Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiat-sepolno.pl

Treść strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Sępólno Krajeńskie, dnia 6 marca 2023 r.

RO.613.19.2023

Z A W I A D O M I E N I E

 o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 2 pkt 24 lit. f ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.)                                                                        

z a w i a d a m i a    s i ę

że w dniu 6 marca 2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Wójta Gminy Sośno znak: RI.6131.3.2023 

w sprawie: wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działce stanowiącej własność Gminy Sośno, tj.:

        działka nr 79 obręb ewidencyjny Tuszkowo,  

podaje się do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w powyższej sprawie.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia.

Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba:

Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach: 7:30 – 15:30,

we wtorki od 7:30 do 16:00, a w piątki od 7:30 do 15:00,

ul. T. Kościuszki 11, 89 – 400 Sępólno Krajeńskie

Otrzymują:

1.      Wnioskodawca,

2.      Tablica informacyjna Urzędu Gminy w Sośnie,       

3.      Tablica informacyjna oraz Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim,

4.      A / a.

Sp.: M.W.

 

drukuj (Zawiadomienie o wszczęciu postępowania)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Wiśniewska
    data wytworzenia: 2023-03-06
  • opublikował: Małgorzata Szpojda
    data publikacji: 2023-03-06 10:45

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1489452
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-03-22 14:26:16
baner toplayer