BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ STAROSTWA POWIATOWEGO W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

Wyszukiwarka

:
:

Menu główne

Menu główne

Nawigacja

Nawigacja    STAROSTWO POWIATOWE > Komórki Organizacyjne > STANOWISKO DS. OPRACOWYWANIA I KOORDYNOWANIA PROJEKTÓW UNIJNYCH >

Treść strony

STANOWISKO DS. OPRACOWYWANIA I KOORDYNOWANIA PROJEKTÓW UNIJNYCH

Dorota Szymańczak
pokój nr 35
tel. 52-388-13-40

Do podstawowych zadań Stanowiska należy pozyskiwanie funduszy europejskich i innych środków zewnętrznych, w tym:

 • monitoring dostępnych środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych środków pozabudżetowych możliwych do pozyskania na finansowanie działań Powiatu;
 • przygotowanie, kompletowanie oraz składanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektów planowanych do realizacji w Starostwie;
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi Starostwa i powiatowymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie pozyskiwania środków pomocowych;
 • gromadzenie danych niezbędnych do właściwego opracowywania dokumentacji aplikacyjnej, w tym danych dotyczących założeń społeczno – gospodarczych;
 • współudział w planowaniu budżetu Powiatu w zakresie inwestycji realizowanych z udziałem funduszy zewnętrznych;
 • sporządzanie sprawozdań dotyczących obecnie realizowanych przez Powiat projektów współfinansowanych z funduszy zewnętrznych;
 • bieżące monitorowanie realizacji projektów współfinansowanych z funduszy zewnętrznych;
 • współdziałanie z Wydziałem Architektury, Budownictwa i Rozwoju w zakresie opracowania i realizacji założeń polityki rozwoju Powiatu;
 • koordynacja projektów inwestycyjnych i miękkich realizowanych w Starostwie współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych UE i innych środków pomocowych;
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi Starostwa i powiatowymi jednostkami organizacyjnymi w realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych;
 • utrzymywanie bieżących kontaktów z instytucją zarządzającą/instytucją wdrażającą;
 • opracowywanie sprawozdań, wniosków o płatność i innych dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu;
 • monitorowanie i kontrolowanie zgodności przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy strukturalnych UE i innych środków pomocowych;
 • koordynowanie i monitorowanie prac związanych ze Strategią Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego;
 • realizacja innych zadań Powiatu wynikających z obowiązujących przepisów.
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wojciech Bilski
  data wytworzenia: 2019-01-30
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2019-01-30 12:28

drukuj całą stronę

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim
ul. T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie
tel. 52 388 13 00, fax. 52 388 13 03
sepolnopow@pro.onet.pl    www.bip.powiat-sepolno.pl
Licznik odwiedzin: 16722911
ostatnia aktualizacja: 2020-08-04 14:20
baner toplayer