Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiat-sepolno.pl

Treść strony

40 tysięcy w Programie Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 rok!

Na ostatniej sesji rady powiatu, radni jednogłośnie uchwalili Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 rok z poprawką dotyczącą kwoty zaplanowanej dla organizacji pozarządowych na otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych. Z 30 na 40 tyś radni zwiększyli zgodnie z propozycją Zarządu Powiatu kwotę przeznaczoną na konkursy dla organizacji w 2015 roku. Ponadto kwota ta zostanie podzielona na poszczególne dziedziny zadań publicznych zgodnie z wynikami konsultacji społecznych. Do budżetu zarząd proponuje następujący podział odzwierciedlający dodatkowe środki finansowe i wyniki konsultacji:

Turystyka i krajoznawstwo:                                                         15.000,00 zł

Kultura fizyczna:                                                                       12.000,00 zł

Kultura, sztuka i ochrona dziedzictwa narodowego:                           8.000,00 zł

Promocja:                                                                                 5.000,00 zł

Wspieranie osób niepełnosprawnych:                           bezpośrednio realizuje PCPR  

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Jabłońska
  data wytworzenia: 2014-11-03
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2014-11-03 12:13

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczacy Rady Powiatu - Dariusz Krakowiak
  data wytworzenia: 2014-10-29
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2014-11-03 11:52

Wyniki konsultacji społecznych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Jabłońska
  data wytworzenia: 2014-10-17
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2014-10-17 12:57

Konsultacje Społeczne Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za nami

Wczoraj na sali sesyjnej Starostwa Powiatowego odbyło się spotkanie konsultacyjne – konsultacje społeczne Rocznego Programu Współpracy Powiatu Sępoleńskiego z Organizacjami Pozarządowymi na  rok  2015 oraz warsztaty z aplikowania o środki zewnętrzne.

Na wstępie Starosta Sępoleński – Jarosław Tadych serdecznie przywitał przedstawicieli organizacji pozarządowych przybyłych na konsultacje, dziękując jednocześnie za zaangażowanie i obecność w bardzo licznym gronie.                                                           

Powiat planuje przeznaczyć w 2015 roku kwotę 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy zł) na realizację zadań publicznych organizacjom pozarządowym, których działalność statutowa jest zgodna z zakresem zlecanego zadania.

Na wczorajszym spotkaniu skonsultowaliśmy z przedstawicielami organizacji wspólnie wagę poszczególnych dziedzin – zadań, które Powiat planuje dofinansować w 2015 roku.

Każdemu kolorowi markera przypisana została jedna dziedzina – zadanie:

- wspieranie osób niepełnosprawnych; (żółty)

- kultura fizyczna; (czerwony)

- turystyka i krajoznawstwo; (zielony)

- kultura, sztuka i ochrona dziedzictwa; (niebieski)

- promocja. (czarny)

Przedstawiciele stowarzyszeń mieli okazję zadecydować, które dziedziny życia społecznego są dla nich najważniejsze i wymagają największego finansowego wsparcia.

Konsultacje przeprowadzono w sposób mniej konwencjonalny z wykorzystaniem nowych narzędzi konsultacyjnych. Proces konsultacyjny nadzorowała Kamila Jabłońska – Inspektor Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich. Na sali ustawiono pięć różnej wielkości kartonów. Przedstawiciele stowarzyszeń markerami – zgodnie z przypisanymi kolorami, napisali na nich dziedziny (zadania), które powiat planuje dofinansować z zastosowaniem zależności:  im większy karton, tym większe środki finansowe na dany cel.

Opisane kartony oraz przygotowana analiza wyników – wyniki konsultacji będą przedmiotem dalszych prac Zarządu Powiatu, który zaproponuje w budżecie powiatu kwoty przeznaczone na poszczególne zadania w celu ogłoszenia otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych. Wyniki tych konsultacji zostaną także przedstawione Dyrektor PCPR, która nadzoruje i realizuje otwarte konkursy w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych. Ponadto wyniki konsultacji zostaną przedstawione na najbliższej sesji Rady Powiatu przy podejmowaniu uchwały rady dotyczącej Rocznego Programu Współpracy Powiatu Sępoleńskiego z Organizacjami Pozarządowymi na  rok  2015, na stronie promocyjnej powiatu oraz wysłane droga emaliową do uczestników konsultacji.

 

Po części konsultacyjnej odbyła się część warsztatowa, gdzie Pani Joanna Kalińska – specjalista w zakresie pozyskiwania środków finansowych dla organizacji pozarządowych (jak również ekspert oceniający takie wnioski) przeprowadziła merytoryczne warsztaty z aplikowania do Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz opowiedziała o różnych innych możliwych dodatkowych źródłach finansowania dla organizacji pozarządowych. Pokazała dobre praktyki i uczuliła na najczęściej popełniane błędy we wnioskach aplikacyjnych. Ponadto Pani Joanna zaoferowała pomoc i indywidualne konsultacje w zakresie aplikacji o środki zewnętrzne w przyszły czwartek 23 października br. Szczegółowych informacji udziela Kamila Jabłońska – tel. 52-388-13-05

 

Starosta życzył przedstawicielom stowarzyszeń udanych aplikacji o środki zewnętrzne. Powiat cieszy wysoka aktywność stowarzyszeń i chęć działania na rzecz naszych mieszkańców. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że bardzo dużo w tym względzie zrobił program „Modelowa Współpraca w Powiecie Sępoleńskim” i Stowarzyszenie Dorośli – Dzieciom, którym również serdecznie dziękujemy. Nie ukrywamy, że zrealizowana dzisiaj forma konsultacji i w ogóle dzisiejsze spotkanie zostało zorganizowane dzięki wypracowanym w w/w programie metodom i współpracy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Jabłońska
  data wytworzenia: 2014-10-17
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2014-10-17 09:12
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-10-17 09:16
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Jabłońska
  data wytworzenia: 2014-10-16
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2014-10-17 08:45

Konsultacje Społeczne Programu Współpracy Powiatu Sępoleńskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2015

Uprzejmie informujemy, że do dnia 17 października 2014 roku trwają konsultacje Programu Współpracy Powiatu Sępoleńskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2015 w zakresie obszarów współpracy.

Oprócz możliwości konsultowania projektu programu przez interent w formie dodawania komentarzy, planowane jest także spotkanie konsultacyjne dla organizacji pozarządowych.

Serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe z terenu Powiatu Sępoleńskiego

na

Konsultacje społeczne projektu

Rocznego Programu Współpracy Powiatu Sępoleńskiego z Organizacjami Pozarządowymi

 na  rok  2015

czyli:

Co chcemy zrobić?

W jakiej dziedzinie?

oraz

Warsztaty z aplikowania o środki zewnętrzne z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich!!!

czyli:

Skąd wziąć kasę i na co?

Studium przypadku –wniosek aplikacyjny od a do z na konkretnym przykładzie.

Omówienie różnych możliwych źródeł zewnętrznego dofinansowania

 działań i pomysłów organizacji pozarządowych. 

Warsztaty poprowadzi Joanna Kalińska – Specjalistka w zakresie pozyskiwania środków finansowych dla organizacji pozarządowych

Spotkanie odbędzie się 16 października (czwartek) w Starostwie Powiatowym w Sępólnie Krajeńskim (II piętro, sala sesyjna) o godzinie 10:00

 

Musimy coś zrobić dla mieszkańców naszego powiatu… „bo jak nie my, to kto??” ;-)

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Jabłońska
  data wytworzenia: 2014-09-22
 • opublikował: Krystian Pyrc
  data publikacji: 2014-09-22 10:55
 • zmodyfikował: Kamila Jabłońska
  ostatnia modyfikacja: 2014-09-22 13:34

komentarze (0) ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Jabłońska
  data wytworzenia: 2014-09-22
 • opublikował: Krystian Pyrc
  data publikacji: 2014-09-22 10:56

Konsultacje społeczne - wnioski do projektu budżetu Powiatu na 2015 rok w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Uprzejmie informujemy, że do dnia 15 września 2014 roku przyjmujemy wnioski do projektu budżetu Powiatu na rok 2015 w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Na podstawie Państwa zgłoszeń opracujemy Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (…) na rok 2015. 

Organizacje pozarządowe, które chciałyby złożyć wnioski do projektu Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (…) na rok 2015 mogą uzyskać dodatkowe informacje w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich tel. 52-388-13-05 lub skorzystać z wzoru dostępnego na stronie www.powiat-sepolno.pl  w zakładce Organizacje Pozarządowe oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat-sepolno.pl

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Jabłońska
  data wytworzenia: 2014-08-22
 • opublikował: Krystian Pyrc
  data publikacji: 2014-09-01 14:48

formularz-wnioski do programu współpracy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Jabłońska
  data wytworzenia: 2014-08-22
 • opublikował: Krystian Pyrc
  data publikacji: 2014-09-01 14:49

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7961
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2014-11-03 12:13
baner toplayer