Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiat-sepolno.pl

Treść strony

Uchwała nr 35/159/08
Zarządu Powiatu w Sępólnie Kraj.
z dnia 20 listopada 2008

w sprawie: Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie na terenie Powiatu Sępoleńskiego Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie

Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn.zm.) i art.25 ust.1 i 4 ,art.28 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz.U.z 2008r.Nr 115,poz.728)


UCHWAŁA Nr 35/159/08
Zarządu Powiatu w Sępólnie Kraj.
z dnia 20 listopada 2008 roku


w sprawie: Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie na terenie Powiatu Sępoleńskiego Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie.


Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn.zm.) i art.25 ust.1 i 4 ,art.28 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz.U.z 2008r.Nr 115,poz.728)

Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - prowadzenie na terenie Powiatu Sępoleńskiego Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie.

§ 2

Treść ogłoszenia zawierająca opis zadania ,wysokość środków przeznaczonych na jego realizację oraz warunki konkursu stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Ogłoszenie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sępólnie Kraj. oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 11 i siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedziba w Więcborku ,ul. Mickiewicza 22A.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Podpisy członków Zarządu


Starosta - Henryk Pawlina …….………....
Wicestarosta–Jan Spirka………………….
Członek–Jerzy Balcerowicz ……………..
 

Metryka

  • opublikował: Andrzej Zająkała
    data publikacji: 2008-11-24 00:00

Pobierz pliki

Metryka

  • opublikował: Andrzej Zająkała
    data publikacji: 1970-01-03 08:46

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 46677
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-07-16 12:32:41
baner toplayer