Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiat-sepolno.pl

Treść strony

Uchwała nr Uchwała Nr 18 /91 /08
Zarządu Powiatu w Sępólnie Kraj.
z dnia 20 lutego 2008

w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Sępoleńskiego na rok 2008

Na podstawie art.12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art.165, art. 184, art. 188 ust.2, art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

 


Uchwała Nr 18 / 91 / 08 Zarządu Powiatu w Sępolnie Kraj. z dnia 20 lutego 2008r.
w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Sępoleńskiego na rok 2008

Na podstawie art.12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art.165, art. 184, art. 188 ust.2, art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje :

W załączniku nr 1 i 2 do uchwały Nr XIV/80/07 Rady Powiatu w Sępolnie Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego na rok 2007 oraz w załączniku Nr 1 i 2 do uchwały Nr 16/81/08 Zarządu Powiatu w Sępolnie Krajeńskim z dnia 09 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia układu wykonawczego budżetu Powiatu Sępoleńskiego, zmienioną uchwałą Rady Powiatu Nr XV/87/08 z dnia 30 stycznia 2008 r., wprowadza się następujące zmiany:
 

§1


1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 35.423.001,00 zł
Zwiększa się o kwotę 10.251,00 zł
Zmniejsza się o kwotę 10.251,00 zł
Wydatki po zmianach 35.423.001,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1, la.
 

§2


1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§4


Uchwała wchodzi z dniem podjęcia

 

Podpisy członków Zarządu
1. Henryk Pawlina
2. Jan Spirka
3. Bogusław Delikat
4. Jerzy Balcerowicz

 


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 55 ust.l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym i art. 179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. Dz. U. Nr 249 poz. 1104 z 2005 r. o finansach publicznych, inicjatywa w sprawie zmian budżetu należy do wyłącznej kompetencji Zarządu Powiatu.
Na podstawie w/w uprawnienia Pani Skarbnik, wniosła pod obrady Zarządu i uzasadniła konieczność dokonania zmian w budżecie Powiatu na 2008 r. w związku z otrzymaniem od kierowników jednostek zmian w budżecie.

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian :

1. Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa
Rozdział 75411- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej- zwiększa się o kwotę 7.000,00 zł z tytułu zakupu usług remontowych oraz zmniejsza się o kwotę 7.000,00 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

2. Dział 852- Pomoc społeczna
Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej - zwiększa się o kwotę 3.251,00 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zmniejsza się o kwotę 3.251,00 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia. Zmiany te dotyczą DPS w Suchorączku
Ogółem wydatki pozostają bez zmian w wysokości 35.423.001,00zł

Zarząd po wnikliwej analizie uznał zmiany w budżecie Powiatu Sępoleńskiego jako
uzasadnione po zaakceptowaniu przez Komisję Budżetu i Finansów.

 

 

 


Podpisy członków Zarządu:
1. Henryk Paw lina
2. Jan Spirka
3. Bogusław Delikat
4. Jerzy Balcerowicz

Metryka

  • opublikował: Andrzej Zająkała
    data publikacji: 1970-01-03 08:46

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 47738
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-07-16 12:32:41
baner toplayer