BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ STAROSTWA POWIATOWEGO W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

Wyszukiwarka

:

Menu główne

Menu główne

Nawigacja

Nawigacja    MENU PRZEDMIOTOWE > Aktualności >

Treść strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Sępólno Krajeńskie, dnia 14 maja 2020 r.

RO.613.33.2020

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 2 pkt 24 lit. f ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 283)

                                                                                       

z a w i a d a m i a    s i ę

 

że w dniu 14 maja 2020 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Burmistrza Więcborka oznaczony nr SR.6131.2.29.2020       

 

w sprawie: wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działce stanowiącej własność Gminy Więcbork, tj.:

  • działka nr 59 obręb ewidencyjny Zakrzewek,

podaje się do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w powyższej sprawie.

 

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia.

Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba:

Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach: 7:30 – 15:30,

we wtorki od 7:30 do 16:00, a w piątki od 7:30 do 15:00,

ul. T. Kościuszki 11, 89 – 400 Sępólno Krajeńskie

 

 

Otrzymują:

1. Wnioskodawca,

2. Tablica informacyjna Urzędu Miejskiego w Więcborku,       

3. Tablica informacyjna oraz Biuletyn Informacji Publicznej

    Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim,

4. A / a.

 

Sp.: M.Sz.

 

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Szpojda
    data wytworzenia: 2020-05-14
  • opublikował: Małgorzata Szpojda
    data publikacji: 2020-05-14 15:01

« wstecz

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim
ul. T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie
tel. 52 388 13 00, fax. 52 388 13 03
sepolnopow@pro.onet.pl    www.bip.powiat-sepolno.pl
Licznik odwiedzin: 16154865
ostatnia aktualizacja: 2020-05-29 09:36