Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiat-sepolno.pl

Treść strony

Uchwała nr XVII / 103 / 08
Rady Powiatu w Sępólnie Kraj.
z dnia 19 marca 2008

w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Sępoleńskiego na rok 2008

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm. ) oraz art.165, art. 184, art. 188 ust.2, art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

 

Uchwała Nr XVII / 103 / 08
Rady Powiatu w Sępólnie Kraj.
z dnia 19 marca 2008 r.

w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Sępoleńskiego na rok 2008

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm. ) oraz art.165, art. 184, art. 188 ust.2, art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje :

W załączniku nr 1 i 2 do uchwały Nr XIV/80/07 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego na rok 2007 oraz w załączniku Nr 1 i 2 do uchwały Nr 16/81/08 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 09 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia układu wykonawczego budżetu Powiatu Sępoleńskiego, zmienioną uchwałą Rady Powiatu Nr XV/87/08 z dnia 30 stycznia 2008 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 18/91/08 z dnia 20 lutego 2008 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

Dochody budżetowe powiatu w wysokości 32.067.501,00 zł
Zwiększa się o kwotę 1.216.764,00 zł
Zmniejsza się o kwotę 71.000,00 zł
Dochody budżetowe po zmianie 33.213.265,00 zł, w tym:
Dochody majątkowe 776.700,00 zł
Dochody bieżące 32.436.565,00 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 1,1a.

§ 2

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 35.423.001,00 zł
Zwiększa się o kwotę 1.201.099,00 zł
Zmniejsza się o kwotę 55.335,00 zł
Wydatki po zmianach 36.568.765,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a.

§ 3

Rezerwy ogólne i celowe:
1. ogólna w kwocie - 244.897,00 zł
zmniejsza się o kwotę - 10.000,00 zł
rezerwa ogólna po zmianie w kwocie - 234.897,00 zł
Rezerwę ogólną zmniejsza się na pokrycie wydatków na zagospodarowania terenów przy jednostkach organizacyjnych powiatu w kwocie 10.000,00 zł.
2. celową w kwocie - 680.000,00 zł
Zmniejsza się o kwotę - 5.000,00 zł
Rezerwa celowa po zmianie w kwocie - 675.000,00 zł
Rezerwę celową zmniejsza się na pokrycie wydatków na zabezpieczenie realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym ( Dz. U. Nr 89, poz. 590) 5.000,00 zł

§ 4

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5

1. Dotacje podmiotowe dla:
1) BODZ – Ośrodek Kształcenia Zawodowego w
Sępólnie Krajeńskim w wysokości - 23.870,00 zł
2) Domu Pomocy Społecznej dla dzieci w Kamieniu Kr.
w wysokości - 1.054.433,00 zł
3) Warsztat Terapii Zajęciowej Stowarzyszenie
„ Dorośli Dzieciom” w wysokości - 42.360,00 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanym do sektora finansów publicznych:
1) Dotacje celowe dla stowarzyszenia w zakresie upowszechniania
turystyki – konkurs w wysokości - 10.000,00 zł
2) Dotacje celowe dla stowarzyszeń w zakresie promocji
- konkurs w wysokości - 7.200,00 zł
3) Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko-Katolickiej
w Sypniewie na dofinansowanie prac remontowych
obiektów zabytkowych w wysokości - 3.000,00 zł
4) Dotacje celowe dla stowarzyszeń w zakresie kultury fizycznej
- konkurs w wysokości - 1.000,00 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

Zmienia się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości :
1) Przychody - 160.000,00 zł
2) Wydatki - 461.270,00 zł

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia

Metryka

  • opublikował: Andrzej Zająkała
    data publikacji: 1970-01-03 08:46

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 58813
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-01-29 10:37:30
baner toplayer