BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ STAROSTWA POWIATOWEGO W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

Wyszukiwarka

:

Menu główne

Menu główne

Nawigacja

Nawigacja    MENU PRZEDMIOTOWE > Aktualności >

Treść strony

Obwieszczenie Starosty Sępoleńskiego

 • autor informacji: Z up. Starosty Tomasz Bondarczyk - Dyrektor Wydziału Architektury, Budownictwa i Rozwoju
  data wytworzenia: 2018-02-21
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2018-02-21 14:50

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Sępólno Krajeńskie, dnia 20 lutego 2018 r.

RO.613.11.2018

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 21 ust. 2 pkt 24 lit. f ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.)

 

z a w i a d a m i a    s i ę

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Sępólno Krajeńskie, dnia 19 lutego 2018 r.

RO.613.10.2018

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 21 ust. 2 pkt 24 lit. f ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.)

 

z a w i a d a m i a    s i ę

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Sępólno Krajeńskie, dnia 16 lutego 2018 r.

RO.613.8.2018

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 21 ust. 2 pkt 24 lit. f ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.)

 

z a w i a d a m i a    s i ę

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Sępólno Krajeńskie, dnia 16 lutego 2018 r.

RO.613.7.2018

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 21 ust. 2 pkt 24 lit. f ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.)

 

z a w i a d a m i a    s i ę

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Sępólno Krajeńskie, dnia 8 lutego 2018 r.

RO.613.6.2018

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 21 ust. 2 pkt 24 lit. f ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.)

 

z a w i a d a m i a    s i ę

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Sępólno Krajeńskie, dnia 6 lutego 2018 r.

RO.613.5.2018

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 21 ust. 2 pkt 24 lit. f ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.)

 

z a w i a d a m i a    s i ę

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Sępólno Krajeńskie, dnia 30 stycznia 2018 r.

RO.613.3.2018

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 21 ust. 2 pkt 24 lit. f ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.)

 

z a w i a d a m i a    s i ę

Zmiany w prawie wodnym

 • autor informacji: Barbara Wiśniewska - Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2018-01-24
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2018-01-24 13:29

Plan zamówień publicznych na 2018 r.

  • autor informacji: Tomasz Bondarczyk - Dyrektor Wydziału Architektury, Budownictwa i Rozwoju
   data wytworzenia: 2018-01-17
  • opublikował: Marzena Konopacka
   data publikacji: 2018-01-17 12:13
 • autor informacji: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych
  data wytworzenia: 2018-01-17
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2018-01-17 12:13

Uchwała Nr 82/207/2018 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 12 stycznia 2018 roku

 • autor informacji: Zarząd Powiatu Sępoleńskiego w osobach: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych, Wicestarosta - Andrzej Marach, Danuta Zalewska, Katarzyna Kolasa, Kazimierz Fiałkowski
  data wytworzenia: 2018-01-12
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2018-01-15 12:47

Obwieszczenie Starosty Sępoleńskiego

 • autor informacji: Z up. Starosty Tomasz Bondarczyk - Dyrektor Wydziału Architektury, Budownictwa i Rozwoju
  data wytworzenia: 2017-12-11
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2017-12-12 08:22

Zawiadomienie o zakończeniu prowadzonego postępowania administracyjnego

 • autor informacji: Sambor Gawiński - Kujawsko - Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków
  data wytworzenia: 2017-12-01
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2017-12-05 12:04

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

 • autor informacji: Małgorzata Wojdyło
  data wytworzenia: 2017-09-28
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2017-10-03 15:13

Informacja dotycząca szkód wyrządzonych w lasach będących własnością osób fizycznych na terenie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu z dnia 11-12 sierpnia 2017 r.

Starosta Sępoleński informuję, że będzie istniała możliwość uzyskania środków finansowych na łagodzenie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego oraz zagrożenia pożarowego w zdewastowanych lasach, będących w posiadaniu osób fizycznych na terenie Powiatu Sępoleńskiego.

Na ten cel dla wszystkich poszkodowanych ujętych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2017 r., w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów, i rozbiórek obiektów budowlanych (Dz. U. z 2017 poz. 1547) z funduszu leśnego wydzielono kwotę 35 mln zł. 

Powyższe środki przeznacza się na kształtowanie bezpieczeństwa publicznego poprzez uporządkowanie drzewostanu lasów niepaństwowych, znajdujących się w posiadaniu osób fizycznych, jeżeli lasy te zostały zdewastowane w następstwie silnych wiatrów jakie w dniach 11-12 sierpnia 2017 r., przetoczyły się przez powiat sępoleński w zasięgu terytorialnym gmin: Sępólno Krajeńskie, Więcbork, Kamień Krajeński i Sośno.

Warunkiem uzyskania w/w. środków finansowych będzie złożenie do Starosty Sępoleńskiego przez właściciela lasu stosownego wniosku o wydanie decyzji zobowiązującej do uporządkowania zdewastowanego lasu (tzw. zrąb z przyczyn sanitarnych) wraz z oświadczeniem o gotowości uporządkowania lasu w celu kształtowania bezpieczeństwa publicznego terenu.

Po ukazaniu się szczegółowych wytycznych w w/w sprawie, w celu uproszczenia procedur,  Starosta Sępoleński udostępni oraz zamieści na stronie internetowej www.bip.powiat-sepolno.pl stosowne wzory druków.

  

 

 

Załącznik:

Decyzja nr 217/2017 Dyrektora Regionalnego Lasów Państwowych z dnia 24.08.2017.            

 • autor informacji: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych
  data wytworzenia: 2017-08-30
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2017-08-30 14:26
 • autor informacji: Dyrektor Generalny Lasów Państwowych - Konrad Tomaszewski
  data wytworzenia: 2017-08-24
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2017-08-30 14:26

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze

 • autor informacji: Ewa Zygmunt - Lorbiecka- Dyrektor Wydziału Geodezji (...)
  data wytworzenia: 2017-08-04
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2017-08-04 14:18

Informacja o kandydatach

 • autor informacji: Ewa Zygmunt - Lorbiecka- Dyrektor Wydziału Geodezji (...)
  data wytworzenia: 2017-08-04
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2017-08-04 13:21

Zarządzenie Nr 18/2017 Starosty Sępoleńskiego z dnia 10 lipca 2017 roku

 • autor informacji: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych
  data wytworzenia: 2017-07-10
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2017-07-11 14:11

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 • autor informacji: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych
  data wytworzenia: 2017-07-05
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2017-07-05 09:13
 • zmodyfikował: Kamila Jabłońska
  ostatnia modyfikacja: 2017-07-05 10:07

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 • autor informacji: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych
  data wytworzenia: 2017-07-05
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2017-07-05 08:27

Plan zamówień publicznych

 • autor informacji: Tomasz Bondarczyk
 • opublikował: Marzena Konopacka
  data publikacji: 2017-03-28 10:49

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Sępólno Kraj., dnia 8 listopada 2016 r.

AB.6740.342.2016

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

            Zgodnie z art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z zm.).

 

zawiadamia się,

 

że w dniu 31 października 2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Gminy Kamień Kraj.

 

 

w sprawie: wydania decyzji o pozwoleniu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami, tłoczniami, przepompowniami i liniami zasilania energetycznego  na działkach nr ew.:

545, 575 - obręb 0001 Kamień Kraj.;

40, 44, 48/1, 54/3, 89/2, 90, 92/2, 94, 95, 97, 98, 100, 102, 103, 104, 107/1, 107/2, 108/4, 109, 110/1, 112/1, 114/3, 115/2, 117, 119/3, 120a, 121/5, 121/8, 122, 124/1, 124/2, 125/2, 126, 127/1, 129, 130/1, 132, 133/1, 136, 137/1, 137/2, 137/3, 142, 143, 145, 150/1, 155, 157a, 157/2, 158, 160/1, 162, 165/5, 167, 170, 175, 176/1, 178/1, 183, 189, 195, 196/5, 197, 199, 201, 232/9, 232/18, 239, 467/4, 505, 511, 577/2, 582/3, 613/3, 614/1, 614/3, 619, 620/2, 621/1, 800/3, 820/2, 822, 823/1, 824, 825, 826/1, 827, 832/2, 835, 838, 842/2, 846/1, 846/6, 926, 928 - obręb 0010 Płocicz, gm. Kamień Kraj.,

 

podaje się do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w powyższej sprawie.

 

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia.

 

Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba:

 

Starostwa Powiatowego w Sępólnie Kraj.

Wydział Architektury, Budownictwa i Rozwoju (I piętro, pokój 28)

od poniedziałku do piątku w godzinach jego urzędowania

ul. T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Kraj.

 

 

 

 

Otrzymują:

1. Tablica informacyjna Starostwa Powiatowego w Sępólnie Kraj.

2. Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sępólnie Kraj.

3. A/a.

 

Sp. B.P.

 • autor informacji: Bogdana Madej
  data wytworzenia: 2016-11-10
 • opublikował: Bogdana Madej
  data publikacji: 2016-11-10 09:15

Dokumentacja z przeprowadzonego rozpoznania cenowego o wartości szacunkowej powyżej 5 000 euro netto, poniżej 30 000 euro.

 • autor informacji: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych
  data wytworzenia: 2016-08-12
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2016-08-17 15:11

Zapraszamy do składnia ofert na usługę wykonania Studium Wykonalności dla projektu pod nazwą "Doposażenie szkół kształcenia zawodowego na potrzeby pracowni kształcenia zawodowego"

 • autor informacji: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych
  data wytworzenia: 2016-08-05
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2016-08-05 14:09

Informacja o podjęciu prac obserwacyjno-pomiarowych, w ramach programu monitoringu lasów wszystkich form własności na terenie całego kraju, w celu dokonania oceny ich stanu zdrowotnego

Sępólno Kraj., dnia 25 lipca 2016 r.

RO.6164.58.2016

 

 

 Informacja o podjęciu prac obserwacyjno-pomiarowych, w ramach programu monitoringu lasów wszystkich form własności na terenie całego kraju, w celu dokonania oceny ich stanu zdrowotnego

 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 z późn. zm.) o lasach, nadzór nad gospodarka leśną na terenie lasów niestanowiacych własności Skarbu Państwa sprawuje starosta. Na podstawie art. 13a ust. 2 ustawy o lasach

informuję o podjęciu prac obserwacyjno-pomiarowych, w ramach programu monitoringu lasów wszystkich form własności na terenie całego kraju, w celu dokonania ich stanu zdrowotnego.

Wynik postępowania ekspertyzy

 • autor informacji: Barbara Wiśniewska - Dyrektor Wydziału Rolnictwa (...)
  data wytworzenia: 2016-03-31
 • opublikował: Krystian Pyrc
  data publikacji: 2016-03-31 15:18

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie ekspertyz ornitologicznych

Załączniki:

 • autor informacji: Barbara Wiśniewska - Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2016-03-23
 • opublikował: Krystian Pyrc
  data publikacji: 2016-03-24 07:44

Informacja Starosty Sępoleńskiego z dnia 10 listopada 2015 roku

 • autor informacji: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych
  data wytworzenia: 2015-11-10
 • opublikował: Krystian Pyrc
  data publikacji: 2015-11-26 14:30

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

 • autor informacji: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych
  data wytworzenia: 2015-11-24
 • opublikował: Beata Skulska - Janusz
  data publikacji: 2015-11-24 08:18

Konsultacje społeczne projektu Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej

Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje, że rozpoczął konsultacje społeczne projektu

Kujawsko-pomorski plan spójności komunikacji drogowej i kolejowej

W załączeniu do pobrania przedmiotowy dokument, wraz z formularzem konsultacyjnym, za pośrednictwem którego w terminie do dnia 5 listopada 2015 r. można wnosić uwagi i wnioski do Planu.

Jednocześnie informujemy, iż informację na temat projektu Planu spójności znajdą Państwo również na poniższej stronie internetowej:

http://bip.kujawsko-pomorskie.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=9998&Itemid=474

 • autor informacji: Marszałek Województwa Kujawsko - Pomorskiego
  data wytworzenia: 2015-10-12
 • opublikował: Beata Skulska - Janusz
  data publikacji: 2015-10-13 15:33
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2015-10-13 15:47

dokumenty do pobrania

 • autor informacji: Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  data wytworzenia: 2015-10-12
 • opublikował: Beata Skulska - Janusz
  data publikacji: 2015-10-13 15:21

Poszukujemy osób do pracy w Komisji Opiniującej.

W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim w dniu 9 października 2015 roku otwartego konkursu ofertna powierzenie prowadzenia„Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej powiatu sępoleńskiego” w 2016 rokuzwracamy się do organizacji pozarządowych z prośbą o zgłaszanie kandydatów na członka komisji opiniującej oferty złożone w powyższym postępowaniu konkursowych.

Imię nazwisko kandydata wraz z nazwą organizacji, którą reprezentuje oraz danymi kontaktowymi (adres mailowy, nr telefonu) proszę przesłać pocztą elektroniczną lub tradycyjną na adres Starostwa Powiatowego, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie, e-mail: sepolnopow@pro.onet.pl z dopiskiem „kandydat na członka komisji opiniującej”. Zgłoszenia przyjmujemy do 26 października 2015 roku do godz. 15.00 - decyduje data wpływu do Sekretariatu Starostwa Powiatowego.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych zostaną wybrani (maksymalnie 3 osoby) z pośród zgłoszonych kandydatów w trybie losowania. Od członków komisji opiniującej oczekuje się ogólnej wiedzy z zakresu:

 1. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm).;
 2. ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015, poz. 1255);
 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz.1118);
 4. uchwały Nr XLVIII/321/2014 Rady Powiatu Sępoleńskiego z dnia 29 października 2014 r. w sprawie Programu Współpracy Powiatu Sępoleńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 r.

Praca w komisji opiniującej jest nieodpłatna.

 • autor informacji: Sekretarz Powiatu - Anna Deja-Dobrowolska
  data wytworzenia: 2015-10-09
 • opublikował: Krystian Pyrc
  data publikacji: 2015-10-09 11:01

Uchwała Nr 26/60/2015 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 9 października 2015 roku

 • autor informacji: Zarząd Powiatu Sępoleńskiego w osobach: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych, Wicestarosta - Andrzej Marach, Danuta Zalewska, Katarzyna Kolasa, Kazimierz Fiałkowski
  data wytworzenia: 2015-10-09
 • opublikował: Krystian Pyrc
  data publikacji: 2015-10-09 10:21

Ogłoszenie o naborze kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych

OGŁOSZENIE

Starosty Sępoleńskiego

z dnia 30 września 2015r.

w sprawie naboru kandydatów do

Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Działając na podstawie art. 44b i 44c ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz.721 z późn. zm.) oraz § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2003 r. Nr 62, poz. 560) w związku z kończącą się kadencją Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych, Starosta Sępoleński ogłasza nabór kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych powiatu sępoleńskiego. 

 1. Działające na terenie powiatu sępoleńskiego organizacje pozarządowe, fundacje, jednostki samorządu terytorialnego mogą zgłaszać po jednym kandydacie na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
 2. Zgłoszenia kandydatów należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku, ul. Starodoworcowa 8, 89-410 Więcbork w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego-tj. od dnia 02.10.2015 r.
 3. Powołanie przez Starostę Sępoleńskiego członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych nastąpi w formie pisemnej, w terminie do 30 dni od dnia wskazanego w ww.  ogłoszeniu, jako ostatni dzień dokonywania zgłoszeń.
 4. Powołana 5-cio osobowa Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych będzie organem opiniodawczo-doradczym Starosty Sępoleńskiego. 
 5. Kadencja Rady trwa 4 lata. Spośród swoich członków Rada wybierze na okres jednego roku przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza. Posiedzenia Rady będą się odbywały co najmniej raz na kwartał. Do jej zadań będzie należało:
 1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacja ich praw;
 2. opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ich ocena;
 3. opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu w Sępólnie Krajeńskim pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.  

     6. Zgłoszenie powinno zawierać: 

 1. nazwę podmiotu zgłaszającego, 
 2. imię i nazwisko kandydata, 
 3. adres do korespondencji oraz numer telefonu kontaktowego kandydata,  
 4. krótkie uzasadnienie wyboru, 
 5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na powołanie w skład Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, 
 6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz. U z 2014r. poz. 1182 z późń. zm.). 

  

 

 

 • autor informacji: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych
  data wytworzenia: 2015-10-01
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2015-10-01 09:16
 • zmodyfikował: Kamila Jabłońska
  ostatnia modyfikacja: 2015-10-05 12:10

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

 • autor informacji: Barbara Wiśniewska - Dyrektor Wydziału Rolnictwa (...)
  data wytworzenia: 2015-08-03
 • opublikował: Dorota Szymańczak
  data publikacji: 2015-08-03 15:09

BIURO RZECZNIKA PRAW KONSUMENTÓW NIECZYNNE !!

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 20.07.2015 r.- 31.07.2015 r. Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów będzie nieczynne z powodu urlopu.
Porad podczas nieobecność udzielają ościenni Rzecznicy.

Za niedogodności przepraszamy.

Informacja o przystąpieniu do wykonania opracowania pod nazwą "Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2015 - 2019"

Sępólno Kraj., dnia 08 lipca 2015 r.

RO.6164.28.2015

 

 

 Informacja o przystąpieniu do wykonania opracowania pod nazwą „Wykonanie Wielkoobszarowej inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2015 – 2019”

 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1153 z późn. zm.) o lasach, nadzór nad gospodarka leśną na terenie lasów niestanowiacych własności Skarbu Państwa sprawuje starosta. Na podstawie art. 13a ust. 2 ustawy o lasach

informuję o obowiązku sporządzania okresowych wielkoobszarowych inwentaryzacji stanu lasów oraz aktualizacji stanu zasobów leśnych realizowanych bez względu na formę własności lasów.

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Sępólno Kraj., dnia 30 czerwca 2015 r.

RO.6164.16.2014/2015

 

 Informacja o odstąpieniu
od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.)

informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych na terenie gminy Sośno i gminy Więcbork na okres obowiązywania od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2024 r.

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

 • autor informacji: Tomasz Sobiecki
  data wytworzenia: 2015-06-30
 • opublikował: Tomasz Sobiecki
  data publikacji: 2015-07-01 13:01

Uchwała Nr 12/23/2015 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 10 kwietnia 2015 roku

 • autor informacji: Zarząd Powiatu Sępoleńskiego w osobach: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych, Wicestarosta - Andrzej Marach, Danuta Zalewska, Katarzyna Kolasa, Kazimierz Fiałkowski
  data wytworzenia: 2015-04-10
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2015-04-13 09:19

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie złożyło w dniu 31 marca 2015 r. ofertę na realizację zadania publicznego.

Tytuł zadania publicznego:  „I Ogólnopolski Bieg Dookoła Wilczych Jarów”

W terminie 7 dni od dnia ogłoszenia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi, przesyłając je na adres kamila.jablonska@powiat-sepolno.pl lub przekazując do Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim na adres: ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie, pok. 40a na I piętrze.

 • autor informacji: Kamila Jabłońska
  data wytworzenia: 2015-03-31
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2015-03-31 13:39
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2015-03-31 13:43

Oferta Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych przy ZSCKR w Sypniewie

 • autor informacji: Krzysztof Dropinski i Magdalena Owczarska
  data wytworzenia: 2015-03-31
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2015-03-31 13:35

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Klub Sportowy Boxing Team Chojnice złożył w dniu 31 marca 2015 r. ofertę na realizację zadania publicznego.

Tytuł zadania publicznego:  

„Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez współzawodnictwo sportowe i udział w Sępoleńskiej Gali Boxing Show”.

W terminie 7 dni od dnia ogłoszenia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi, przesyłając je na adres kamila.jablonska@powiat-sepolno.pl lub przekazując do Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim na adres: ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie, pok. 40a na I piętrze.

 • autor informacji: Kamila Jabłońska
  data wytworzenia: 2015-03-31
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2015-03-31 12:20
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2015-03-31 13:05

Oferta Klubu Sportowego Boxing Team Chojnice

 • autor informacji: Andrzej Mielke - prezes; Marcin Gruchała - Wiceprezes klubu
  data wytworzenia: 2015-03-31
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2015-03-31 12:18

ZOSTAŃ RODZICEM ZASTĘPCZYM !!!

                          Szkolenie dla kandydatów na rodzinę zastępczą                                                                    

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku pełniące funkcję organizatora rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Sępoleńskiego wychodząc na przeciw osobom pragnącym pełnić funkcję rodziny zastępczej, planuje zorganizowanie w 2015 r. na terenie Powiatu Sępoleńskiego bezpłatnego szkolenia dla kandydatów na rodzinę zastępczą. Spotkania będą odbywać się co dwa tygodnie przez około 2 miesiące. Wszystkie osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku przy ul. Starodworcowa 8 w celu zgłoszenia chęci uczestnictwa w szkoleniu. Bliższych informacji można również uzyskać pod numerem tel. 052-389-85-01.  

 • autor informacji: Natasza Ksobiak - Inspektor
  data wytworzenia: 2015-03-17
 • opublikował: Krystian Pyrc
  data publikacji: 2015-03-17 13:56

Zawiadomienie

Na podstawie art. 24a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 193, poz. 1287z późn. zm.)    
                    
STAROSTA SĘPOLEŃSKI
zawiadamia

Konkurs na członka Rady Nadzorczej Novum-Med

Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim zaprasza do składania zgłoszeń kandydatów na członków Rady Nadzorczej Novum-Med sp. z o.o. w Więcborku.

Zgłoszenia i oświadczenia należy złożyć w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie do dnia 16 marca 2015 roku na adres: 

Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim 

ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie 

z dopiskiem "Rada Nadzorcza - Novum-Med sp. z o.o. w Więcborku-nabór"

Poniżej więcej informacji.

Załącznik:

 • autor informacji: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych
  data wytworzenia: 2015-03-02
 • opublikował: Krystian Pyrc
  data publikacji: 2015-03-02 11:29

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów uproszczonych planów urządzenia lasów należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych z terenu Gminy Więcbork i Gminy Sośno.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (jednolity tekst Dz. U. z 2014r. poz. 1153) na zlecenie Starosty Sępoleńskiego, sporządzono projekty uproszczonych planów urządzenia lasów należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych z terenu Gminy Więcbork oraz Gminy Sośno.

W związku z tym, w myśl art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach, Starosta Sępoleński zawiadamia, że w siedzibach Gmin: Więcbork i Sośno zostały wyłożone do publicznego wglądu na okres 60 dni projekty uproszczonych planów urządzenia lasów z terenu Gminy Więcbork i Gminy Sośno, tj. od 11 lutego 2015 r., do 13 kwietnia 2015 r.

Na podstawie z art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r.  poz. 1153) w terminie 30 dni od daty wyłożenia projektów uproszczonych planów urządzenia lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu.

Uproszczone plany urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

 • autor informacji: Barbara Wiśniewska - Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2015-02-19
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2015-02-19 10:21

Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 • autor informacji: Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  data wytworzenia: 2015-02-10
 • opublikował: Krystian Pyrc
  data publikacji: 2015-02-16 13:21

Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 • autor informacji: Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  data wytworzenia: 2015-02-10
 • opublikował: Krystian Pyrc
  data publikacji: 2015-02-16 13:20

odwołanie konkursu na stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

 • autor informacji: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych
  data wytworzenia: 2014-10-28
 • opublikował: Krystian Pyrc
  data publikacji: 2014-10-28 08:57

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 • autor informacji: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych
  data wytworzenia: 2014-10-20
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2014-10-20 10:01

Realizacja projektu "Dostosowanie i wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych szkoły dla potrzeb praktycznego kształcenia zawodowego w ZSCKR w Sypniewie".

Powiat Sępoleński realizuje projekt ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności dotyczącego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa 3. Rozwój Infrastruktury Społecznej Działanie 3.1. Rozwój Infrastruktury na lata 2006-2013 dotyczącego projektu "Dostosowanie i wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych szkoły dla potrzeb praktycznego kształcenia zawodowego w ZSCKR w Sypniewie".

Projekt zrealizowany od lipca 2013 do sierpnia 2014.

Całkowita wartość inwestycji wynosi 224 269,25 zł.

Kwota dofinansowania projektu ze środków UE wynosi 190 628,86 zł.

Wkład własny powiatu sępoleńskiego wynosi 33 640,39 zł.

 • autor informacji: Marian Basa - Dyrektor ZSCKR Sypniewo
  data wytworzenia: 2014-08-11
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2014-08-11 13:00

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze

 • autor informacji: Ewa Zygmunt - Lorbiecka - Przewodnicząca Komisji Konkursowej
  data wytworzenia: 2014-07-30
 • opublikował: Krystian Pyrc
  data publikacji: 2014-07-30 12:54

Informacja o kandydatach

 • autor informacji: Ewa Zygmunt - Lorbiecka - Przewodnicząca Komisji Konkursowej
  data wytworzenia: 2014-07-24
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2014-07-24 14:20

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 • autor informacji: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych
  data wytworzenia: 2014-07-03
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2014-07-03 12:01
 • zmodyfikował: Kamila Jabłońska
  ostatnia modyfikacja: 2014-07-03 12:03

Zaproszenie do składania ofert na sporządzenie studium wykonalności

W związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja budynków jednostek budżetowych Powiatu Sępoleńskiego", Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim zaprasza do składania ofert na sporządzenie studium wykonalności dla w/w zadania.

Pobierz pliki

 • autor informacji: Wicestarosta Sępoleński- Andrzej Chatłas
  data wytworzenia: 2014-06-04
 • opublikował: Małgorzata Mierzyńska
  data publikacji: 2014-06-05 12:19

Radca Prawny znów bezpłatnie dla mieszkańców Powiatu

BEZPŁATNE PORADY RADCY PRAWNEGO

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku informuje,

że wznawia działalność punktu specjalistycznego poradnictwa

dla mieszkańców Powiatu Sępoleńskiego

w zakresie porad prawnych
począwszy od dnia

21.05.2014
 

RADCA PRAWNY
BĘDZIE PRZYJMOWAŁ W KAŻDĄ ŚRODĘ W GODZINACH OD 15.00 DO 18.00

ZAPRASZAMY

 • autor informacji: PCPR Więcbork
  data wytworzenia: 2014-05-19
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2014-05-19 10:04

Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko dyrektora

Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim

dnia 13 maja 2014 r.

O G Ł A S Z A   K O N K U R S

NA STANOWISKO

DYREKTORA:

Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kotarbińskiego
w Sępólnie Krajeńskim

 • autor informacji: Zarząd Powiatu Sępoleńskiego w osobach: Starosta-Jarosław Tadych, Wicestarosta-Andrzej Chatłas, Danuta Skrzyńska, Franciszek Klóska, Tomasz Fifielski
  data wytworzenia: 2014-05-13
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2014-05-14 10:13

Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko dyrektora

 • autor informacji: Zarząd Powiatu Sępoleńskiego w osobach: Starosta-Jarosław Tadych, Wicestarosta-Andrzej Chatłas, Danuta Skrzyńska, Franciszek Klóska, Tomasz Fifielski
  data wytworzenia: 2014-05-13
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2014-05-14 10:13

następna strona »

drukuj całą stronę

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim
ul. T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie
tel. 52 388 13 00, fax. 52 388 13 03
sepolnopow@pro.onet.pl    www.bip.powiat-sepolno.pl
Licznik odwiedzin: 6110664
ostatnia aktualizacja: 2018-02-21 14:50