzejmie zapraszam  na posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki,  które  odbędzie   się  dnia  21 listopada br. (wtorek) o godz.  15.00 w biurze Rady Powiatu (pokój nr 62).  

 

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

 1. Sprawozdanie z działalności Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim.
 2. Informacje o przygotowaniu do zimowego utrzymania dróg.
 3. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
 4. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
 5. Zakończenie.

 

                                                                                                              Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki

                                                                                                                               Franciszek Frohlke

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Franciszek Frohlke
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2017-11-16 08:06

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

          Uprzejmie zapraszam  na posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki,  które  odbędzie   się  dnia  24 października br. (wtorek) o godz.  14.30  w biurze Rady Powiatu (pokój nr 62).  

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

1. Sprawozdanie z działalności LGD "Nasza Krajna" oraz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "Nasza Krajna i Pałuki".

2. Sprawy wniesione, wolne wnioski.

3. Zakończenie.

 

 

                                                                                                                                      Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki

                                                                                                                                                                   Franciszek Frohlke

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Franciszek Frohlke
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2017-10-19 10:36

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

          Uprzejmie zapraszam  na posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki,  które  odbędzie   się  dnia  26 września br. (wtorek) o godz.  14.30  w biurze Rady Powiatu (pokój nr 62).  

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

1.Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu w I półroczu 2017 r.

2 .Informacja na temat rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska.

3. Sprawy wniesione.

4. Zakończenie.                                                                           

 

                                                                                                                                          Przewodniczący Komisji

                                                                                                                                             Franciszek Frőhlke

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Franciszek Frohlke
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2017-09-19 13:44

Zaproszenie na posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki

           Uprzejmie zapraszam  na posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki,  które  odbędzie   się  dnia  21 sierpnia (poniedziałek) o godz.  10 00  w Biurze Rady Powiatu.

 

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

 1. Informacja na temat realizacji inwestycji w obiektach oświatowych.
      1.  
 2. Sprawy wniesione.
 3. Zakończenie.

           

 

 

Przewodniczący Komisji

 

Franciszek Frőhlke

                                                                                                                              

   

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Franciszek Frohlke
  data wytworzenia: 2017-08-14
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2017-08-14 15:13

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

      Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki, które odbędzie się dnia 19 czerwca br. (poniedziałek) o godz. 15 00 w biurze Rady Powiatu (pokój nr 62).

 

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

 1. 1. Informacja o trzyletniej działalności ekipy remontowej.
 2. 2. Sprawy wniesione.

 

Przewodniczący Komisji

Franciszek Frőhlke

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Franciszek Frohlke
  data wytworzenia: 2017-06-08
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2017-06-12 09:36

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

          Uprzejmie zapraszam  na posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki,  które  odbędzie   się  dnia  15 maja br. (poniedziałek) o godz.  15 00  w Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku.  

 

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

 1. 1. Informacja na temat stanów technicznych budynków w których świadczona jest opieka społeczna.
 2. 2. Sprawy wniesione.

          

Przewodniczący Komisji

Franciszek Frőhlke

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Franciszek Frohlke
  data wytworzenia: 2017-05-05
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2017-05-09 13:25

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

          Uprzejmie zapraszam  na posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki,  które  odbędzie   się  dnia  24 kwietnia br. (poniedziałek) o godz.  15 00  w biurze Rady Powiatu (pokój nr 62).

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

 1. 1. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za rok 2016 wraz ze sprawozdaniem finansowym.
 2. 2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium.
 3. 3. Ocena stanu dróg powiatowych po sezonie zimowym.
 4. 4. Opiniowanie projektów uchwał na sesje.
 5. 5. Sprawy wniesione.

Przewodniczący Komisji

Franciszek Frőhlke

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Franciszek Frohlke
  data wytworzenia: 2017-04-24
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2017-04-18 10:27

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

          Uprzejmie zapraszam  na posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki,  które  odbędzie   się  dnia  10 kwietnia br. (poniedziałek) o godz.  14 40  w biurze Rady Powiatu (pokój nr 62).

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

 1. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
 2. Sprawy wniesione.

Przewodniczący Komisji

Franciszek Frőhlke

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Rady Powiatu Marek Chart
  data wytworzenia: 2017-04-04
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2017-04-05 09:12

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

          Uprzejmie zapraszam  na posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki,  które  odbędzie   się  dnia  27 marca br. (poniedziałek) o godz.  15 00  w biurze Rady Powiatu (pokój nr 62).

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

1. Przyjęcie informacji w zakresie realizacji zadań przez;

- Państwową Straż Pożarną,

- Ochotniczą Straż Pożarną,

- Komendę Powiatową Policji.

       2. Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w zakresie prowadzonej działalności.

       3. Sprawy wniesione.

 

Przewodniczący Komisji

Franciszek Frőhlke

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Franciszek Frohlke
  data wytworzenia: 2017-03-10
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2017-03-16 09:33

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

          Uprzejmie zapraszam  na posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki,  które  odbędzie   się  dnia  20 lutego br. (poniedziałek) o godz.  15 00  w biurze Rady Powiatu (pokój nr 62).

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

 1. Informacja dotycząca działalności Powiatowego Urzędu Pracy na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych w 2016 roku.
 2. Informacja o sytuacji na rynku pracy z uwzględnieniem obcokrajowców.
 3. Sprawy wniesione.

Przewodniczący Komisji

Franciszek Frőhlke

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Franciszek Frohlke
  data wytworzenia: 2017-02-10
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2017-02-14 08:10

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

          Uprzejmie zapraszam  na posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki,  które  odbędzie   się  dnia  23 stycznia br. (poniedziałek) o godz.  15 00  w biurze Rady Powiatu (pokój nr 63).

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

 1. Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2017.
 2. Przyjęcie informacji Starosty Sępoleńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa Porządku Publicznego.
 3. Sprawy wniesione.

 

Przewodniczący Komisji

Franciszek Frőhlke

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Franciszek Frohlke
  data wytworzenia: 2017-01-10
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2017-01-10 12:21

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

          Uprzejmie zapraszam  na posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki,  które  odbędzie   się  dnia  19 grudnia br. (poniedziałek) o godz.  15 00  w biurze Rady Powiatu (pokój nr 63).

 

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

 1. Zatwierdzenie planu pracy Rady Powiatu na 2017 rok.
 2. Przygotowanie sprawozdania Komisji za 2016 rok.
 3. Sprawy wniesione.

Przewodniczący Komisji

Franciszek Frőhlke

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Franciszek Frohlke
  data wytworzenia: 2016-12-08
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2016-12-09 08:08

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

  Uprzejmie zapraszam  na posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki,  które  odbędzie   się  dnia  5 grudnia br. (poniedziałek) o godz.  14 00  w Sali im. Lucjana Prądzyńskiego  Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. (11a).  

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 r.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027.

 

Przewodniczący Komisji

Franciszek Frőhlke

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Franciszek Frohlke
  data wytworzenia: 2016-11-28
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2016-11-29 14:15

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

          Uprzejmie zapraszam  na posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki,  które  odbędzie   się  dnia  21 listopada br. (poniedziałek) o godz.  14 30  w biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. (pokój nr 62).

 

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

 1. Sprawozdanie z działalności LGD ,,Nasza Krajna”.
 2. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
 3. Sprawy wniesione.

Przewodniczący Komisji

Franciszek Frőhlke

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Franciszek Frohlke
  data wytworzenia: 2016-11-10
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2016-11-10 14:08

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

Uprzejmie zapraszam  na posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki,  które  odbędzie   się  dnia  24 października br. (poniedziałek) o godz.  14 30  w biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. (pokój nr 62).

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

 1. Sprawozdanie z działalności Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim.
 2. Informacje o przygotowaniu do zimowego utrzymania dróg.
 3. Sprawy wniesione.

Przewodniczący Komisji

Franciszek Frőhlke

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Franciszek Frohlke
  data wytworzenia: 2016-10-24
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2016-10-17 12:53

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

          Uprzejmie zapraszam  na posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki,  które  odbędzie   się  dnia  26 września br. (poniedziałek) o godz.  14 00  w biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. (pokój nr 62).

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:
I część godz. 14:00  – biuro Rady Powiatu:

 1. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2016 roku.
 2. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
 3. Sprawy wniesione.

II część– wyjazdowa :

 1. Wizja lokalna drogi powiatowej relacji Borzyszkowo-Lubcza.

 

 

Przewodniczący Komisji

Franciszek Frőhlke

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Franciszek Frohlke
  data wytworzenia: 2016-09-15
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2016-09-19 08:40

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

     Uprzejmie zapraszam  na posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki,  które  odbędzie   się  dnia  22 sierpnia br. (poniedziałek) o godz.  13 00  w biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. (pokój nr 62).

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:
1.  Informacje na temat realizacji inwestycji w obiektach oświatowych.
2. Informacje na temat rolnictwa, leśnictwa i ochrony Środowiska
3. Sprawy wniesione.

 

Przewodniczący Komisji

Franciszek Frőhlke

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Franciszek Frohlke
  data wytworzenia: 2016-08-09
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2016-08-10 13:05

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

   Uprzejmie zapraszam  na posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki,  które  odbędzie   się  dnia  13 czerwca br. (poniedziałek) o godz.  13 00  w biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. (pokój nr 62).

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:
1. Informacja z działalności ekipy remontowej.

2. Sprawy wniesione.

 

Przewodniczący Komisji

Franciszek Frőhlke

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Franciszek Frohlke
  data wytworzenia: 2016-06-06
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2016-06-07 09:23

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

   Uprzejmie zapraszam  na posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki,  które  odbędzie   się  dnia  16 maja br. (poniedziałek) o godz.  13 00  w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Al. 600 lecia 9, Więcbork. 

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:


1. Koncepcja przekształcenia placówek opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu sępoleńskiego.

2. Informacja na temat stanu technicznego  budynków w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Więcborku oraz Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku.

3. Sprawy wniesione.

 

Przewodniczący Komisji

Franciszek Frőhlke

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Franciszek Frohlke
  data wytworzenia: 2016-05-09
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2016-05-09 14:00

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

    Uprzejmie zapraszam  na posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki,  które  odbędzie   się  dnia  18 kwietnia br. (poniedziałek) o godz.  10:00 w biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. (pokój nr 62).

 

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:
I część godz. 10:00  – biuro Rady Powiatu:

 1. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za rok 2015 wraz ze sprawozdaniem finansowym
 2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium.
 3. Ocena stanu dróg powiatowych po sezonie zimowym.

II część godz. 12:00 - wyjazdowa

 1. Informacja na temat stanu technicznego  budynków w: DPS dla Dzieci w Kamieniu Kraj.,  DPS w Kamieniu Kraj. oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Małej Cerkwicy.
 2. Sprawy wniesione.

Przewodniczący Komisji

Franciszek Frőhlke

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Franciszek Frohlke
  data wytworzenia: 2016-04-04
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2016-04-11 12:19

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

  Uprzejmie zapraszam  na posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki,  które  odbędzie   się  dnia  14 marca br. (poniedziałek) o godz.  13:00  w biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. (pokój nr 62).

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:
1. Informacja dotycząca opłaty za zajęcie pasa drogowego.

2. Przyjęcie informacji w zakresie realizacji zadań przez;

- Państwową Straż Pożarną,

- Ochotniczą Straż Pożarną,

- Komendę Powiatową Policji.

3.  Informacja na temat funkcjonowania Krajeńskiego Parku Krajobrazowym.

4.  Sprawy wniesione.

Przewodniczący Komisji

Franciszek Frőhlke

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Franciszek Frohlke
  data wytworzenia: 2016-03-03
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2016-03-04 11:21

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

          Uprzejmie zapraszam  na posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki,  które  odbędzie   się  dnia  15 lutego br. (poniedziałek) o godz.  13 00  w biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. (pokój nr 62).

              W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

I część godz. 13:00  – biuro Rady Powiatu:

 1. Informacja dotycząca działalności Powiatowego Urzędu Pracy na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych w 2015 roku.

 

II część godz. 13:50 - Warsztaty Terapii Zajęciowej:

 1.  Informacja na temat stanu technicznego  budynków Warsztatów Terapii Zajęciowej.
 2. Sprawy wniesione.

 

Przewodniczący Komisji

Franciszek Frőhlke

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Franciszek Frohlke
  data wytworzenia: 2016-02-05
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2016-02-08 09:22
 • zmodyfikował: Monika Wojtalewicz
  ostatnia modyfikacja: 2016-02-08 09:23

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

      Uprzejmie zapraszam  na posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki,  które  odbędzie   się  dnia  20 stycznia br. (środa) o godz.  13:00  w biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. (pokój nr 62).

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

 1. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Komisji za 2015 rok.
 2. Przyjęcie  planu pracy Komisji Infrastruktury i Gospodarki na 2016 rok.
 3. Sprawy wniesione.

 

Przewodniczący Komisji

Franciszek Frőhlke

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Franciszek Frohlke
  data wytworzenia: 2016-01-05
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2016-01-11 09:37

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

 Uprzejmie zapraszam  na posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki,  które  odbędzie   się  dnia  14 grudnia br. (poniedziałek) o godz.  10 30  w biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. (pokój nr 62).

    W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

 1. Zatwierdzenie planu pracy Rady Powiatu na 2016 r.
 2. Przygotowanie sprawozdania Komisji.
 3. Sprawy wniesione.

 

Przewodniczący Komisji

Franciszek Frőhlke

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Franciszek Frohlke
  data wytworzenia: 2015-12-03
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2015-12-07 09:46

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

   Uprzejmie zapraszam  na posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki,  które  odbędzie   się  dnia  16 listopada br. (poniedziałek) o godz.  13:00 w biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. (pokój nr 62).  

   W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

 1. Informacja o zasobie nieruchomości stanowiących własność Powiatu oraz Skarbu Państwa.
 2. Informacja o  przygotowaniu do zimowego utrzymania dróg.
 3. Sprawy wniesione.

Przewodniczący Komisji

Franciszek Frőhlke

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Franciszek Frohlke
  data wytworzenia: 2015-11-09
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2015-11-10 08:47

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

 Uprzejmie zapraszam  na posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki,  które  odbędzie   się  dnia  19 października br. (poniedziałek) o godz.  13 00  w biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. (pokój nr 62).  

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

1. Sprawozdanie z działalności Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim.

2. Sprawy wniesione.

 

Przewodniczący Komisji

Franciszek Frőhlke

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Franciszek Frohlke
  data wytworzenia: 2015-10-12
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2015-10-12 12:46

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

 Uprzejmie zapraszam  na posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki,  które  odbędzie   się  dnia  14 września br. (poniedziałek) o godz.  1000  w biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. (pokój nr 62).  

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

1. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2015 r.

2. Sprawy wniesione.

Przewodniczący Komisji

Franciszek Frőhlke

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Franciszek Frohlke
  data wytworzenia: 2015-09-08
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2015-09-10 08:15

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

          Uprzejmie zapraszam  na posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki,  które  odbędzie   się  dnia  17 sierpnia br. (poniedziałek) o godz.  1000  na sali sesyjnej (11a) im. L. Prądzyńskiego w Sępólnie Kraj.

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

I część wspólne posiedzenie z Zarządem Powiatu godz. 10:00

 1. Informacja na temat organizacji transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie powiatu sępoleńskiego od 1 stycznia 2017 roku.

II część godz. 11:30

 1. Przyjęcie informacji na temat realizacji inwestycji w obiektach oświatowych.
 2. Sprawy wniesione.

Przewodniczący Komisji

Piotr Kamiński

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Piotr Kamiński
  data wytworzenia: 2015-08-03
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2015-08-05 10:54

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

          Uprzejmie zapraszam  na  posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki,  które  odbędzie   się  dnia  22 czerwca br. (poniedziałek) o godz.  1300  w biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. (pokój nr 62).

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

 1. Raport z Realizacji Programu Ochrony Środowiska Powiatu Sępoleńskiego za 2013-2014 rok.
 2. Informacja na temat realizacji spraw należących do kompetencji Wydziału Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska.
 3. Sprawozdanie z działalności LGD Nasza Krajna.
 4. Sprawy wniesione.

Przewodniczący Komisji

Piotr Kamiński

                                                                                                                              

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Piotr Kamiński
  data wytworzenia: 2015-06-08
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2015-06-16 10:09

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

 Uprzejmie zapraszam  na  posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki,  które  odbędzie   się  dnia  18 maja br. (poniedziałek) o godz.  1300  w biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. (pokój nr 62).

 W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

 1. Stan techniczny obiektów, w których świadczona jest opieka społeczna.
 2. Sprawy wniesione.

 

Przewodniczący Komisji

Piotr Kamiński

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Piotr Kamiński
  data wytworzenia: 2015-05-07
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2015-05-12 12:58

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

   Uprzejmie zapraszam  na  posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki,  które  odbędzie   się  dnia  13 kwietnia br. (poniedziałek) o godz.  900  w biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. (pokój nr 62).

 

 W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

 1. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za rok 2014 wraz ze sprawozdaniem finansowym.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu.
 3. Informacja o stanie dróg po okresie zimowym.
 4. Sprawy wniesione.

 

Przewodniczący Komisji

Piotr Kamiński

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Piotr Kamiński
  data wytworzenia: 2015-04-07
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2015-04-07 13:30

Posiedzenie stałych komisji Rady Powiatu

   Uprzejmie zapraszam na wspólne posiedzenia komisji :Komisji   Zdrowia  i Pomocy  Społecznej  Rady Powiatu, Komisji Edukacji, Kultury, Komisji Infrastruktury i Gospodarki, Komisji Budżetu i Finansów  które  odbędzie   się   dnia 13 marca  ( piątek ) o godz. 1400 w sali sesyjnej 11 aim. L. Prądzyńskiego w Sępólnie Kraj.

 Porządek spotkania:

 1. Zaopiniowanie Programu Postępowania Naprawczego dla Powiatu Sępoleńskiego na lata 2015-2017
 2. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Chart

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Rady Powiatu Marek Chart
  data wytworzenia: 2015-03-10
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2015-03-11 12:49

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

Uprzejmie zapraszam  na  posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki,  które  odbędzie   się  dnia  16 marca br. (poniedziałek) o godz.  900  w Szpitalu Powiatowym im. dr Adama Gacy i dr Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku.

 

 W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

 1. Przyjęcie informacji o zaawansowaniu prac związanych z rozbudową szpitala powiatowego.
 2. Informacja o wysokości otrzymanych środków  zewnętrznych, złożonych wniosków oraz o efektach ich realizacji w latach 2014-2015.
 3. Informacja o działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
 4. Zaopiniowanie uchwał na sesję.
 5. Sprawy wniesione.

Przewodniczący Komisji

Piotr Kamiński

                                                                                                                              

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Piotr Kamiński
  data wytworzenia: 2015-03-09
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2015-03-10 12:01

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

          Uprzejmie zapraszam  na  posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki,  które  odbędzie   się  dnia  16 lutego br. (poniedziałek) o godz.  9:00  w biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. (pokój nr 62).

 W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

 1. Informacja dotycząca działalności Powiatowego Urzędu Pracy na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych w 2014 r.
 2. Informacja na temat sytuacji finansowej powiatu sępoleńskiego.
 3. Sprawy wniesione.

Przewodniczący Komisji

Piotr Kamiński

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Piotr Kamiński
  data wytworzenia: 2015-02-09
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2015-02-09 11:02

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

   Uprzejmie zapraszam  na  posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki,  które  odbędzie   się  dnia  19 stycznia br. (poniedziałek) o godzinie 8:00 w biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. 

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

 1. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2015 r.
 2. Przyjęcie informacji Starosty Sępoleńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego za 2014 r.
 3. Przyjęcie informacji Powiatowej Komendy Policji o realizacji powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego.
 4. Przyjęcie informacji z  realizacji  zadań  przez  Państwową Powiatową Straż Pożarną i Ochotniczą Straż Pożarną.
 5. Przedstawienie informacji Krajeńskiego Parku Krajobrazowego nt. obszarów wyłączonych spod obowiązujących zakazów oraz o lokalizacji siedziby KPK.
 6. Sprawy wniesione.

Przewodniczący Komisji

Piotr Kamiński

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Piotr Kamiński
  data wytworzenia: 2015-01-12
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2015-01-14 10:30

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

   Uprzejmie zapraszam  na  posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki,  które  odbędzie   się  dnia  10 grudnia o godzinie 9:00w biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. 

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

 1. Przedstawienie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego na lata 2015 -2027 oraz projektu budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2015 rok.
 2. Wypracowanie wniosków budżetowych, przedstawienie opinii do w.w. projektów.
 3. Zaopiniowanie wg właściwości merytorycznych uchwał Rady Powiatu.
 4. Sprawy różne.
 5. Zakończenie

 

Przewodniczący Komisji

Piotr Kamiński

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Piotr Kamiński
  data wytworzenia: 2014-12-03
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2014-12-09 08:27

 

IV KADENCJA


 

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

       Uprzejmie zapraszam  na  posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki,  które  odbędzie   się  dnia  24 października 2014 r. o godzinie 11:00 w biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. 

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

 1. Przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie do zimowego utrzymania dróg.
 2. Podsumowanie 4-letniej działalności Komisji Infrastruktury i Gospodarki.
 3. Przygotowanie sprawozdania Komisji.
 4. Sprawy wniesione.
 5. Zakończenie.

Przewodniczący Komisji

Edward Maziarz

                                                                       

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Edward Maziarz
  data wytworzenia: 2014-10-17
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2014-10-17 12:39

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

          Uprzejmie zapraszam  na  posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki,  które  odbędzie   się  dnia  22 września 2014 r. o godzinie 11:00  w biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. 

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

 1. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2014 r.
 2. Przyjęcie informacji o wydanych pozwoleniach wodno-prawnych na terenie powiatu.
 3. Przyjęcie informacji o planowanych inwestycjach w 2014 roku.
 4. Sprawy wniesione.
 5. Zakończenie.

Przewodniczący Komisji

Edward Maziarz

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Edward Maziarz
  data wytworzenia: 2014-09-12
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2014-09-16 09:17

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki, które odbędzie się dnia 22 sierpnia 2014 r. o godzinie 1200 w biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj.

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

1. Przyjęcie informacji o przygotowaniu szkół powiatowych do nowego roku szkolnego.

2. Sprawozdanie z działalności Zarządu Drogowego w Sępólnie Kraj.

3. Przyjęcie informacji Wydziału Geodezji, w zakresie gospodarowania nieruchomościami powiatu.

4. Sprawy wniesione.

5. Zakończenie.

Przewodniczący Komisji

Edward Maziarz

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Edward Maziarz
  data wytworzenia: 2014-08-14
 • opublikował: Katarzyna Niepiekło-Theil
  data publikacji: 2014-08-14 14:45

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

     Uprzejmie zapraszam  na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki,  które  odbędzie   się  dnia  23 czerwca 2014 r. o godz. 10:00 w gabinecie Starosty pokój nr 37.

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

 1. Przedstawienie informacji na temat rolnictwa i leśnictwa w powiecie sępoleńskim z perspektywą na 2014-2019 r.
 2. Stan sanitarny Powiatu Sępoleńskiego za rok 2014.
 3. Opiniowanie uchwał na sesję.
 4. Sprawy wniesione.
 5. Zakończenie.

 

Przewodniczący Komisji

Edward Maziarz

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Edward Maziarz
  data wytworzenia: 2014-06-13
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2014-06-17 07:34

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

 Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki, które odbędzie się dnia 23 maja 2014 r. o godzinie 1200 w biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj.

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

1. Analiza stanu budynków w których świadczona jest pomoc społeczna pod kątem technicznym, funkcjonalnym, estetycznym, przeciwpożarowym, sanitarnym.
2. Informacja z działalności spółek wodnych w ramach przyznawanych środków powiatowych.
3
. Sprawy wniesione.
4. Zakończenie. 

Przewodniczący Komisji

Edward Maziarz

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Edward Maziarz
  data wytworzenia: 2014-05-15
 • opublikował: Katarzyna Niepiekło-Theil
  data publikacji: 2014-05-16 13:02

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

     Uprzejmie zapraszam  na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki,  które  odbędzie   się  dnia  25 kwietnia 2014 r. o godz. 10:00 w biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj.(pokój nr 62).

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

 1. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu.
 3. Ocena stanu dróg powiatowych po sezonie zimowym.
 4. Sprawy wniesione.
 5. Zakończenie.

Przewodniczący Komisji

Edward Maziarz

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Edward Maziarz
  data wytworzenia: 2014-04-18
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2014-04-22 09:18

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

     Uprzejmie zapraszam  na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki,  które  odbędzie   się  dnia  21 marca 2014 r. o godz. 10:00 w biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj.

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

 1. Przyjęcie informacji o funkcjonowaniu Krajeńskiego Parku Krajobrazowego.
 2. Informacja  w  zakresie  realizacji  zadań  przez  Państwową Powiatową Straż Pożarną, Ochotniczą Straż Pożarną oraz Policję.
 3. Przyjęcie informacji Starosty  z działalności Zarządu Powiatu oraz wykonanie uchwał Zarządu i Rady Powiatu w kontekście działalności Komisji.
 4. Sprawy wniesione.
 5. Zakończenie.

Przewodniczący Komisji

Edward Maziarz

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Edward Maziarz
  data wytworzenia: 2014-03-13
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2014-03-14 08:18

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

   Uprzejmie zapraszam  na  posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki,  które  odbędzie   się  dnia  21 lutego 2014 r. o godzinie 11:00 w biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. 

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

 1. Przyjęcie informacji dotyczącej Urzędu Pracy o aktywizacji osób bezrobotnych w 2014 r.
 2. Przyjęcie informacji o stanie obiektów powiatowych w kontekście przeprowadzonych kontroli ( PSP, Sanepid).
 3. Omówienie i podjęcie uchwał w sprawie zmiany w organizacji szkół.
 4. Sprawy wniesione.
 5. Zakończenie.

Przewodniczący Komisji

Edward Maziarz

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Edward Maziarz
  data wytworzenia: 2014-02-14
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2014-02-17 09:06

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

          Uprzejmie zapraszam  na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki,  które  odbędzie   się  dnia  24 stycznia 2014 r. o godz. 11 00w biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj.

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

 1. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2014 r.
 2. Przyjęcie informacji dotyczącej wykonania inwestycji  Szpitala Powiatowego.
 3. Przyjęcie informacji Starosty Sępoleńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego za 2013 r.
 4. Zaopiniowanie wg właściwości merytorycznych projektów uchwał Rady Powiatu.
 5. Sprawy wniesione.
 6. Zakończenie.

Przewodniczący Komisji

Edward Maziarz

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Edward Maziarz
  data wytworzenia: 2014-01-16
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2014-01-16 14:23

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

     Uprzejmie zapraszam  na kontynuację posiedzenia Komisji Infrastruktury i Gospodarki,  które  odbędzie   się  dnia  16 grudnia 2013 r. o godz. 14:00 w  biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj.

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

 1. Zaopiniowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2027.
 2. Zaopiniowanie projektu budżetu na 2014 r..
 3. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji za 2013 rok.
 4. Sprawy wniesione.
 5. Zakończenie.

Przewodniczący Komisji

Edward Maziarz

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Edward Maziarz
  data wytworzenia: 2013-12-11
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2013-12-12 13:20

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

       Uprzejmie zapraszam  na  posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki,  które  odbędzie   się  dnia  29 listopada 2013 r. o godz. 9:00 w  biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj.

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

 1. Zaopiniowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2027.
 2. Zaopiniowanie projektu budżetu na 2014 r..
 3. Sprawy wniesione.
 4. Zakończenie.

Przewodniczący Komisji

Edward Maziarz

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Edward Maziarz
  data wytworzenia: 2013-11-22
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2013-11-25 08:37

Zaproszenie na posiedzenie wyjazdowe Komisji Infrastruktury i Gospodarki

   Uprzejmie zapraszam  na  posiedzenie wyjazdowe Komisji Infrastruktury i Gospodarki,  które  odbędzie   się  dnia  22 listopada 2013 r. o godzinie 10:00w Szpitalu Powiatowym w Więcborku (sala nad kotłownią).

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

 1. Przyjęcie informacji z wykonania inwestycji szpitala  powiatowego.
 2. Sprawy wniesione.
 3. Zakończenie.

 

Przewodniczący Komisji

Edward Maziarz

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Edward Maziarz
  data wytworzenia: 2013-11-15
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2013-11-15 11:28

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

          Uprzejmie zapraszam  na  posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki,  które  odbędzie   się  dnia  25 października 2013 r. o godzinie 10:00 w biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. 

 W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

 1. Przyjęcie informacji o planowanych inwestycjach w 2014 r.
 2. Informacja o stanie bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie do zimowego utrzymania dróg.
 3. Przyjęcie informacji z realizacji zadań Powiatu z zakresu infrastruktury drogowej.
 4. Sprawy wniesione.
 5. Zakończenie.

 

Przewodniczący Komisji

Edward Maziarz

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Edward Maziarz
  data wytworzenia: 2013-10-17
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2013-10-18 12:41

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

          Uprzejmie zapraszam  na  posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki,  które  odbędzie   się  dnia  20 września 2013 r. o godzinie 10:00w biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. 

 W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

 1. Informacja o wydanych pozwoleniach wodno-prawnych na terenie powiatu.
 2. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2013 r.
 3. Przyjęcie informacji z realizacji zadań Powiatu w zakresie infrastruktury drogowej.
 4. Przyjęcie sprawozdania z realizacji uchwał Rady Powiatu.
 5. Sprawy wniesione.
 6. Zakończenie.

 

Przewodniczący Komisji

Edward Maziarz

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Edward Maziarz
  data wytworzenia: 2013-09-12
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2013-09-12 14:23

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

       Uprzejmie zapraszam  na  posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki,  które  odbędzie   się  dnia  23 sierpnia 2013 r. o godzinie 10 00 w biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. 

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

 1. Przyjęcie informacji o przygotowaniu szkół powiatowych do nowego roku szkolnego.
 2. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z wykonania planu kontroli na 2013 r.
 3. Przyjęcie informacji Wydziału Geodezji, w zakresie gospodarowania nieruchomościami powiatu.
 4. Sprawy wniesione.
 5. Zakończenie.

Przewodniczący Komisji

Edward Maziarz

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Edward Maziarz
  data wytworzenia: 2013-08-14
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2013-08-14 15:04

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki- ZMIANA TERMINU POSIEDZENIA

       Uprzejmie zapraszam  na  posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki,  które  odbędzie   się dnia 18 czerwca br. (wtorek) o godz.  11:30  w biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. 

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

 1. Informacja z działalności spółek wodnych w ramach przyznanych środków powiatowych w latach 2012/2013.
 2. Przedstawienie informacji na temat rolnictwa i leśnictwa w powiecie sępoleńskim.
 3. Informacja dotycząca Programu Ochrony Środowiska  Powiatu Sępoleńskiego na 2012-2015 z perspektywą na 2016-2019 r.
 4. Sprawy wniesione.
 5. Zakończenie.

Przewodniczący Komisji

Edward Maziarz

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Edward Maziarz
  data wytworzenia: 2013-06-11
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2013-06-11 14:24

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

          Uprzejmie zapraszam  na  posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki,  które  odbędzie   się  dnia 24 maja br. (piątek) o godz.  10:00  w biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. 

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

I część posiedzenia w biurze Rady od 1000 - 1230

 1. Analiza stanu budynków w których świadczona jest pomoc społeczna pod kątem technicznym, funkcjonalnym, estetycznym, przeciwpożarowym, sanitarnym.
 2. Sprawy wniesione.

II część posiedzenia w Szpitalu Powiatowym w Więcborku (salka nad kotłownią).

 1. Informacja  Novum-Med. sp. z o. o. dotycząca inwestycji Szpitala Powiatowego oraz realizacja projektu „Sprzęt dla szpitala –zdrowie dla pacjenta”.
 2. Zakończenie.

 

Przewodniczący Komisji

Edward Maziarz

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Edward Maziarz
  data wytworzenia: 2013-05-17
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2013-05-17 11:16

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

          Uprzejmie zapraszam  na  posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki,  które  odbędzie   się  dnia 19 kwietnia br. (piątek) o godz.  10:00  w biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. 

 W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

 1. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2012 wraz ze sprawozdaniem finansowym.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu.
 3. Informacja o stanie dróg po okresie zimowym.
 4. Sprawy wniesione.
 5. Zakończenie.

 

Przewodniczący Komisji

Edward Maziarz

                                                                                                                            

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Edward Maziarz
  data wytworzenia: 2013-04-08
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2013-04-09 10:57

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

        Uprzejmie zapraszam  na  posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki,  które  odbędzie   się  dnia 19 marca br. (wtorek) o godz.  10:00  w biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. 

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

 1. Przyjęcie informacji  w  zakresie  realizacji  zadań  przez  Państwową Powiatową Straż Pożarną, Ochotniczą Straż Pożarną i  Policję.
 2. Przyjęcie informacji o funkcjonowaniu Krajeńskiego Parku Krajobrazowego.
 3. Przyjęcie informacji Starosty  z działalności Zarządu Powiatu oraz wykonanie uchwał Zarządu i Rady Powiatu w kontekście działalności Komisji.
 4. Sprawy wniesione.
 5. Zakończenie.

Przewodniczący Komisji

Edward Maziarz

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Edward Maziarz
  data wytworzenia: 2013-03-12
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2013-03-13 12:26
 • zmodyfikował: Monika Wojtalewicz
  ostatnia modyfikacja: 2013-03-13 14:12

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

      Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki, które odbędzie się dnia 19 lutego br. (wtorek) o godz. 10:00 w biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. 

     W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

 1. Przyjęcie informacji o stanie obiektów powiatowych w kontekście przeprowadzonych kontroli ( PSP, Sanepid).
 2. Omówienie i podjęcie uchwał w sprawie zmian w organizacji szkół.
 3. Przyjęcie informacji dotyczącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy na rzecz bezrobotnych i wspierania przedsiębiorczości.
 4. Sprawy wniesione.
 5. Zakończenie.

Przewodniczący Komisji

Edward Maziarz

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Edward Maziarz
  data wytworzenia: 2013-02-12
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2013-02-12 14:32

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

Uprzejmie zapraszam  na  posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki,  które  odbędzie   się  dnia 22 stycznia br. (wtorek) o godz.  10:00  w biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj.

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

 1. Przyjęcie planu pracy Komisji  na 2013 rok.  
 2. Przyjęcie  informacji     Starosty     Sępoleńskiego    z   działalności Komisji Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego  za 2012 rok.
 3. Informacja Starosty Sępoleńskiego dotycząca wykonania inwestycji na terenie szpitala powiatowego.
 4. Sprawy wniesione.
 5. Zakończenie.

Przewodniczący Komisji

Edward Maziarz

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Edward Maziarz
  data wytworzenia: 2013-01-15
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2013-01-15 14:02

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

Uprzejmie zapraszam na  posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki, które  odbędzie   się  dnia  29 marca 2023 roku (środa) o godz. 14.15 w biurze Rady.

Porządek obrad:

1.      Przyjęcie informacji w zakresie realizacji zadań przez:

Państwową Straż Pożarną, Ochotniczą Straż Pożarną, Komendę Powiatową Policji.

2.      Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w zakresie prowadzonej działalności.

3.      Informacja na temat działań Powiatowego Rzecznika Konsumentów.

4.      Sprawy wniesione.

                                                  

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki - Franciszek Frohlke
  data wytworzenia: 2023-03-20
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2023-03-20 09:40

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 14329
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-06-17 09:14:45
baner toplayer