Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiat-sepolno.pl

Treść strony

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla osoby uprawnionej do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679                    z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) informuję, że:

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Sępoleński ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie.

2. Starosta Sępoleński wyznaczył inspektora ochrony danych, którym jest Anna Kuchna. Kontakt iod@sepolno-powiat.pl.

3. Państwa dane będą przetwarzane w celu udzielenia nieodpłatnej porady prawnej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e  RODO, w związku z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.  

4. Państwa dane będą przechowywane przez okres wskazany w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, nie dłużej niż przewiduje właściwa kategoria archiwalna, wynikająca                          z przepisów odrębnych.

5. Państwa dane nie będą podlegały udostępnieniu, z wyjątkiem podmiotów posiadających upoważnienie ustawowe w tym zakresie. 

6. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

7. Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu.

8. Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, uzupełnienia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia.

9. W celu dodatkowego zabezpieczenia Państwa danych osobowych stosujemy ich anonimizację, która uniemożliwia powiązanie porady prawnej z konkretną osobą.

10. W razie niezgodnego z prawem przetwarzania danych, ma Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00.

11. Podanie przez Państwo danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej.  

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych
  • opublikował: Anna Kuchna
    data publikacji: 2019-06-05 14:45
  • zmodyfikował: Anna Kuchna
    ostatnia modyfikacja: 2020-02-28 11:22

Rejestr zmian

  • zmieniono 2020-02-28 11:22 przez Anna Kuchna

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4391
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-08-25 12:53
baner toplayer