Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiat-sepolno.pl

Treść strony

Uchwała Nr 34 / 151 / 08
Zarządu Powiatu w Sępólnie Kraj.
z dnia 12 listopada 2008 r.

w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Sępoleńskiego na rok 2008

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art.165, art. 184, art. 188 ust.2, art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

W załączniku nr 1 i 2 do uchwały Nr XIV/80/07 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego na rok 2008 oraz w załączniku Nr 1 i 2 do uchwały Nr 16/81/08 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 09 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia układu wykonawczego budżetu Powiatu Sępoleńskiego, zmienioną uchwałą Rady Powiatu Nr XV/87/08 z dnia 30 stycznia 2008 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 18/91/08 z dnia 20 lutego 2008 r., uchwałą Rady Powiatu Nr XVII/ 103/08 z dnia 19 marca 2008 r., uchwałą Rady Powiatu Nr XVIII/107/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r., uchwałą Rady Powiatu Nr XIX/ 108/08 z dnia 28 maja 2008 r., uchwałą Rady Powiatu Nr XX/115/08 z dnia 25 czerwca 2008 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 27/124/08 z dnia 30 czerwca 2008 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 28/126/08 z dnia 31 lipca 2008 r., uchwałą Rady Powiatu Nr XXI/ 124/08 z dnia 29 sierpnia 2008 r., uchwałą Rady Powiatu Nr XXII/ 128/08 z dnia 24 września 2008 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 31/140/08 z dnia 08 października 2008 r., uchwałą Nr 32/142/08 z dnia 17 października 2008 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 33 / 145 / 08 z dnia 24 października 2008 r., Uchwałą Rady Powiatu Nr XXIII/ 134/08 z dnia 29 października 2008 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

Dochody budżetowe powiatu w wysokości 36.285.717,00 zł
w tym:
Dochody majątkowe 1.713.979,00 zł
Dochody bieżące 34.571.738,00 zł
Dochody pozostają bez zmian.


§ 2

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 39.147.467,00 zł
Zwiększa się o kwotę 34.657,00 zł
Zmniejsza się o kwotę 34.657,00 zł
Wydatki po zmianach 39.147.467,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a.

 

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 4

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

 

Podpisy członków Zarządu:
1. Henryk Pawlina ..............................
2. Jan Spirka .......................................
3. Jerzy Balcerowicz .........................

 

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 55 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym i art.179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. Dz. U. Nr 249 poz. 1104 z 2005 r. o finansach publicznych, inicjatywa w sprawie zmian budżetu należy do wyłącznej kompetencji Zarządu Powiatu.
             Na podstawie w/w uprawnienia Pani Skarbnik, wniosła pod obrady Zarządu
i uzasadniła konieczność dokonania zmian w budżecie Powiatu na 2008 r. w związku
z otrzymaniem od kierowników jednostek wniosków o zmiany w budżecie.
 
Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian :
 
1.      Dział 600- Transport i łączność
Rozdział 60014- Drogi publiczne i powiatowe- zwiększa się o kwotę 7.676,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 7.000,00 zł, tytułu, z tytułu szkoleń pracowników o kwotę 676,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 7.676,00 zł z tytułu zakupu materiałów.  
2.      Dział 750- Administracja publiczna
Rozdział 75020- Starostwa Powiatowe- zwiększa się o kwotę 9.000,00 zł, w tym: z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 5.000,00 zł, z tytułu opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, z tytułu szkoleń pracowników oraz zmniejsza się o kwotę 9.000,00 zł, we tym: z tytułu wynagrodzeń osobowych o kwotę 6.000,00 zł, z tytułu opłat złu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.
3.      Dział 852- Pomoc społeczna
Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej- zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł z tytułu zakupu leków oraz zmniejsza o kwotę 2.000,00 zł z tytułu zakupu materiałów.
4.      Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85406- Poradnie psychologiczno – pedagogiczne – zwiększa się o kwotę 15.981,00 zł, w tym: wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 7.202,00 zł, z tytułu zakupu pomocy naukowych o kwotę 5.000,00 zł, z tytułu zakupu usług zdrowotnych o kwotę 30,00 zł, z tytułu zakupu materiałów papierniczych o kwotę 276,00 zł, z tytułu zakupu akcesoriów komputerowych o kwotę 3.473,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 15.981,00zł, w tym: z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.500,00 zł, z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 9.741,00 zł, z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 3.740,00 zł, z tytułu szkoleń pracowników o kwotę 1.000,00 zł.
 
 
Ogółem wydatki pozostają bez zmian do wysokości 39.147.467,00zł
Zarząd po wnikliwej analizie uznał zmiany w budżecie Powiatu Sępoleńskiego jako uzasadnione po zaakceptowaniu przez Komisję Budżetu i Finansów.
                                                           
                                                           
 
 
                                                                                                            
 Podpisy członków Zarządu:
1. Henryk Pawlina ..............................
2. Jan Spirka .......................................
3. Jerzy Balcerowicz ...........................

 

 

Metryka

  • opublikował: Andrzej Zająkała
    data publikacji: 2009-03-06 14:45
  • zmodyfikował: Andrzej Zająkała
    ostatnia modyfikacja: 2009-03-06 14:50

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 47407
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-07-16 12:32:41
baner toplayer