Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiat-sepolno.pl

Treść strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Sępólno Krajeńskie, dnia 14 października 2020 r.

RO.613.62.2020

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 2 pkt 24 lit. f ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)                                                                                     

z a w i a d a m i a    s i ę

że w dniu 14 października 2020 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Burmistrza Więcborka     

w sprawie: wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na działce stanowiącej własność Gminy Więcbork, tj.:

 • działka nr 174/5 obręb ewidencyjny Więcbork 4,

podaje się do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w powyższej sprawie.

 

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia.

Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba:

Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach: 7:30 – 15:30,

we wtorki od 7:30 do 16:00, a w piątki od 7:30 do 15:00, T. Kościuszki 11, 89 – 400 Sępólno Krajeńskie

 

Otrzymują:

 1. Wnioskodawca,
 2. Tablica informacyjna Urzędu Miejskiego w Więcborku,
 3. Tablica informacyjna oraz Biuletyn Informacji Publicznej
  Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim,
 4. A / a.

Sp.: M.Sz.

 

drukuj (Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Szpojda
  data wytworzenia: 2020-10-14
 • opublikował: Małgorzata Szpojda
  data publikacji: 2020-10-14 09:29

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 554988
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-10-16 10:53
baner toplayer