Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiat-sepolno.pl

Treść strony

 

UCHWAŁA NR XXVIII/ 162 / 2009 RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 4 marca 2009 r.
 
w sprawie : przejęcia niektórych zadań związanych z kwalifikacją wojskową w 2009 roku.

 


Na podstawie art.5 ust.1, art.12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1592 z późn. zm. ) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2006 r w sprawie komisji lekarskich oraz wynagradzania za udział w ich pracy ( Dz.U. z 2006 r. Nr 18, poz.142 i z 2009r. Nr 19, poz.102)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1. Przejąć zadanie publiczne z zakresu administracji rządowej dotyczące
przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej określone w
porozumieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UZASADNIENIE


do uchwały Nr XXVIII /162 / 2009 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 4 marca 2009 roku


Pani Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy – pismem z dnia 28 października 2008 r.
Nr WSOC.III.AF.5261/540/08 zwróciła się z prośbą o rozpatrzenie treści załączonego porozumienia w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z kwalifikacją wojskową w 2009 r. przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego Powiatowi Sępoleńskiemu.
Porozumienia ma na celu zapewnienie sprawnego przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w Powiecie Sępoleńskim, a w szczególności usprawnienie procesów związanych z organizacją kwalifikacji, w tym powołanie komisji lekarskich i zawarcia umów z kierownikami zakładów opieki zdrowotnej.
Na pokrycie kosztów wykonania zadań objętych porozumieniem, Wojewoda Kujawsko-Pomorski przekaże Zarządowi Powiatu dotację celową w ramach środków określonych
w ustawie budżetowej na rok 2009 ( na sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiaty ).
Decyzję upoważniającą Zarząd Powiatu do zawarcia ww. porozumienia podejmuje organ stanowiący Powiatu, stąd niniejszy projekt uchwały.
 

Metryka

  • opublikował: Andrzej Zająkała
    data publikacji: 2009-04-28 10:24
  • zmodyfikował: Andrzej Zająkała
    ostatnia modyfikacja: 2009-04-28 10:25

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 73759
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-05-27 13:07:50
baner toplayer