BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ STAROSTWA POWIATOWEGO W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

Wyszukiwarka

:

Menu główne

Menu główne

Nawigacja

Nawigacja    MENU PRZEDMIOTOWE > Aktualności >

Treść strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Sępólno Krajeńskie, dnia 10 września 2019 r.

RO.613.52.2019

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 2 pkt 24 lit. f ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a    s i ę

że w dniu 10 września 2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  

w sprawie: wydania zezwolenia na usunięcie krzewów rosnących na działkach stanowiących własność Gminy Sępólno Krajeńskie, tj.:

  • działka nr 578 obręb ewidencyjny Lutowo,
  • działka nr 32/5 obręb ewidencyjny Radońsk,  

podaje się do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w powyższej sprawie.

 

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 21 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia.

Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba:

Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska (I piętro, pokój 34),

w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach: 7:30 – 15:30,

we wtorki od 7:30 do 16:00, a w piątki od 7:30 do 15:00,

ul. T. Kościuszki 11, 89 – 400 Sępólno Krajeńskie

 

Otrzymują:

1. Wnioskodawca,

2. Tablica informacyjna Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim,       

3. Tablica informacyjna oraz Biuletyn Informacji Publicznej

    Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim,

4. A / a.

 

Sp.: M.Sz.

 

drukuj (Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Szpojda
    data wytworzenia: 2019-09-10
  • opublikował: Małgorzata Szpojda
    data publikacji: 2019-09-10 09:55

« wstecz

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim
ul. T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie
tel. 52 388 13 00, fax. 52 388 13 03
sepolnopow@pro.onet.pl    www.bip.powiat-sepolno.pl
Licznik odwiedzin: 13803666
ostatnia aktualizacja: 2019-09-17 11:30
baner toplayer