BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ STAROSTWA POWIATOWEGO W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

Wyszukiwarka

:

Menu główne

Menu główne

Nawigacja

Nawigacja    MENU PRZEDMIOTOWE > Aktualności >

Treść strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Sępólno Krajeńskie, dnia 6 lutego 2018 r.

RO.613.5.2018

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 21 ust. 2 pkt 24 lit. f ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.)

 

z a w i a d a m i a    s i ę

 

że w dniu 6 lutego 2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek: Wójta Gminy Sośno  

 

w sprawie: wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działce stanowiącej własność Gminy Sośno, tj.:

 

  • działka nr 197/2, obręb ewidencyjny Szynwałd,

 

podaje się do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w powyższej sprawie.

 

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia.

Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba:

Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska (I piętro, pokój 34),

od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 – 15.30,

ul. T. Kościuszki 11, 89 – 400 Sępólno Krajeńskie

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1. Wnioskodawca,

2. Tablica informacyjna Urzędu Gminy Sośno,  

3. Tablica informacyjna oraz Biuletyn Informacji Publicznej

    Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim,

4. A / a.

 

Sp.: M.Sz.

 

drukuj (Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego)

  • autor informacji: Małgorzata Szpojda
    data wytworzenia: 2018-02-06
  • opublikował: Małgorzata Szpojda
    data publikacji: 2018-02-06 09:59

« wstecz

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim
ul. T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie
tel. 52 388 13 00, fax. 52 388 13 03
sepolnopow@pro.onet.pl    www.bip.powiat-sepolno.pl
Licznik odwiedzin: 6110662
ostatnia aktualizacja: 2018-02-21 14:50