BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ STAROSTWA POWIATOWEGO W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

Wyszukiwarka

:

Menu główne

Menu główne

Nawigacja

Nawigacja    MENU PRZEDMIOTOWE > Sprawy do załatwienia i druki do pobrania > Wydział Geodezji, Kartografii i Nieruchomości >

Treść strony

Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego [P;P1-P8]

formularz wniosku (PDF)
(dodano: 2014-12-31 10:09)
 • autor informacji: Barbara Solarek
  data wytworzenia: 2014-12-31
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2014-12-31 10:09
 • zmodyfikował: Kamila Jabłońska
  ostatnia modyfikacja: 2015-01-19 09:24

Wniosek o wydanie wypisu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków EGiB

formularz wniosku (PDF)
(dodano: 2014-12-31 10:08)
 • autor informacji: Barbara Solarek
  data wytworzenia: 2014-12-31
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2014-12-31 10:05

Wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej w zakresie urządzeń infrastruktury podziemnej i naziemnej

wzór formularza (DOC)
(dodano: 2017-05-25 12:50, ostatnia modyfikacja: 2017-05-25 12:50)
 • autor informacji: Maria Rembelska
  data wytworzenia: 2014-09-03
 • opublikował: Małgorzata Mierzyńska
  data publikacji: 2014-09-03 12:31
 • zmodyfikował: Kamila Jabłońska
  ostatnia modyfikacja: 2015-12-15 12:14

KARTY INFORMACYJNE- SPRAWY ZAŁATWIANE W WYDZIALE

Wniosek o uwzględnienie dokumentacji projektowej w zakresie urządzeń infrastruktury

wzór wniosku o uwzględnienie dokumentacji projektowej w zakresie urządzeń infrastruktury (DOC)
(dodano: 2011-11-17 10:34, ostatnia modyfikacja: 2012-06-06 08:15)
 • autor informacji: Wydział Geodezji, Kartografii i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2010.01.29
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2010-01-29 09:08
 • zmodyfikował: Kamila Jabłońska
  ostatnia modyfikacja: 2012-06-06 08:15

Wyrażenie zgody na wykreślenie wierzytelności z działu IV księgi wieczystej

KARTA INFORMACYJNA (PDF)
(dodano: 2012-06-06 08:09)
 • autor informacji: Wydział Geodezji, Kartografii i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2012.06.06
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2012-06-06 08:08
 • zmodyfikował: Kamila Jabłońska
  ostatnia modyfikacja: 2012-06-06 08:21

Wydanie decyzji o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości

KARTA INFORMACYJNA (PDF)
(dodano: 2012-06-06 08:08)
 • autor informacji: Wydział Geodezji, Kartografii i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2012.06.06
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2012-06-06 08:07

Wywłaszczenie nieruchomości i ustalenie wysokości odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

KARTA INFORMACYJNA (PDF)
(dodano: 2012-06-06 08:06)
 • autor informacji: Wydział Geodezji, Kartografii i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2012.06.06
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2012-06-06 08:05

Wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu lub przekazaniu tego prawa

KARTA INFORMACYJNA (PDF)
(dodano: 2012-06-06 08:05)
 • autor informacji: Wydział Geodezji, Kartografii i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2012.06.06
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2012-06-06 08:04

Wydanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości skarbu państwa

KARTA INFORMACYJNA (PDF)
(dodano: 2012-06-06 08:04)
 • autor informacji: Wydział Geodezji, Kartografii i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2012.06.06
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2012-06-06 08:03

Wydanie decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości

KARTA INFORMACYJNA (PDF)
(dodano: 2012-06-06 08:02)
 • autor informacji: Wydział Geodezji, Kartografii i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2012.06.06
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2012-06-06 08:01

Ustalenie i wypłata odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne

 • autor informacji: Wydział Geodezji, Kartografii i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2012.06.06
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2012-06-06 08:00

Oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste

KARTA INFORMACYJNA (PDF)
(dodano: 2012-06-06 07:59)
 • autor informacji: Wydział Geodezji, Kartografii i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2012.06.06
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2012-06-06 07:58

Wydawanie zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa rolnego

 • autor informacji: Wydział Geodezji, Kartografii i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2012.06.05
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2012-06-05 15:07

Zmiana klasyfikacji gruntów

 • autor informacji: Wydział Geodezji, Kartografii i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2012.06.05
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2012-06-05 15:16

Wydanie decyzji o nieodpłatnym przeniesienie prawa własności gruntu pod budynkiem z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa

 • autor informacji: Wydział Geodezji, Kartografii i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2012.06.05
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2012-06-05 15:18

Wydanie decyzji o nieodpłatnym przeniesienie prawa własności gruntu pod budynkiem z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa

 • autor informacji: Wydział Geodezji, Kartografii i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2012.06.05
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2012-06-05 15:21
 • zmodyfikował: Kamila Jabłońska
  ostatnia modyfikacja: 2012-06-05 15:22

Wydanie decyzji o oddanie nieruchomości w trwały zarząd

KARTA INFORMACYJNA (PDF)
(dodano: 2012-06-05 15:29)
 • autor informacji: Wydział Geodezji, Kartografii i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2012.06.05
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2012-06-05 15:29

drukuj całą stronę

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim
ul. T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie
tel. 52 388 13 00, fax. 52 388 13 03
sepolnopow@pro.onet.pl    www.bip.powiat-sepolno.pl
Licznik odwiedzin: 4157332
ostatnia aktualizacja: 2017-06-23 11:22