Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiat-sepolno.pl

Treść strony

Konsultacje Programu Współpracy na 2012 rok.

Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu Sępoleńskiego i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. do udziału  w konsultacjach społecznych projektu

„PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI

PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2012”

Konsultacje są przeprowadzone zgodnie z zapisami Uchwały Nr XLVI/253/2010 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z 29 września 2010 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Celem konsultacji społecznych jest zebranie opinii w związku z przygotowaniem Programu współpracy Powiatu Sępoleńskiego z organizacjami pozarządowymi(…), a także wspólne wypracowanie obszarów priorytetowych i zakresu zadań publicznych do realizacji we współpracy w 2012 r.

Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 17 października 2011 roku ustalił, że konsultacje Programu współpracy (…) odbędą się poprzez zamieszczenie projektu dokumentu stronie internetowej Powiatu Sępoleńskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń wraz z formularzem umożliwiającym zajęcie stanowiska przez uprawnione podmioty.

Projekt „Programu współpracy Powiatu Sępoleńskiego z organizacjami pozarządowymi (...) na rok 2012” wraz z formularzem zgłaszania opinii i uwag dostępny jest na www.powiat-sepolno.pl  zakładka ORGANIZACJE POZARZĄDOWE i www.bip.powiat-sepolno.pl zakładka INFORMACJE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH.

Uwagi i opinie należy kierować w formie pisemnej za pośrednictwem:

 • poczty elektronicznej na kamila.jablonska@powiat-sepolno.pl ;
 • poczty tradycyjnej – Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie,
 • faksem na numer 52-388-13-03,

na formularzu „Konsultacje społeczne projektu Programu współpracy Powiatu Sępoleńskiego na 2012 r.”  w terminie:

20 października - 3 listopada 2011 roku.

O terminie decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim.

Powiadomienie społeczności lokalnej o przeprowadzaniu konsultacji społecznych w w/w zakresie nastąpi poprzez:

 • umieszczenie ogłoszenia o konsultacjach społecznych Programu Współpracy na 2012 r. w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat-sepolno.pl i na stronie powiatu www.powiat-sepolno.pl w zakładce ORGANIZACJE POZARZĄDOWE;
 • wywieszenie ogłoszenia o konsultacjach społecznych Programu Współpracy na 2012 r. na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

Komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz przyjmowanie uwag i wniosków: Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim, Kamila Jabłońska, tel. 52-388-13-05

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sekretarz Powiatu - Anna Deja- Dobrowolska
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2011-10-18 13:27
 • zmodyfikował: Kamila Jabłońska
  ostatnia modyfikacja: 2011-10-19 07:54

Program Współpracy na 2012 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sekretarz Powiatu - Anna Deja- Dobrowolska
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2011-10-18 13:29

Formularz konsultacji

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sekretarz Powiatu - Anna Deja- Dobrowolska
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2011-10-18 13:31

Konsultacje społeczne - zapraszamy do składania wniosków do projektu budżetu na rok 2012 w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Uprzejmie informujemy, że do dnia 31 sierpnia 2011 roku przyjmujemy wnioski do projektu budżetu na rok 2012 w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Na podstawie Państwa zgłoszeń opracujemy Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi(…) na rok 2012.  Informacji udziela Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich tel. 52-388-13-05, 52-388-13-12.

Organizacje pozarządowe, które chciałyby złożyć wnioski do projektu Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi(…) na rok 2012 mogą uzyskać dodatkowe informacje w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich tel. 52-388-13-12 lub skorzystać z wzoru dostępnego na stronie www.powiat-sepolno.pl  w zakładce Organizacje Pozarządowe oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat-sepolno.pl

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Jabłońska
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2011-08-05 08:29
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2011-08-05 08:36

Formularz

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Jabłońska
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2011-08-05 08:30

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8788
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-09-25 14:27
baner toplayer