Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiat-sepolno.pl

Treść strony

Uchwała Nr XXXVI/240/2013 Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. z dn. 27 listopada 2013 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Rady Powiatu - Dariusz Krakowiak
  data wytworzenia: 2013-11-27
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2013-12-02 14:04

Konsultacje Programu Współpracy na 2014 rok

Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu Sępoleńskiego i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r.    do udziału w konsultacjach społecznych projektu:

 

„PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI

PROWADZĄCYMI DZIAŁANOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2014”

 

Konsultacje są przeprowadzone zgodnie z zapisami Uchwały Nr XLVI/253/2010 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z 29 września 2010 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Celem konsultacji społecznych jest zebranie opinii w związku z przygotowaniem Programu współpracy Powiatu Sępoleńskiego z organizacjami pozarządowymi(…), a także wspólne wypracowanie obszarów priorytetowych i zakresu zadań publicznych do realizacji we współpracy w 2014 r.

Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 09 października 2013 roku ustalił, że konsultacje Programu współpracy (…) odbędą się poprzez zamieszczenie projektu dokumentu stronie internetowej Powiatu Sępoleńskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń wraz z formularzem umożliwiającym zajęcie stanowiska przez uprawnione podmioty.

 

Projekt „Programu współpracy Powiatu Sępoleńskiego z organizacjami pozarządowymi (...) na rok 2014” wraz z formularzem zgłaszania opinii i uwag dostępny jest na www.powiat-sepolno.pl i www.bip.powiat-sepolno.pl zakładka ORGANIZACJE POZARZĄDOWE link PROGRAMY WSPÓŁPRACY katalog 2014 rok.

 

Uwagi i opinie należy kierować w formie pisemnej za pośrednictwem:

 • poczty elektronicznej na kamila.jablonska@powiat-sepolno.pl ;
 • poczty tradycyjnej – Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie,
 • faksem na numer 52-388-13-03,

 

na formularzu „Konsultacje społeczne projektu Programu współpracy Powiatu Sępoleńskiego na 2014 r.” w terminie 09 października - 31 października 2013 roku. O terminie decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim.

 

Powiadomienie społeczności lokalnej o przeprowadzaniu konsultacji społecznych w w/w zakresie nastąpi poprzez:

 • umieszczenie ogłoszenia o konsultacjach społecznych Programu Współpracy na 2014 r. w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat-sepolno.pl i na stronie powiatu www.powiat-sepolno.pl w zakładce ORGANIZACJE POZARZĄDOWE;
 • wywieszenie ogłoszenia o konsultacjach społecznych Programu Współpracy na 2014 r. na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

 

Komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz przyjmowanie uwag i wniosków: Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim, Kamila Jabłońska, tel. 52-388-13-05

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Jabłońska - Inspektor Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich
  data wytworzenia: 2013-10-09
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2013-10-09 14:29

Program Współpracy Powiatu Sępoleńskiego z Organizacji Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014

komentarze (0) (Program Współpracy Powiatu Sępoleńskiego z Organizacji Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Sępoleńskiego w osobach: Starosta Tomasz Cyganek, Wicestarosta-Henryk Pawlina, Lidia Wrzesińska, Tomasz Fifielski, Edward Węglewski
  data wytworzenia: 2013-10-09
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2013-10-09 13:57

Konsultacje społeczne - wnioski do projektu budzetu Powiatu na 2014 rok w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Uprzejmie informujemy, że do dnia 4 października 2013 roku przyjmujemy wnioski do projektu budżetu Powiatu na rok 2014 w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Na podstawie Państwa zgłoszeń opracujemy Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (…) na rok 2014. 

Organizacje pozarządowe, które chciałyby złożyć wnioski do projektu Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (…) na rok 2014 mogą uzyskać dodatkowe informacje w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich tel. 52-388-13-05 lub skorzystać z wzoru dostępnego na stronie www.powiat-sepolno.pl  w zakładce Organizacje Pozarządowe oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat-sepolno.pl

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Deja-Dobrowolska - Sekretarz Powiatu
  data wytworzenia: 2013-09-17
 • opublikował: Anna Deja -Dobrowolska
  data publikacji: 2013-09-17 11:53

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8017
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-10-09 14:29
baner toplayer