Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiat-sepolno.pl

Treść strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Sępólno Krajeńskie, dnia 29 stycznia 2024 r.

RO.613.4.2024 

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z pózn. zm.) oraz art. 21 ust. 2 pkt 24 lit. f ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.)                                                                                        

z a w i a d a m i a    s i ę

że w dniu 29 stycznia 2024 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Burmistrza Więcborka znak: SR.6131.2.2.2024

w sprawie: wydania zezwolenia na usunięcie drzewa i krzewów rosnących na działce stanowiącej własność Gminy Więcbork, tj.:

        działka nr 54 obręb ewidencyjny Więcbork 2,

podaje się do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w powyższej sprawie.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia.

Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba:

Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach: 7:30 – 15:30,

we wtorki od 7:30 do 16:00, a w piątki od 7:30 do 15:00,

ul. T. Kościuszki 11, 89 – 400 Sępólno Krajeńskie

Otrzymują:

1.      Wnioskodawca,

2.      Tablica informacyjna Urzędu Miejskiego w Więcborku,        

3.      Tablica informacyjna oraz Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim,

4.      A / a.

Sp.: M.Sz.

drukuj (Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Szpojda
    data wytworzenia: 2024-01-29
  • opublikował: Małgorzata Szpojda
    data publikacji: 2024-01-29 10:38

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2117663
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-02-22 14:00:42
baner toplayer