Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiat-sepolno.pl

Treść strony

Konsultacje społeczne programu współpracy na 2016 rok za nami

W czwartek 08 października na sali sesyjnej miejscowego magistratu odbyły się konsultacje społeczne Programu współpracy Powiatu Sępoleńskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2016.

Starosta Sępoleński – Jarosław Tadych przywitał wszystkich przybyłych członków organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Sępoleńskiego oraz zaproszonych gości:

Panią Elżbietę Maziarz – Rudnik – Dyrektora PCPR

Pana Piotra Bukolta – Z-ce Dyrektora PUP

Celem konsultacji społecznych było zebranie opinii w związku z przygotowaniem Programu współpracy (…) na 2016 rok.

Konsultacje przeprowadzone zostały z wykorzystaniem formy wiszących pytań. Tej formy konsultacji nauczyliśmy się w projekcie Modela Współpraca w Powiecie Sępoleńskim i mieliśmy teraz okazję sprawdzić ją w praktyce.

Wystarczyło być członkiem organizacji pozarządowej, przyjść na konsultacje, napisać swoją odpowiedź na kartce i przywiesić ją na sznurku, na którym wisiało dane pytanie.

Udzielone odpowiedzi zostały policzone i uporządkowane w obszary/kategorie. Wyniki konsultacji zostały spisane i zilustrowane.

Oczywiście wyniki konsultacji będą także przedmiotem dyskusji Zarządu Powiatu nad ostatecznym kształtem programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Jabłońska
  data wytworzenia: 2015-10-12
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2015-10-12 13:22
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2015-10-12 14:02

Wyniki konsultacji społecznych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Jabłońska
  data wytworzenia: 2015-10-12
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2015-10-12 13:06
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Jabłońska
  data wytworzenia: 2015-10-08
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2015-10-12 12:40

Zapraszamy na konsultacje społeczne!

Konsultacje Programu Współpracy na 2016 rok

Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu Sępoleńskiego i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. do udziału w konsultacjach społecznych projektu:

 

„PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI

PROWADZĄCYMI DZIAŁANOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016”

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się dnia 08 października (czwartek) 2015 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim (sala sesyjna) o godzinie 10:00. W procesie konsultacyjnym planujemy wykorzystać metodę wiszących pytań.

Konsultacje są przeprowadzone zgodnie z zapisami Uchwały Nr XLVI/253/2010 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z 29 września 2010 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Celem konsultacji społecznych jest zebranie opinii w związku z przygotowaniem Programu współpracy Powiatu Sępoleńskiego z organizacjami pozarządowymi(…), a także wspólne wypracowanie obszarów priorytetowych i zakresu zadań publicznych do realizacji we współpracy w 2016 r.

Pytania zawarte w formularzu konsultacyjnym, a także planowane do zawieszenia na sznurkach są następujące:

Jakie zadania warto dofinansować w celu poprawy jakości życia mieszkańców naszego powiatu?

Jakie inicjatywy organizacji pozarządowych mógłby dofinansowywać powiat?

W jakich warsztatach i szkoleniach chcieliby uczestniczyć członkowie organizacji?

Jakie inne formy wsparcia (pozafinansowe) odpowiadałyby organizacjom pozarządowym?

Jaka forma komunikacji ze Starostwem Powiatowym w Sępólnie jest dla organizacji pozarządowych najkorzystniejsza i najefektywniejsza?

Formularz zgłaszania opinii i uwag dostępny jest na www.bip.powiat-sepolno.pl oraz www.powiat-sepolno.pl  zakładka ORGANIZACJE POZARZĄDOWE.

Uwagi i opinie należy kierować w formie pisemnej za pośrednictwem:

 • poczty elektronicznej na kamila.jablonska@powiat-sepolno.pl ;
 • poczty tradycyjnej – Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie,
 • faksem na numer 52-388-13-03,

na formularzu „Konsultacje społeczne projektu Programu współpracy Powiatu Sępoleńskiego (…) na 2016 r.”  w terminie od dnia 29 września -  08 października 2015 roku.

O terminie decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim.

Powiadomienie społeczności lokalnej o przeprowadzaniu konsultacji społecznych w w/w zakresie nastąpi poprzez:

 • umieszczenie ogłoszenia o konsultacjach społecznych Programu Współpracy na 2016 r. w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat-sepolno.pl i na stronie powiatu www.powiat-sepolno.pl w zakładce ORGANIZACJE POZARZĄDOWE;
 • organizację spotkania konsultacyjnego Programu Współpracy na 2016 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego (sala sesyjna – dnia 08 października (czwartek) 2015 roku, godzina 10:00);

Komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz przyjmowanie uwag i wniosków: Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim, Kamila Jabłońska, tel. 52-388-13-05

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Jabłońska
  data wytworzenia: 2015-09-28
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2015-09-28 14:44
 • zmodyfikował: Kamila Jabłońska
  ostatnia modyfikacja: 2015-10-08 07:41

Formularz konsultacyjny

Projekt programu współpracy powiatu sępoleńskiego z organizacjami pozarządowymi (...) na 2016 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Sępoleńskiego w osobach: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych, Wicestarosta - Andrzej Marach, Danuta Zalewska, Katarzyna Kolasa, Kazimierz Fiałkowski
  data wytworzenia: 2015-09-28
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2015-09-28 14:32
 • zmodyfikował: Kamila Jabłońska
  ostatnia modyfikacja: 2015-09-28 14:33

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3716
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2015-10-12 13:57
baner toplayer